Advanced

Sensorisk integrationsstörning och delaktighet i aktivitet hos barn med högfungerande autism, samt relationen mellan dessa fenomen.

Ekfeldt, Laila and Wollenberg, Christel (2006)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Högfungerande autism eller Aspergersyndrom utgör den största gruppen inom autism spektrat. 4 av 1000 grundskolebarn räknas ha syndromet. Svårighetsgraden varierar från att vissa barn kan klara ett ganska normalt liv till att andra barn behöver omfattande hjälp. Forskningen har visat att autistiska barn ofta har en bristfällig sensorisk integration av sinnesintryck och bl a från vestibulära sinnet. Av barnen med diagnosen autism spektrum räknas c.a 80-90 % ha sensoriska problem. Även mindre sensoriska störningar kan leda till svårigheter i beteendet och detta påverkar deras förmåga att delta i olika aktiviteter och i sociala sammanhang t.ex. i skolan. Syftet med denna studie var att undersöka vad det finns för relation mellan sensorisk... (More)
Högfungerande autism eller Aspergersyndrom utgör den största gruppen inom autism spektrat. 4 av 1000 grundskolebarn räknas ha syndromet. Svårighetsgraden varierar från att vissa barn kan klara ett ganska normalt liv till att andra barn behöver omfattande hjälp. Forskningen har visat att autistiska barn ofta har en bristfällig sensorisk integration av sinnesintryck och bl a från vestibulära sinnet. Av barnen med diagnosen autism spektrum räknas c.a 80-90 % ha sensoriska problem. Även mindre sensoriska störningar kan leda till svårigheter i beteendet och detta påverkar deras förmåga att delta i olika aktiviteter och i sociala sammanhang t.ex. i skolan. Syftet med denna studie var att undersöka vad det finns för relation mellan sensorisk integrationsstörning hos barn med högfungerande autism och deras delaktighet och aktivitet i vardagen. Med hjälp av två frågeformulär som tog upp föräldrarnas upplevelser om deras barns sensoriska svårigheter och barnens aktivitetssvårigheter gjordes en jämförelse mellan dessa data för att se om det fanns någon relation. I resultatet framkom att de barn som hade störst svårigheter i sensorisk integration även hade överlag mer svårigheter i aktivitet och delaktighet. Problemen visade sig vara stört i sociala områden och i led och muskelsinnet. Det framkom också att de tydliga kognitiva problem som barnen dessutom hade, inte riktigt kom fram i de sinnesområden som SI grundar sig på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekfeldt, Laila and Wollenberg, Christel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Aspergersyndrom, social, delaktighet, skola, Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1327310
date added to LUP
2006-08-01
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1327310,
 abstract   = {Högfungerande autism eller Aspergersyndrom utgör den största gruppen inom autism spektrat. 4 av 1000 grundskolebarn räknas ha syndromet. Svårighetsgraden varierar från att vissa barn kan klara ett ganska normalt liv till att andra barn behöver omfattande hjälp. Forskningen har visat att autistiska barn ofta har en bristfällig sensorisk integration av sinnesintryck och bl a från vestibulära sinnet. Av barnen med diagnosen autism spektrum räknas c.a 80-90 % ha sensoriska problem. Även mindre sensoriska störningar kan leda till svårigheter i beteendet och detta påverkar deras förmåga att delta i olika aktiviteter och i sociala sammanhang t.ex. i skolan. Syftet med denna studie var att undersöka vad det finns för relation mellan sensorisk integrationsstörning hos barn med högfungerande autism och deras delaktighet och aktivitet i vardagen. Med hjälp av två frågeformulär som tog upp föräldrarnas upplevelser om deras barns sensoriska svårigheter och barnens aktivitetssvårigheter gjordes en jämförelse mellan dessa data för att se om det fanns någon relation. I resultatet framkom att de barn som hade störst svårigheter i sensorisk integration även hade överlag mer svårigheter i aktivitet och delaktighet. Problemen visade sig vara stört i sociala områden och i led och muskelsinnet. Det framkom också att de tydliga kognitiva problem som barnen dessutom hade, inte riktigt kom fram i de sinnesområden som SI grundar sig på.},
 author    = {Ekfeldt, Laila and Wollenberg, Christel},
 keyword   = {Arbetsterapi,Aspergersyndrom,social,delaktighet,skola,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sensorisk integrationsstörning och delaktighet i aktivitet hos barn med högfungerande autism, samt relationen mellan dessa fenomen.},
 year     = {2006},
}