Advanced

Politiska beslutsprocesser som reformer -Exemplet Skånsk Livskraft

Persson, Emil and Von Gertten, Love (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Arbetet syftar till att förstå en fundamental offentlig reformprocess, och fokus ligger på den politiska beslutsprocessen bakom förändringen av sjukvården i Region Skåne. Vi gör en kvalitativ fallstudie av projektet Skånsk Livskraft, och genomför intervjuer med potentiellt inflytelserika politiker och tjänstemän. Den teoretiska tolkningsramen utgörs framförallt av Institutionell teori samt Garbage Can.

Tidsperspektivet visar hur tidigare misslyckade reformer möjliggjort tillblivelsen av Skånsk Livskraft. Vidare har arbetssättet, med stark yrkesmässig förankring, gett tjänstemännen en inflytelserik roll. Enigheten över blockgränserna vid budgetförhandlingen 2001 var en förutsättning för att projektet skulle kunna konkretiseras. Emellertid... (More)
Arbetet syftar till att förstå en fundamental offentlig reformprocess, och fokus ligger på den politiska beslutsprocessen bakom förändringen av sjukvården i Region Skåne. Vi gör en kvalitativ fallstudie av projektet Skånsk Livskraft, och genomför intervjuer med potentiellt inflytelserika politiker och tjänstemän. Den teoretiska tolkningsramen utgörs framförallt av Institutionell teori samt Garbage Can.

Tidsperspektivet visar hur tidigare misslyckade reformer möjliggjort tillblivelsen av Skånsk Livskraft. Vidare har arbetssättet, med stark yrkesmässig förankring, gett tjänstemännen en inflytelserik roll. Enigheten över blockgränserna vid budgetförhandlingen 2001 var en förutsättning för att projektet skulle kunna konkretiseras. Emellertid föreligger, trots ett unikt förfarande i många avseenden, klassiska implementeringsproblem som lokalt motstånd och ideologiska strider kring konkret policy.

Uppsatsen visar tydliga exempel på teman som beskrivs i litteraturen, vilket ökar möjligheterna för att relatera till andra liknande processer. Därmed ges en grund för vidare forskning, framförallt rörande hur en reformprocess kan ses i ljuset av tidigare misslyckanden (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1327911,
 abstract   = {Arbetet syftar till att förstå en fundamental offentlig reformprocess, och fokus ligger på den politiska beslutsprocessen bakom förändringen av sjukvården i Region Skåne. Vi gör en kvalitativ fallstudie av projektet Skånsk Livskraft, och genomför intervjuer med potentiellt inflytelserika politiker och tjänstemän. Den teoretiska tolkningsramen utgörs framförallt av Institutionell teori samt Garbage Can.

Tidsperspektivet visar hur tidigare misslyckade reformer möjliggjort tillblivelsen av Skånsk Livskraft. Vidare har arbetssättet, med stark yrkesmässig förankring, gett tjänstemännen en inflytelserik roll. Enigheten över blockgränserna vid budgetförhandlingen 2001 var en förutsättning för att projektet skulle kunna konkretiseras. Emellertid föreligger, trots ett unikt förfarande i många avseenden, klassiska implementeringsproblem som lokalt motstånd och ideologiska strider kring konkret policy.

Uppsatsen visar tydliga exempel på teman som beskrivs i litteraturen, vilket ökar möjligheterna för att relatera till andra liknande processer. Därmed ges en grund för vidare forskning, framförallt rörande hur en reformprocess kan ses i ljuset av tidigare misslyckanden},
 author    = {Persson, Emil and Von Gertten, Love},
 keyword   = {Politiska beslutsprocesser,Offentliga reformer,Garbage Can,Skånsk Livskraft,Sjukvård,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Politiska beslutsprocesser som reformer -Exemplet Skånsk Livskraft},
 year     = {2006},
}