Advanced

Förebyggande arbetsterapeutiska miljöåtgärder för att minska fallrisken hos äldre över 65 år.

Bizzozero, Hanna and Larsson, Gunilla (2006)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Sverige har idag en av världens äldsta befolkning och antalet äldre över 65 år beräknas att stiga. Detta innebär att fallolyckor i de äldres hemmiljö inomhus kommer att öka och detta bidrar enligt tidigare studier till ökade sjukvårdskostnader och minskad självständig aktivitet och delaktighet. En av arbetsterapeutens arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande för att minska denna problematik. Studiens syfte var att undersöka hur detta förebyggande arbete utfördes av arbetsterapeuter för att minska fallrisken i de äldres hemmiljö inomhus, framförallt avseende miljöåtgärder. Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkät på 41 yrkesverksamma arbetsterapeuter i sex skånska kommuner. Resultatet visade att det förebyggande arbetet ingick dagligen... (More)
Sverige har idag en av världens äldsta befolkning och antalet äldre över 65 år beräknas att stiga. Detta innebär att fallolyckor i de äldres hemmiljö inomhus kommer att öka och detta bidrar enligt tidigare studier till ökade sjukvårdskostnader och minskad självständig aktivitet och delaktighet. En av arbetsterapeutens arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande för att minska denna problematik. Studiens syfte var att undersöka hur detta förebyggande arbete utfördes av arbetsterapeuter för att minska fallrisken i de äldres hemmiljö inomhus, framförallt avseende miljöåtgärder. Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkät på 41 yrkesverksamma arbetsterapeuter i sex skånska kommuner. Resultatet visade att det förebyggande arbetet ingick dagligen i deras arbetsuppgifter och de vanligaste riskfaktorerna åtgärdades med likvärdiga miljöåtgärder och enligt oss med hänsyn till den specifika patientens situation och aktivitetsutförande. Fem olika grupper av miljöåtgärder identifierades och dessa var bostadsanpassning, förskrivning av hjälpmedel, ommöbleringar, information samt övriga åtgärder. Miljöåtgärderna utfördes i liten grad med arbetsterapeutiska bedömningsinstrument. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1326990,
 abstract   = {Sverige har idag en av världens äldsta befolkning och antalet äldre över 65 år beräknas att stiga. Detta innebär att fallolyckor i de äldres hemmiljö inomhus kommer att öka och detta bidrar enligt tidigare studier till ökade sjukvårdskostnader och minskad självständig aktivitet och delaktighet. En av arbetsterapeutens arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande för att minska denna problematik. Studiens syfte var att undersöka hur detta förebyggande arbete utfördes av arbetsterapeuter för att minska fallrisken i de äldres hemmiljö inomhus, framförallt avseende miljöåtgärder. Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkät på 41 yrkesverksamma arbetsterapeuter i sex skånska kommuner. Resultatet visade att det förebyggande arbetet ingick dagligen i deras arbetsuppgifter och de vanligaste riskfaktorerna åtgärdades med likvärdiga miljöåtgärder och enligt oss med hänsyn till den specifika patientens situation och aktivitetsutförande. Fem olika grupper av miljöåtgärder identifierades och dessa var bostadsanpassning, förskrivning av hjälpmedel, ommöbleringar, information samt övriga åtgärder. Miljöåtgärderna utfördes i liten grad med arbetsterapeutiska bedömningsinstrument.},
 author    = {Bizzozero, Hanna and Larsson, Gunilla},
 keyword   = {arbetsterapi,prevention,äldreomsorg,kvalitetssäkring,Gerontology,Gerontologi,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förebyggande arbetsterapeutiska miljöåtgärder för att minska fallrisken hos äldre över 65 år.},
 year     = {2006},
}