Advanced

70- talisterna och arbetstillfredsställelsen

Borgström, Ulrika (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Utifrån personer födda på 1970- talet diskuteras vilka faktorer det är som bidrar till att känna arbetstillfredsställelse. Generationstillhörigheten påverkar attityden till arbetet och nya generationers värderingar skiljer sig från tidigare generationers. 70- talisterna är även speciella då deras första möte med arbetsmarknaden var en djup ekonomisk konjunkturnedgång som endas kan jämföras med 20- och 30- talens depression. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att personer födda på 1970- talet känner arbetstillfredsställelse. Delsyften är att se om det finns könsmässiga skillnader i denna grupp samt skillnader på dem födda i Sverige och utanför Sveriges gränser. Det teoretiska materialet behandlar begreppen generationer... (More)
Utifrån personer födda på 1970- talet diskuteras vilka faktorer det är som bidrar till att känna arbetstillfredsställelse. Generationstillhörigheten påverkar attityden till arbetet och nya generationers värderingar skiljer sig från tidigare generationers. 70- talisterna är även speciella då deras första möte med arbetsmarknaden var en djup ekonomisk konjunkturnedgång som endas kan jämföras med 20- och 30- talens depression. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att personer födda på 1970- talet känner arbetstillfredsställelse. Delsyften är att se om det finns könsmässiga skillnader i denna grupp samt skillnader på dem födda i Sverige och utanför Sveriges gränser. Det teoretiska materialet behandlar begreppen generationer och arbetstillfredsställelse. Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med fyra informanter som alla är födda på 1970- talet. Slutsatsen av mitt arbete visar på att organisationens uppbyggnad, om den öppnar upp för utveckling, initiativtagande och den anställdes möjlighet till påverkan är väldigt viktig för den övergripande arbetstillfredsställelsen. Oklara och otydliga besked från ledning, otillräckliga arbetsbeskrivningar och förändringar i organisationen påverkar arbetstillfredsställelsen negativt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borgström, Ulrika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
70-talister, generationer, arbetstillfredsställelse, job-satisfaction, organisation, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1327745
date added to LUP
2006-08-29
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1327745,
 abstract   = {Utifrån personer födda på 1970- talet diskuteras vilka faktorer det är som bidrar till att känna arbetstillfredsställelse. Generationstillhörigheten påverkar attityden till arbetet och nya generationers värderingar skiljer sig från tidigare generationers. 70- talisterna är även speciella då deras första möte med arbetsmarknaden var en djup ekonomisk konjunkturnedgång som endas kan jämföras med 20- och 30- talens depression. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att personer födda på 1970- talet känner arbetstillfredsställelse. Delsyften är att se om det finns könsmässiga skillnader i denna grupp samt skillnader på dem födda i Sverige och utanför Sveriges gränser. Det teoretiska materialet behandlar begreppen generationer och arbetstillfredsställelse. Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med fyra informanter som alla är födda på 1970- talet. Slutsatsen av mitt arbete visar på att organisationens uppbyggnad, om den öppnar upp för utveckling, initiativtagande och den anställdes möjlighet till påverkan är väldigt viktig för den övergripande arbetstillfredsställelsen. Oklara och otydliga besked från ledning, otillräckliga arbetsbeskrivningar och förändringar i organisationen påverkar arbetstillfredsställelsen negativt.},
 author    = {Borgström, Ulrika},
 keyword   = {70-talister,generationer,arbetstillfredsställelse,job-satisfaction,organisation,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {70- talisterna och arbetstillfredsställelsen},
 year     = {2006},
}