Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fokusering och mobilisering : sociala processer kring sexualbrottslagstiftningen

Gustavsson, Angelika and Thuné, Cecilia (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna uppsats diskuterar vi hur de sociala processerna kring en lagändring kan se ut. Vi studerar hur samhällets syn/samhällsklimatet gällande ett visst fenomen kan påverka framväxten av en lagändring och vilka argument aktörerna inom de sociala processerna använder. Den 1 april 2005 trädde en lagändring i sexualbrottslagen i kraft som bland annat innebar att en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn infördes. Anledningen till att vi har valt att titta närmare på denna lagändring beror på den mediedebatt som pågått kring två domar som Högsta domstolen beslutat. Högsta domstolen valde att döma efter den mildare rubriceringen, sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn. Hur kommer det sig att media reagerade... (More)
I denna uppsats diskuterar vi hur de sociala processerna kring en lagändring kan se ut. Vi studerar hur samhällets syn/samhällsklimatet gällande ett visst fenomen kan påverka framväxten av en lagändring och vilka argument aktörerna inom de sociala processerna använder. Den 1 april 2005 trädde en lagändring i sexualbrottslagen i kraft som bland annat innebar att en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn infördes. Anledningen till att vi har valt att titta närmare på denna lagändring beror på den mediedebatt som pågått kring två domar som Högsta domstolen beslutat. Högsta domstolen valde att döma efter den mildare rubriceringen, sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn. Hur kommer det sig att media reagerade starkt över dessa domar? För att få svar på våra frågor började vi koncentrera oss på vad som egentligen var anledningen till att den nya sexualbrottslagen uppstod. En analys gällande framväxten av en lagförändring började ta form. Vilka argument använde sig aktörerna i den sociala processen av: innan, under tiden och efter lagändringen träder/har trätt i kraft? Genom denna frågeställning hoppas vi kunna finna ett svar på medias starka reaktion på domarna. Uppsatsen utgår från Losekes tankar kring hur ett socialt problem skapas utifrån antaganden samt hur dessa tas emot av omvärlden. Vi tar även upp feminismens inflytande samt använder begreppen: manifesta och latenta funktioner som är hämtar ur funktionalismen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Angelika and Thuné, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexualbrottslagen, våldtäkt, sociala problemindustrin, socialt problem, sociala processer, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1327251
date added to LUP
2006-07-04 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1327251,
 abstract   = {{I denna uppsats diskuterar vi hur de sociala processerna kring en lagändring kan se ut. Vi studerar hur samhällets syn/samhällsklimatet gällande ett visst fenomen kan påverka framväxten av en lagändring och vilka argument aktörerna inom de sociala processerna använder. Den 1 april 2005 trädde en lagändring i sexualbrottslagen i kraft som bland annat innebar att en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn infördes. Anledningen till att vi har valt att titta närmare på denna lagändring beror på den mediedebatt som pågått kring två domar som Högsta domstolen beslutat. Högsta domstolen valde att döma efter den mildare rubriceringen, sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn. Hur kommer det sig att media reagerade starkt över dessa domar? För att få svar på våra frågor började vi koncentrera oss på vad som egentligen var anledningen till att den nya sexualbrottslagen uppstod. En analys gällande framväxten av en lagförändring började ta form. Vilka argument använde sig aktörerna i den sociala processen av: innan, under tiden och efter lagändringen träder/har trätt i kraft? Genom denna frågeställning hoppas vi kunna finna ett svar på medias starka reaktion på domarna. Uppsatsen utgår från Losekes tankar kring hur ett socialt problem skapas utifrån antaganden samt hur dessa tas emot av omvärlden. Vi tar även upp feminismens inflytande samt använder begreppen: manifesta och latenta funktioner som är hämtar ur funktionalismen.}},
 author    = {{Gustavsson, Angelika and Thuné, Cecilia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fokusering och mobilisering : sociala processer kring sexualbrottslagstiftningen}},
 year     = {{2006}},
}