Advanced

Effektivitet på gott eller ont? - en studie av effektivitetsbegreppet i äldreomsorgen

Stigner, Karin (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Äldreomsorgen utgör i dag den största delen av Sveriges kommunala vård och omsorg och antalet äldre ökar i snabb takt. Samtidigt utsätts denna sektor för ständiga krav på nedskärningar och besparingar. Mot bakgrund av denna situation ökar också kraven på att verksamheten ska organiseras effektivt. Men vad som utgör en effektiv organisation inom omsorgssektorn är ingen självklarhet.

Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationssociologiskt perspektiv ta reda på vad effektivitet kan innebära för personal och chefer i en äldreomsorgsenhet samt att titta på vilka effektivitetssatsningar som görs inom enheten.

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med djupintervjuer. Materialet har analyserats utifrån olika organisationsteoretikers syn... (More)
Äldreomsorgen utgör i dag den största delen av Sveriges kommunala vård och omsorg och antalet äldre ökar i snabb takt. Samtidigt utsätts denna sektor för ständiga krav på nedskärningar och besparingar. Mot bakgrund av denna situation ökar också kraven på att verksamheten ska organiseras effektivt. Men vad som utgör en effektiv organisation inom omsorgssektorn är ingen självklarhet.

Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationssociologiskt perspektiv ta reda på vad effektivitet kan innebära för personal och chefer i en äldreomsorgsenhet samt att titta på vilka effektivitetssatsningar som görs inom enheten.

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med djupintervjuer. Materialet har analyserats utifrån olika organisationsteoretikers syn på effektivitet. Den teoretiska diskussionen förs även in på rationalitetsteorier. Det visar sig att dessa kan tjäna som ett verktyg för att förstå effektivitetsbegreppet i omsorgen.

Utifrån det empiriska materialet och den teoretiska diskussionen dras slutsatsen att de anställda i äldreomsorgsenheten arbetar i en ständig konflikt mellan värderelaterade omsorgsmål och kraven på att verksamheten ska gå ihop sig ekonomiskt. I frågan om effektivitetssatsningar kan det konstateras att mycket tid och energi läggs på mätningar och statistik, men att resultatet av dessa inte alltid är synligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stigner, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationsteori, effektivitet, rationalitet, omsorg, offentlig sektor, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1327809
date added to LUP
2006-04-12
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1327809,
 abstract   = {Äldreomsorgen utgör i dag den största delen av Sveriges kommunala vård och omsorg och antalet äldre ökar i snabb takt. Samtidigt utsätts denna sektor för ständiga krav på nedskärningar och besparingar. Mot bakgrund av denna situation ökar också kraven på att verksamheten ska organiseras effektivt. Men vad som utgör en effektiv organisation inom omsorgssektorn är ingen självklarhet.

Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationssociologiskt perspektiv ta reda på vad effektivitet kan innebära för personal och chefer i en äldreomsorgsenhet samt att titta på vilka effektivitetssatsningar som görs inom enheten.

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med djupintervjuer. Materialet har analyserats utifrån olika organisationsteoretikers syn på effektivitet. Den teoretiska diskussionen förs även in på rationalitetsteorier. Det visar sig att dessa kan tjäna som ett verktyg för att förstå effektivitetsbegreppet i omsorgen.

Utifrån det empiriska materialet och den teoretiska diskussionen dras slutsatsen att de anställda i äldreomsorgsenheten arbetar i en ständig konflikt mellan värderelaterade omsorgsmål och kraven på att verksamheten ska gå ihop sig ekonomiskt. I frågan om effektivitetssatsningar kan det konstateras att mycket tid och energi läggs på mätningar och statistik, men att resultatet av dessa inte alltid är synligt.},
 author    = {Stigner, Karin},
 keyword   = {organisationsteori,effektivitet,rationalitet,omsorg,offentlig sektor,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivitet på gott eller ont? - en studie av effektivitetsbegreppet i äldreomsorgen},
 year     = {2006},
}