Advanced

"Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans" Hur arbetsterapeutstudenter upplever betydelsen av praktik på klinisk utbildningsavdelning inför den kommande yrkesrollen.

Andersson, Maria and Grahl, Therese (2006)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Nyutexaminerade arbetsterapeuter saknar ofta självförtroende och är osäkra på sin kompetens då de ska arbeta i team och med patienter. Intresset för kliniska utbildningsavdelningar har därför på senare tid väckts på många håll. På dessa avdelningar får studenterna öva upp sina kunskaper samt öka förståelsen för teamarbete. AKVA-U på Universitetssjukhuset MAS är en sådan avdelning. Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeutstudenter upplever betydelsen av praktik på AKVA-U, inför den kommande yrkesrollen. Datainsamlingen skedde med hjälp av enkäter och fokusgrupper. Undersökningsgruppen bestod av nio personer som alla var kvinnor. I resultatet framkom att arbetsterapeutstudenterna upplevde att de fått ökat självförtroende och... (More)
Nyutexaminerade arbetsterapeuter saknar ofta självförtroende och är osäkra på sin kompetens då de ska arbeta i team och med patienter. Intresset för kliniska utbildningsavdelningar har därför på senare tid väckts på många håll. På dessa avdelningar får studenterna öva upp sina kunskaper samt öka förståelsen för teamarbete. AKVA-U på Universitetssjukhuset MAS är en sådan avdelning. Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeutstudenter upplever betydelsen av praktik på AKVA-U, inför den kommande yrkesrollen. Datainsamlingen skedde med hjälp av enkäter och fokusgrupper. Undersökningsgruppen bestod av nio personer som alla var kvinnor. I resultatet framkom att arbetsterapeutstudenterna upplevde att de fått ökat självförtroende och en ökad känsla av säkerhet inför den kommande yrkesrollen. De upplevde även att de fått ökad förståelse för teamarbete och för de övriga yrkeskategorierna samt att deras förståelse för patienternas situation hade förbättrats. Slutsatsen blev att praktiken på AKVA-U varit givande och gjort arbetsterapeutstudenterna säkrare inför kommande yrkesroll. Trots de medverkandes positiva inställningar till avdelningen, finns en del förslag på förändringar. Det viktigaste förslaget innebar att ändra upplägget av arbets-schemat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1327290,
 abstract   = {Nyutexaminerade arbetsterapeuter saknar ofta självförtroende och är osäkra på sin kompetens då de ska arbeta i team och med patienter. Intresset för kliniska utbildningsavdelningar har därför på senare tid väckts på många håll. På dessa avdelningar får studenterna öva upp sina kunskaper samt öka förståelsen för teamarbete. AKVA-U på Universitetssjukhuset MAS är en sådan avdelning. Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeutstudenter upplever betydelsen av praktik på AKVA-U, inför den kommande yrkesrollen. Datainsamlingen skedde med hjälp av enkäter och fokusgrupper. Undersökningsgruppen bestod av nio personer som alla var kvinnor. I resultatet framkom att arbetsterapeutstudenterna upplevde att de fått ökat självförtroende och en ökad känsla av säkerhet inför den kommande yrkesrollen. De upplevde även att de fått ökad förståelse för teamarbete och för de övriga yrkeskategorierna samt att deras förståelse för patienternas situation hade förbättrats. Slutsatsen blev att praktiken på AKVA-U varit givande och gjort arbetsterapeutstudenterna säkrare inför kommande yrkesroll. Trots de medverkandes positiva inställningar till avdelningen, finns en del förslag på förändringar. Det viktigaste förslaget innebar att ändra upplägget av arbets-schemat.},
 author    = {Andersson, Maria and Grahl, Therese},
 keyword   = {Arbetsterapi,AKVA-U,arbetsplatsförlagd utbildning upplevelser,självförtroende,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans" Hur arbetsterapeutstudenter upplever betydelsen av praktik på klinisk utbildningsavdelning inför den kommande yrkesrollen.},
 year     = {2006},
}