Advanced

Organisatoriska grundvärderingar: Riktmärke eller tomma ord? - en studie om ledarskap och värderingar

Haglid, Rebecca and Haune, Monica (2006)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna explorativa studie har varit att skapa en bild av chefens upplevelse gällande organisationens grundvärderingar och dess betydelse i dennes ledarskap, genom att undersöka hur de resonerar kring värderingar i relation till sitt arbete, organisatoriska värderingars funktion och det värderingsarbete som bedrivs. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med chefer på olika organisatoriska nivåer inom en produktionsenhet på ett företag inom kemi och läkemedelsbranschen. Studien har en kvalitativ och hermeneutisk forskningsansats och data bearbetades genom tematisk analys. Studien visar på att cheferna upplever organisationens grundvärderingar som generella och allmänmänskliga, och de anser att det är främst genom sitt... (More)
Syftet med denna explorativa studie har varit att skapa en bild av chefens upplevelse gällande organisationens grundvärderingar och dess betydelse i dennes ledarskap, genom att undersöka hur de resonerar kring värderingar i relation till sitt arbete, organisatoriska värderingars funktion och det värderingsarbete som bedrivs. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med chefer på olika organisatoriska nivåer inom en produktionsenhet på ett företag inom kemi och läkemedelsbranschen. Studien har en kvalitativ och hermeneutisk forskningsansats och data bearbetades genom tematisk analys. Studien visar på att cheferna upplever organisationens grundvärderingar som generella och allmänmänskliga, och de anser att det är främst genom sitt handlande som de förmedlar dessa till medarbetarna. Gällande frågan vilken funktion grundvärderingarna fyller i deras ledarskap är cheferna motstridiga i sina svar, både individuellt och om man jämför de intervjuade med varandra. Det är en allmän uppfattning att det till stor del är individens egna värderingar som vägleder denne i arbetet. Cheferna ger uttryck för att organisationens uttalade värderingar inte alltid stämmer överens med de efterlevda värderingarna. Värderingsbegreppet upplevs av cheferna som komplicerat och svårdefinierat och det framkommer en önskan om ett forum där chefer, och även medarbetare, kan få möjlighet att reflektera kring värderingar och värderingsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haglid, Rebecca and Haune, Monica
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Psykologi, Psychology, organisationsförändring, grundvärderingar, värderingar, organisationskultur, ledarskap, Social psychology, Socialpsykologi
language
Swedish
id
1326835
date added to LUP
2006-06-16
date last changed
2009-11-17 13:03:02
@misc{1326835,
 abstract   = {Syftet med denna explorativa studie har varit att skapa en bild av chefens upplevelse gällande organisationens grundvärderingar och dess betydelse i dennes ledarskap, genom att undersöka hur de resonerar kring värderingar i relation till sitt arbete, organisatoriska värderingars funktion och det värderingsarbete som bedrivs. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med chefer på olika organisatoriska nivåer inom en produktionsenhet på ett företag inom kemi och läkemedelsbranschen. Studien har en kvalitativ och hermeneutisk forskningsansats och data bearbetades genom tematisk analys. Studien visar på att cheferna upplever organisationens grundvärderingar som generella och allmänmänskliga, och de anser att det är främst genom sitt handlande som de förmedlar dessa till medarbetarna. Gällande frågan vilken funktion grundvärderingarna fyller i deras ledarskap är cheferna motstridiga i sina svar, både individuellt och om man jämför de intervjuade med varandra. Det är en allmän uppfattning att det till stor del är individens egna värderingar som vägleder denne i arbetet. Cheferna ger uttryck för att organisationens uttalade värderingar inte alltid stämmer överens med de efterlevda värderingarna. Värderingsbegreppet upplevs av cheferna som komplicerat och svårdefinierat och det framkommer en önskan om ett forum där chefer, och även medarbetare, kan få möjlighet att reflektera kring värderingar och värderingsarbete.},
 author    = {Haglid, Rebecca and Haune, Monica},
 keyword   = {Psykologi,Psychology,organisationsförändring,grundvärderingar,värderingar,organisationskultur,ledarskap,Social psychology,Socialpsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisatoriska grundvärderingar: Riktmärke eller tomma ord? - en studie om ledarskap och värderingar},
 year     = {2006},
}