Advanced

Gemensamma upplevelser av gemensamma faktorer? - Om klienters och terapeuters upplevelser av gemensamma faktorer i terapi

Höök, Henrik and Ogén, Ola (2006)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur vissa gemensamma faktorer upplevs i en terapi samt hur de förhåller sig till varandra och upplevelsen av utfallet. Följande faktorer ingick i undersökningen: den terapeutiska alliansen, terapeutens kompetens, förväntningar på påfrestning, förväntningar på utfall inför terapin och klientens problematik. En frågeställning inför studien var även huruvida klienters och terapeuters upplevelser av terapin överensstämmer med varandra. Till grund för studien ligger skattningar gjorda av studentterapeuter och deras klienter vid mottagningen för psykoterapi, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Tjugofyra studentterapeuter och tjugo klienter deltog i studien, av dessa hade i femton av fallen både... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur vissa gemensamma faktorer upplevs i en terapi samt hur de förhåller sig till varandra och upplevelsen av utfallet. Följande faktorer ingick i undersökningen: den terapeutiska alliansen, terapeutens kompetens, förväntningar på påfrestning, förväntningar på utfall inför terapin och klientens problematik. En frågeställning inför studien var även huruvida klienters och terapeuters upplevelser av terapin överensstämmer med varandra. Till grund för studien ligger skattningar gjorda av studentterapeuter och deras klienter vid mottagningen för psykoterapi, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Tjugofyra studentterapeuter och tjugo klienter deltog i studien, av dessa hade i femton av fallen både terapeut och klient svarat från samma terapi.

Studien fann att det generellt finns en samvariation mellan de gemensamma faktorerna och till utfallet. Den terapeutiska alliansen visade sig korrelera starkast till utfallet. Studien antyder dock att klienter och terapeuter lägger olika vikt och betydelse i de gemensamma faktorerna vilket gör att upplevelserna av dem i terapin inte riktigt verkar överensstämma. Såväl klienter som terapeuter anger att det främst är olika tekniker och insikter som har hjälpt klienterna att må bättre. I kontrast till den höga samvariationen mellan skattningen av den terapeutiska alliansen och utfallet anger få klienter och terapeuter att den terapeutiska relationen har hjälpt dem att må bättre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1327091,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur vissa gemensamma faktorer upplevs i en terapi samt hur de förhåller sig till varandra och upplevelsen av utfallet. Följande faktorer ingick i undersökningen: den terapeutiska alliansen, terapeutens kompetens, förväntningar på påfrestning, förväntningar på utfall inför terapin och klientens problematik. En frågeställning inför studien var även huruvida klienters och terapeuters upplevelser av terapin överensstämmer med varandra. Till grund för studien ligger skattningar gjorda av studentterapeuter och deras klienter vid mottagningen för psykoterapi, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Tjugofyra studentterapeuter och tjugo klienter deltog i studien, av dessa hade i femton av fallen både terapeut och klient svarat från samma terapi.

Studien fann att det generellt finns en samvariation mellan de gemensamma faktorerna och till utfallet. Den terapeutiska alliansen visade sig korrelera starkast till utfallet. Studien antyder dock att klienter och terapeuter lägger olika vikt och betydelse i de gemensamma faktorerna vilket gör att upplevelserna av dem i terapin inte riktigt verkar överensstämma. Såväl klienter som terapeuter anger att det främst är olika tekniker och insikter som har hjälpt klienterna att må bättre. I kontrast till den höga samvariationen mellan skattningen av den terapeutiska alliansen och utfallet anger få klienter och terapeuter att den terapeutiska relationen har hjälpt dem att må bättre.},
 author    = {Höök, Henrik and Ogén, Ola},
 keyword   = {psykoterapi,gemensamma faktorer,terapeutisk allians,studentterapi,klientfaktorer,terapeutfaktorer,Psychiatry, clinical psychology, psychosomatics,Psykiatri, klinisk psykologi, psykosomatik,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gemensamma upplevelser av gemensamma faktorer? - Om klienters och terapeuters upplevelser av gemensamma faktorer i terapi},
 year     = {2006},
}