Advanced

Varför stannar hon? - en textanalys av problematiken kring kvinnomisshandel

Huldt, Anneli (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Kvinnomisshandel är idag ett etablerat samhällsproblem. Också i massmedia får detta problem stor uppmärksamhet. När kvinnomisshandel diskuteras kan det kännas som om kvinnan skuldbeläggs. Den kvinna som stannar kvar hos våldsmannen kanske inte får förståelse ifrån omgivningen lika lätt som den som bryter upp? Syftet med uppsatsen är att få en större förståelse om varför en del kvinnor inte lämnar en man som slår henne. Jag har valt att göra en teoretisk studie om hur kvinnomisshandel behandlas och analyseras. Undersökningens uppläggning är en kvalitativ analys av två olika förklaringsmodeller, Lundgren (2004) och Hydén (1995), som behandlar problematiken kring kvinnomisshandel. Tanken är inte att avfärda eller framhäva någon av modellerna,... (More)
Kvinnomisshandel är idag ett etablerat samhällsproblem. Också i massmedia får detta problem stor uppmärksamhet. När kvinnomisshandel diskuteras kan det kännas som om kvinnan skuldbeläggs. Den kvinna som stannar kvar hos våldsmannen kanske inte får förståelse ifrån omgivningen lika lätt som den som bryter upp? Syftet med uppsatsen är att få en större förståelse om varför en del kvinnor inte lämnar en man som slår henne. Jag har valt att göra en teoretisk studie om hur kvinnomisshandel behandlas och analyseras. Undersökningens uppläggning är en kvalitativ analys av två olika förklaringsmodeller, Lundgren (2004) och Hydén (1995), som behandlar problematiken kring kvinnomisshandel. Tanken är inte att avfärda eller framhäva någon av modellerna, utan istället genom de båda förklaringsmodellerna få en större förståelse till varför en del kvinnor stannar hos en man som slår henne. Den ena modellen är en patriarkatsteori. Denna modell går ut på att man uppfattar våldet som ingående i ett kontrollsystem. Våldet är ett uttryck för mäns strävan att ha makt över sina kvinnor, våldet är kalkylerat och målinriktat. Den andra modellen är en aktörsteori, den går ut på att se våldet som inslag i en relationskonflikt. Våld är då ett allmänmänskligt reaktionssätt som kan utlösas i vissa situationer och relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Huldt, Anneli
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
normalisering, kontroll, anpassning, motstånd, gemensamt projekt, relationsdrama, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1327659
date added to LUP
2006-09-13
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1327659,
 abstract   = {Kvinnomisshandel är idag ett etablerat samhällsproblem. Också i massmedia får detta problem stor uppmärksamhet. När kvinnomisshandel diskuteras kan det kännas som om kvinnan skuldbeläggs. Den kvinna som stannar kvar hos våldsmannen kanske inte får förståelse ifrån omgivningen lika lätt som den som bryter upp? Syftet med uppsatsen är att få en större förståelse om varför en del kvinnor inte lämnar en man som slår henne. Jag har valt att göra en teoretisk studie om hur kvinnomisshandel behandlas och analyseras. Undersökningens uppläggning är en kvalitativ analys av två olika förklaringsmodeller, Lundgren (2004) och Hydén (1995), som behandlar problematiken kring kvinnomisshandel. Tanken är inte att avfärda eller framhäva någon av modellerna, utan istället genom de båda förklaringsmodellerna få en större förståelse till varför en del kvinnor stannar hos en man som slår henne. Den ena modellen är en patriarkatsteori. Denna modell går ut på att man uppfattar våldet som ingående i ett kontrollsystem. Våldet är ett uttryck för mäns strävan att ha makt över sina kvinnor, våldet är kalkylerat och målinriktat. Den andra modellen är en aktörsteori, den går ut på att se våldet som inslag i en relationskonflikt. Våld är då ett allmänmänskligt reaktionssätt som kan utlösas i vissa situationer och relationer.},
 author    = {Huldt, Anneli},
 keyword   = {normalisering,kontroll,anpassning,motstånd,gemensamt projekt,relationsdrama,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför stannar hon? - en textanalys av problematiken kring kvinnomisshandel},
 year     = {2006},
}