Advanced

Identitet - En narrativ analys av den föränderliga sociala identitetskonstruktionen hos muslimer i Landskrona

Svensson, Mette; Sudar, Susanne and Brokopp, Lina (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur människor socialt konstruerar och omkonstruerar sin identitet. Detta har vi gjort utifrån följande frågeställning; Hur kan muslimer i Landskrona socialt konstruera sina identiteter? Genom umma och/eller territoriell tillhörighet? I vår teoridel har vi utgått från ett konstruktivistiskt perspektiv där vi fokuserar oss på teorier kring konstruktion av identitet i allmänhet, av territoriell identitet och av muslimsk identitet, vilka alla är socialt konstruerade och kontextberoende samt att vi använt teorier kring föreställningen om ?den andre?, som är en grundläggande utgångspunkt för identitetskonstruktionen. För att kunna få veta hur människor själv uppfattar sina identiteter har vi gjort tre... (More)
Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur människor socialt konstruerar och omkonstruerar sin identitet. Detta har vi gjort utifrån följande frågeställning; Hur kan muslimer i Landskrona socialt konstruera sina identiteter? Genom umma och/eller territoriell tillhörighet? I vår teoridel har vi utgått från ett konstruktivistiskt perspektiv där vi fokuserar oss på teorier kring konstruktion av identitet i allmänhet, av territoriell identitet och av muslimsk identitet, vilka alla är socialt konstruerade och kontextberoende samt att vi använt teorier kring föreställningen om ?den andre?, som är en grundläggande utgångspunkt för identitetskonstruktionen. För att kunna få veta hur människor själv uppfattar sina identiteter har vi gjort tre stycken intervjuer med tre olika muslimer i staden Landskrona, vilka utgör vårt primärmaterial. Dessa intervjuer har genom en narrativ analys visat hur våra respondenter har konstruerat och/eller omkonstruerat sina identiteter. Vi drar slutsatsen att identiteter konstrueras kring ?den andre? som visar vem man själv är samt hur man föreställer sig själv inom sin gemenskap. Identiteter, som är föränderliga, kan bidra till att den som tidigare varit ?den andre? kan plötsligt istället ingå i gemenskapen medan någon annan blir ?den andre?. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Mette; Sudar, Susanne and Brokopp, Lina
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Identitet, social, identitetskonstruktion, territorium, nation, nationalism, muslim, islam, umma, den andre, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1327157
date added to LUP
2006-06-27
date last changed
2006-06-27
@misc{1327157,
 abstract   = {Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur människor socialt konstruerar och omkonstruerar sin identitet. Detta har vi gjort utifrån följande frågeställning; Hur kan muslimer i Landskrona socialt konstruera sina identiteter? Genom umma och/eller territoriell tillhörighet? I vår teoridel har vi utgått från ett konstruktivistiskt perspektiv där vi fokuserar oss på teorier kring konstruktion av identitet i allmänhet, av territoriell identitet och av muslimsk identitet, vilka alla är socialt konstruerade och kontextberoende samt att vi använt teorier kring föreställningen om ?den andre?, som är en grundläggande utgångspunkt för identitetskonstruktionen. För att kunna få veta hur människor själv uppfattar sina identiteter har vi gjort tre stycken intervjuer med tre olika muslimer i staden Landskrona, vilka utgör vårt primärmaterial. Dessa intervjuer har genom en narrativ analys visat hur våra respondenter har konstruerat och/eller omkonstruerat sina identiteter. Vi drar slutsatsen att identiteter konstrueras kring ?den andre? som visar vem man själv är samt hur man föreställer sig själv inom sin gemenskap. Identiteter, som är föränderliga, kan bidra till att den som tidigare varit ?den andre? kan plötsligt istället ingå i gemenskapen medan någon annan blir ?den andre?.},
 author    = {Svensson, Mette and Sudar, Susanne and Brokopp, Lina},
 keyword   = {Identitet,social,identitetskonstruktion,territorium,nation,nationalism,muslim,islam,umma,den andre,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identitet - En narrativ analys av den föränderliga sociala identitetskonstruktionen hos muslimer i Landskrona},
 year     = {2006},
}