Advanced

Gömd men inte glömd -demokrati i socialförvaltningen

Stenström, Agnes and Fält Zaar, Mathilda (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
"Gömd men inte glömd" är resultatet av en studie av demokratin i socialförvaltningen i Lunds kommun. Genom att besvara frågeställningen: "är förvaltningen demokratisk?", utgör denna uppsats en djuporienetering i hur förhållandet mellan förvaltning och demokratin bör se ut och om detta efterlevs i praktiken. Studiens första del är av normativ karaktär där vi fastställer en demokratinorm genom den rådande vetenskapsdiskussionen kring demokrati samt med lagen som normkälla. Andra delen utgörs av en empirisk studie som består av intervjuer med politiker och förvaltningspersonal samt textanalys av riktlinjer för hur förvaltningsarbetet bör bedrivas. Detta för att undersöka om demokratinormen följs. Uppsatsens kärna består av demokratiska... (More)
"Gömd men inte glömd" är resultatet av en studie av demokratin i socialförvaltningen i Lunds kommun. Genom att besvara frågeställningen: "är förvaltningen demokratisk?", utgör denna uppsats en djuporienetering i hur förhållandet mellan förvaltning och demokratin bör se ut och om detta efterlevs i praktiken. Studiens första del är av normativ karaktär där vi fastställer en demokratinorm genom den rådande vetenskapsdiskussionen kring demokrati samt med lagen som normkälla. Andra delen utgörs av en empirisk studie som består av intervjuer med politiker och förvaltningspersonal samt textanalys av riktlinjer för hur förvaltningsarbetet bör bedrivas. Detta för att undersöka om demokratinormen följs. Uppsatsens kärna består av demokratiska resonemang där olika demokratiskolors ståndpunkter appliceras på socialförvaltningen. Områden som berörs är bland annat legitimering, implementering, demokratiska processer och substanser samt medvetenheten kring demokratibegreppet. Resultatet blir att demokratin i socialförvaltningen är dåligt uppmärksammad men att det finns demokratiska element som genomsyrar hela verksamheten; med andra ord gömd men inte glömd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenström, Agnes and Fält Zaar, Mathilda
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
socialförvaltning, brukardemokrati, medborgardemokrati, demokratinorm, marknadsdemokrati, elitdemokrati, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1325929
date added to LUP
2006-06-19
date last changed
2006-06-19
@misc{1325929,
 abstract   = {"Gömd men inte glömd" är resultatet av en studie av demokratin i socialförvaltningen i Lunds kommun. Genom att besvara frågeställningen: "är förvaltningen demokratisk?", utgör denna uppsats en djuporienetering i hur förhållandet mellan förvaltning och demokratin bör se ut och om detta efterlevs i praktiken. Studiens första del är av normativ karaktär där vi fastställer en demokratinorm genom den rådande vetenskapsdiskussionen kring demokrati samt med lagen som normkälla. Andra delen utgörs av en empirisk studie som består av intervjuer med politiker och förvaltningspersonal samt textanalys av riktlinjer för hur förvaltningsarbetet bör bedrivas. Detta för att undersöka om demokratinormen följs. Uppsatsens kärna består av demokratiska resonemang där olika demokratiskolors ståndpunkter appliceras på socialförvaltningen. Områden som berörs är bland annat legitimering, implementering, demokratiska processer och substanser samt medvetenheten kring demokratibegreppet. Resultatet blir att demokratin i socialförvaltningen är dåligt uppmärksammad men att det finns demokratiska element som genomsyrar hela verksamheten; med andra ord gömd men inte glömd.},
 author    = {Stenström, Agnes and Fält Zaar, Mathilda},
 keyword   = {socialförvaltning,brukardemokrati,medborgardemokrati,demokratinorm,marknadsdemokrati,elitdemokrati,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gömd men inte glömd -demokrati i socialförvaltningen},
 year     = {2006},
}