Advanced

Aktivitetsbegränsningar i vardagen hos kvinnor med fibromyalgi

Petersson, Katrin and Svärd, Lotta (2006)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Fibromyalgi karaktäriseras av utbredd, diffus värk i musklerna och ömhet vid beröring och tryck. Sjukdomen kan ha ett negativt inflytande på dagliga livets aktiviteter vilket kan leda till aktivitetsbegränsningar. Syftet med studien var att undersöka om kvinnor med diagnosen fibromyalgi upplever aktivitetsbegränsningar i vardagen. Syftet var också att beskriva vilka aktiviteter som begränsas, på vilket sätt de begränsas och vilka copingstrategier och praktiska lösningar som används. Metoden som användes var halvstrukturerade intervjuer som utfördes på fem kvinnor med fibromyalgi. Resultatet visade att kvinnorna upplevde aktivitetsbegränsningar inom områdena egenvård, produktivitet och fritid. Tydligt framkom att undersökningspersonerna... (More)
Fibromyalgi karaktäriseras av utbredd, diffus värk i musklerna och ömhet vid beröring och tryck. Sjukdomen kan ha ett negativt inflytande på dagliga livets aktiviteter vilket kan leda till aktivitetsbegränsningar. Syftet med studien var att undersöka om kvinnor med diagnosen fibromyalgi upplever aktivitetsbegränsningar i vardagen. Syftet var också att beskriva vilka aktiviteter som begränsas, på vilket sätt de begränsas och vilka copingstrategier och praktiska lösningar som används. Metoden som användes var halvstrukturerade intervjuer som utfördes på fem kvinnor med fibromyalgi. Resultatet visade att kvinnorna upplevde aktivitetsbegränsningar inom områdena egenvård, produktivitet och fritid. Tydligt framkom att undersökningspersonerna använde en mängd olika copingstrategier och praktiska lösningar för att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter. En gemensam strategi för samtliga undersökningspersonerna var användandet av hjälpmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1326980,
 abstract   = {Fibromyalgi karaktäriseras av utbredd, diffus värk i musklerna och ömhet vid beröring och tryck. Sjukdomen kan ha ett negativt inflytande på dagliga livets aktiviteter vilket kan leda till aktivitetsbegränsningar. Syftet med studien var att undersöka om kvinnor med diagnosen fibromyalgi upplever aktivitetsbegränsningar i vardagen. Syftet var också att beskriva vilka aktiviteter som begränsas, på vilket sätt de begränsas och vilka copingstrategier och praktiska lösningar som används. Metoden som användes var halvstrukturerade intervjuer som utfördes på fem kvinnor med fibromyalgi. Resultatet visade att kvinnorna upplevde aktivitetsbegränsningar inom områdena egenvård, produktivitet och fritid. Tydligt framkom att undersökningspersonerna använde en mängd olika copingstrategier och praktiska lösningar för att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter. En gemensam strategi för samtliga undersökningspersonerna var användandet av hjälpmedel.},
 author    = {Petersson, Katrin and Svärd, Lotta},
 keyword   = {aktivitetsutförande,subjektiv upplevelse,copingstrategier,intervju,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktivitetsbegränsningar i vardagen hos kvinnor med fibromyalgi},
 year     = {2006},
}