Advanced

Organiseringens influens på etnisk identitet : Hawai'i i övergång - Från mindervärdeskomplex till kamp om självständighet

Murman, Sylwia (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Under 70-talet förändrades det hawaiianska folkets etniska identitet, då en frihetsrörelse uppstod. Det finns anledning att begrunda om identitet och samhällsförändringar har en ömsesidig relation, där förstärkning respektive försvagning av identitet är beroende av samhällsutveckling. Frihetsrörelsens framväxt reflekterar den problematik som hawaiianerna har stött på. Rörelsens mål är att utveckla en stark etnisk identitet bland det hawaiianska folket, genom olika projekt som knyter dem med en utveckling av kulturen. Det utfaller sig relevant att analysera samhällsutveckling visavi identitetens förändring. För att detta ska bli möjligt finns anledning till att se på den diskursiva bild som hawaiianerna har levt inom och gör idag.... (More)
Under 70-talet förändrades det hawaiianska folkets etniska identitet, då en frihetsrörelse uppstod. Det finns anledning att begrunda om identitet och samhällsförändringar har en ömsesidig relation, där förstärkning respektive försvagning av identitet är beroende av samhällsutveckling. Frihetsrörelsens framväxt reflekterar den problematik som hawaiianerna har stött på. Rörelsens mål är att utveckla en stark etnisk identitet bland det hawaiianska folket, genom olika projekt som knyter dem med en utveckling av kulturen. Det utfaller sig relevant att analysera samhällsutveckling visavi identitetens förändring. För att detta ska bli möjligt finns anledning till att se på den diskursiva bild som hawaiianerna har levt inom och gör idag. Förändringen i det hawaiianska samhället består av olika faser, med den som utmärker sig i modern tid ter sig i samband med frihetsrörelsen uppkomst. Det är då relevant att begrunda frihetsrörelsens relevans till den etniska identitetsutvecklingen bland det hawaiianska folket. I analysen av detta problem kommer tre redskap att användas: En analys av den historisk bakgrunden, och nutida situation. Därefter ett teoriavsnitt som förklarar identitetens samband med samhällsstrukturen. Denna har medvetet placerats efter den hawaiianska beskrivningen för att förstå sambandet mellan teori och resonemanget kring problematiseringen. Därefter redovi¬sas en intervju gjord med Ohana Council, en aktiv frihetsrörelse som använder kontroversiella metoder i sin agenda, i jämförelse med andra ursprungsfolks metoder. Den hawaiianska identiteten speglades i ett mindervärdeskomplex till den vita befolkningen under en lång tid. Men när den hawaiianska rörelsen uppstod påverkade det medvetenheten kring hawaiianernas situation både den historiska och nutida. Resultatet har blivit en parallell utveckling mellan en distansering från staten och samhörighet bland den hawaiianska befolkningen. En förstärkt etnisk identitet har medfört en kamp om rätten till utveckling av sin kultur som är grunden för en fortsatt hawaiiansk identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Murman, Sylwia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
etnisk identitet, erkännande, organisering, Hawaii, Social and economic history, Ekonomisk och social historia, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1326909
date added to LUP
2006-09-25
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1326909,
 abstract   = {Under 70-talet förändrades det hawaiianska folkets etniska identitet, då en frihetsrörelse uppstod. Det finns anledning att begrunda om identitet och samhällsförändringar har en ömsesidig relation, där förstärkning respektive försvagning av identitet är beroende av samhällsutveckling. Frihetsrörelsens framväxt reflekterar den problematik som hawaiianerna har stött på. Rörelsens mål är att utveckla en stark etnisk identitet bland det hawaiianska folket, genom olika projekt som knyter dem med en utveckling av kulturen. Det utfaller sig relevant att analysera samhällsutveckling visavi identitetens förändring. För att detta ska bli möjligt finns anledning till att se på den diskursiva bild som hawaiianerna har levt inom och gör idag. Förändringen i det hawaiianska samhället består av olika faser, med den som utmärker sig i modern tid ter sig i samband med frihetsrörelsen uppkomst. Det är då relevant att begrunda frihetsrörelsens relevans till den etniska identitetsutvecklingen bland det hawaiianska folket. I analysen av detta problem kommer tre redskap att användas: En analys av den historisk bakgrunden, och nutida situation. Därefter ett teoriavsnitt som förklarar identitetens samband med samhällsstrukturen. Denna har medvetet placerats efter den hawaiianska beskrivningen för att förstå sambandet mellan teori och resonemanget kring problematiseringen. Därefter redovi¬sas en intervju gjord med Ohana Council, en aktiv frihetsrörelse som använder kontroversiella metoder i sin agenda, i jämförelse med andra ursprungsfolks metoder. Den hawaiianska identiteten speglades i ett mindervärdeskomplex till den vita befolkningen under en lång tid. Men när den hawaiianska rörelsen uppstod påverkade det medvetenheten kring hawaiianernas situation både den historiska och nutida. Resultatet har blivit en parallell utveckling mellan en distansering från staten och samhörighet bland den hawaiianska befolkningen. En förstärkt etnisk identitet har medfört en kamp om rätten till utveckling av sin kultur som är grunden för en fortsatt hawaiiansk identitet.},
 author    = {Murman, Sylwia},
 keyword   = {etnisk identitet,erkännande,organisering,Hawaii,Social and economic history,Ekonomisk och social historia,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organiseringens influens på etnisk identitet : Hawai'i i övergång - Från mindervärdeskomplex till kamp om självständighet},
 year     = {2006},
}