Advanced

Vård och rehabilitering av äldre - teori, praktik och trivsel på arbetet

Holmqvist, Petra and Ståhl, Karin (2006)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna empiriska undersökning är utförd för att finna svar på hur den teoretiska kunskapen påverkar det praktiska arbetet för undersköterskor anställda på ett specifikt korttidsboende. Målet var också att närmare undersöka undersköterskornas arbetstillfredsställelse och deras motivation för arbetet. Som metod användes halvstrukturerade intervjuer och 7 kvinnor deltog i studien. För att underbygga arbetet presenteras ett antal teorier inom ämnena och även en del tidigare forskning. Av resultaten framgick det att den teoretiska kunskapen har en viss betydelse för det praktiska utförandet av arbetet. Till störst del för att de anställda ska kunna ge vårdtagarna den bästa tänkbara omsorgen, men även för att genom att ta del av ny information... (More)
Denna empiriska undersökning är utförd för att finna svar på hur den teoretiska kunskapen påverkar det praktiska arbetet för undersköterskor anställda på ett specifikt korttidsboende. Målet var också att närmare undersöka undersköterskornas arbetstillfredsställelse och deras motivation för arbetet. Som metod användes halvstrukturerade intervjuer och 7 kvinnor deltog i studien. För att underbygga arbetet presenteras ett antal teorier inom ämnena och även en del tidigare forskning. Av resultaten framgick det att den teoretiska kunskapen har en viss betydelse för det praktiska utförandet av arbetet. Till störst del för att de anställda ska kunna ge vårdtagarna den bästa tänkbara omsorgen, men även för att genom att ta del av ny information från utvecklingen inom vården kunna underlätta sitt eget arbete. Enligt studiens utfall har dock de anställdas engagemang för sitt arbete och sina arbetsuppgifter mer betydelse för det praktiska arbetet än de teoretiska kunskaperna. Motivationen och tillfredsställelsen med arbetet visade sig påverkas av flera faktorer. Störst inverkan hade den goda sammanhållningen kollegor emellan, att de såg resultat av sitt arbete och att de kände att de fick uppskattning för sin arbetsinsats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmqvist, Petra and Ståhl, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
äldreomsorg, teoretisk kunskap, motivation, arbetstillfredsställelse, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1327215
date added to LUP
2006-06-16
date last changed
2006-06-16
@misc{1327215,
 abstract   = {Denna empiriska undersökning är utförd för att finna svar på hur den teoretiska kunskapen påverkar det praktiska arbetet för undersköterskor anställda på ett specifikt korttidsboende. Målet var också att närmare undersöka undersköterskornas arbetstillfredsställelse och deras motivation för arbetet. Som metod användes halvstrukturerade intervjuer och 7 kvinnor deltog i studien. För att underbygga arbetet presenteras ett antal teorier inom ämnena och även en del tidigare forskning. Av resultaten framgick det att den teoretiska kunskapen har en viss betydelse för det praktiska utförandet av arbetet. Till störst del för att de anställda ska kunna ge vårdtagarna den bästa tänkbara omsorgen, men även för att genom att ta del av ny information från utvecklingen inom vården kunna underlätta sitt eget arbete. Enligt studiens utfall har dock de anställdas engagemang för sitt arbete och sina arbetsuppgifter mer betydelse för det praktiska arbetet än de teoretiska kunskaperna. Motivationen och tillfredsställelsen med arbetet visade sig påverkas av flera faktorer. Störst inverkan hade den goda sammanhållningen kollegor emellan, att de såg resultat av sitt arbete och att de kände att de fick uppskattning för sin arbetsinsats.},
 author    = {Holmqvist, Petra and Ståhl, Karin},
 keyword   = {äldreomsorg,teoretisk kunskap,motivation,arbetstillfredsställelse,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vård och rehabilitering av äldre - teori, praktik och trivsel på arbetet},
 year     = {2006},
}