Advanced

Med utgångspunkten i kulturlager... : vid en studie av Uppåkra

Johansson, Sara (2006)
Archaeology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att studera möjligheterna men kulturlager som utgångspunkt när man analyserar arkeologiskt källmaterial, då fokus för det mesta ligger på fynden. Tidigare forskning som rör Uppåkras generella förekomst av homogena kulturlager visar ofta en bristfällig förankring i kulturlagren som källmaterial. En oberoende analys av kulturlagren som omger kulthuset ger nya tolkningsmöjligheter som pekar på att de religiösa ritualerna i Uppåkra innefattat en central kremeringsplats för tillresande människor i regionen. Studien visar att kulturlager kan ha en stor informationspotential, under förutsättning att de har bevarats och dokumenterats under goda omständigheter.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Sara
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kulturlager, Uppåkra, centralplats, homogena lager, kremeringsplats, Archaeology, Arkeologi
language
Swedish
id
1326566
date added to LUP
2006-12-13
date last changed
2006-12-13
@misc{1326566,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att studera möjligheterna men kulturlager som utgångspunkt när man analyserar arkeologiskt källmaterial, då fokus för det mesta ligger på fynden. Tidigare forskning som rör Uppåkras generella förekomst av homogena kulturlager visar ofta en bristfällig förankring i kulturlagren som källmaterial. En oberoende analys av kulturlagren som omger kulthuset ger nya tolkningsmöjligheter som pekar på att de religiösa ritualerna i Uppåkra innefattat en central kremeringsplats för tillresande människor i regionen. Studien visar att kulturlager kan ha en stor informationspotential, under förutsättning att de har bevarats och dokumenterats under goda omständigheter.},
 author    = {Johansson, Sara},
 keyword   = {kulturlager,Uppåkra,centralplats,homogena lager,kremeringsplats,Archaeology,Arkeologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med utgångspunkten i kulturlager... : vid en studie av Uppåkra},
 year     = {2006},
}