Advanced

Genusbyten - en fallstudie av romanska språk

Söderberg, Sofia (2004)
General Linguistics
Abstract (Swedish)
Varför byter substantiv genus? Genus är i indoeuropeiska språk en semantisk nominalklassificering som är formellt implicerad. Detta innebär att varje genus har en semantisk kärna som tenderar att uttryckas genom ändelser hos substantivet (men bekräftas genom dess dependenter). Orsakerna till genusbyten kan således tänkas vara både semantiska och formella: de kan byta genus till följd av association till andra ord med ett visst genus inom samma semantiska sfär, men de kan också anta ett genus i association till andra ord med samma ändelse. I denna undersökning har 170 latinska högfrekventa substantiv i deklinationsklass III jämförts diakront med de moderna romanska språken franska, italienska, spanska och portugisiska. Dessa språk har även... (More)
Varför byter substantiv genus? Genus är i indoeuropeiska språk en semantisk nominalklassificering som är formellt implicerad. Detta innebär att varje genus har en semantisk kärna som tenderar att uttryckas genom ändelser hos substantivet (men bekräftas genom dess dependenter). Orsakerna till genusbyten kan således tänkas vara både semantiska och formella: de kan byta genus till följd av association till andra ord med ett visst genus inom samma semantiska sfär, men de kan också anta ett genus i association till andra ord med samma ändelse. I denna undersökning har 170 latinska högfrekventa substantiv i deklinationsklass III jämförts diakront med de moderna romanska språken franska, italienska, spanska och portugisiska. Dessa språk har även undersökts komparativt. Deklinationsklass III domineras, till skillnad från övriga fyra klasser, inte av något av de tre genera maskulinum, femininum och neutrum. Det blir genom denna undersökning tydligt att substantiv måste sättas i sitt diakrona och komparativa sammanhang för att slutsatser ska kunna dras angående deras genus. De möjliga orsakerna till genusbyte i dessa språk visar sig vara i huvudsak formella och endast till viss del semantiska, men även syntaktiska orsaker tycks finnas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderberg, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Genusbyte, Romanska språk, Latin, Jämförande språkstudie, Språktypologi, Morfologi, Semantik, Substantiv, Comparative linguistics, typology, Jämförande lingvistik, språktypologi
language
Swedish
id
1327826
date added to LUP
2006-01-17 00:00:00
date last changed
2007-01-03 00:00:00
@misc{1327826,
 abstract   = {Varför byter substantiv genus? Genus är i indoeuropeiska språk en semantisk nominalklassificering som är formellt implicerad. Detta innebär att varje genus har en semantisk kärna som tenderar att uttryckas genom ändelser hos substantivet (men bekräftas genom dess dependenter). Orsakerna till genusbyten kan således tänkas vara både semantiska och formella: de kan byta genus till följd av association till andra ord med ett visst genus inom samma semantiska sfär, men de kan också anta ett genus i association till andra ord med samma ändelse. I denna undersökning har 170 latinska högfrekventa substantiv i deklinationsklass III jämförts diakront med de moderna romanska språken franska, italienska, spanska och portugisiska. Dessa språk har även undersökts komparativt. Deklinationsklass III domineras, till skillnad från övriga fyra klasser, inte av något av de tre genera maskulinum, femininum och neutrum. Det blir genom denna undersökning tydligt att substantiv måste sättas i sitt diakrona och komparativa sammanhang för att slutsatser ska kunna dras angående deras genus. De möjliga orsakerna till genusbyte i dessa språk visar sig vara i huvudsak formella och endast till viss del semantiska, men även syntaktiska orsaker tycks finnas.},
 author    = {Söderberg, Sofia},
 keyword   = {Genusbyte,Romanska språk,Latin,Jämförande språkstudie,Språktypologi,Morfologi,Semantik,Substantiv,Comparative linguistics, typology,Jämförande lingvistik, språktypologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genusbyten - en fallstudie av romanska språk},
 year     = {2004},
}