Advanced

En fonetisk analys av uppläst fri vers - de tonala utspelen hos Kristina Lugn

Svensson, Malin (2006)
General Linguistics
Abstract (Swedish)
Uppläst fri vers upptar mycket liten plats inom den fonetiska och talteknologiska forskningen. Syntetiska modeller har ännu inte utarbetats för uppläst fri vers, troligen på grund av att det är svårt att fastställa poetiska effekter. Låg talhastighet och särskilda accent- och betoningsmönster är en del av en litterär konvention för den upplästa fria versen. Dessa parametrar är troligen knutna till den specifika talsituationen. Även poetiska effekter i form av unika prosodiska mönster för varje dikt tillhör konventionen för uppläst fri vers.

Auditiv, fonologisk och akustisk analys görs av en svensk poets upplästa fria vers; Kristina Lugns Om ni hör ett skott? Tidigare undersökning fastställer denna talares låga talhastighet, vilken är... (More)
Uppläst fri vers upptar mycket liten plats inom den fonetiska och talteknologiska forskningen. Syntetiska modeller har ännu inte utarbetats för uppläst fri vers, troligen på grund av att det är svårt att fastställa poetiska effekter. Låg talhastighet och särskilda accent- och betoningsmönster är en del av en litterär konvention för den upplästa fria versen. Dessa parametrar är troligen knutna till den specifika talsituationen. Även poetiska effekter i form av unika prosodiska mönster för varje dikt tillhör konventionen för uppläst fri vers.

Auditiv, fonologisk och akustisk analys görs av en svensk poets upplästa fria vers; Kristina Lugns Om ni hör ett skott? Tidigare undersökning fastställer denna talares låga talhastighet, vilken är enligt konventionen för uppläst fri vers. I denna undersökning upplevs intonation vara den mest prominenta prosodiska parametern i form av tonala utspel. Analysen visar att det globala tonomfånget varierar i storlek i samspel med emfas hos den fokala accenten i frasen. En poetisk effekt hos det undersökta materialet kan antas vara stor variation i emfas mellan fraser. Detta realiseras i närvaro och frånvaro av tonala utspel. Talaren visar sig använda korta fraser. I materialet påträffas inte sällan mer än en fokal accent inom vissa fraser, samt frånvaro av fokala accenter i andra fraser, vilket går emot en allmän förväntan om EN fokal accent per fras. Att medvetet undvika samt framhäva fokala accenter kan även det ses som en poetisk effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Uppläsning, Högläsning, Poesiläsning, Intonation, Accenter, Prosodi, Kristina Lugn, Fri vers, TTS, Talstil, Phonetics, phonology, Fonetik, fonologi, Scandinavian languages and literature, Nordiska språk (språk och litteratur)
language
Swedish
id
1327376
date added to LUP
2006-06-01 00:00:00
date last changed
2007-04-11 00:00:00
@misc{1327376,
 abstract   = {Uppläst fri vers upptar mycket liten plats inom den fonetiska och talteknologiska forskningen. Syntetiska modeller har ännu inte utarbetats för uppläst fri vers, troligen på grund av att det är svårt att fastställa poetiska effekter. Låg talhastighet och särskilda accent- och betoningsmönster är en del av en litterär konvention för den upplästa fria versen. Dessa parametrar är troligen knutna till den specifika talsituationen. Även poetiska effekter i form av unika prosodiska mönster för varje dikt tillhör konventionen för uppläst fri vers.

Auditiv, fonologisk och akustisk analys görs av en svensk poets upplästa fria vers; Kristina Lugns Om ni hör ett skott? Tidigare undersökning fastställer denna talares låga talhastighet, vilken är enligt konventionen för uppläst fri vers. I denna undersökning upplevs intonation vara den mest prominenta prosodiska parametern i form av tonala utspel. Analysen visar att det globala tonomfånget varierar i storlek i samspel med emfas hos den fokala accenten i frasen. En poetisk effekt hos det undersökta materialet kan antas vara stor variation i emfas mellan fraser. Detta realiseras i närvaro och frånvaro av tonala utspel. Talaren visar sig använda korta fraser. I materialet påträffas inte sällan mer än en fokal accent inom vissa fraser, samt frånvaro av fokala accenter i andra fraser, vilket går emot en allmän förväntan om EN fokal accent per fras. Att medvetet undvika samt framhäva fokala accenter kan även det ses som en poetisk effekt.},
 author    = {Svensson, Malin},
 keyword   = {Uppläsning,Högläsning,Poesiläsning,Intonation,Accenter,Prosodi,Kristina Lugn,Fri vers,TTS,Talstil,Phonetics, phonology,Fonetik, fonologi,Scandinavian languages and literature,Nordiska språk (språk och litteratur)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fonetisk analys av uppläst fri vers - de tonala utspelen hos Kristina Lugn},
 year     = {2006},
}