Advanced

Att skörda demokrati -Är maktfördelningen mellan samhällsklasserna det främsta hindret för Guatemalas demokratiseringsprocess?

Holm, Christin and Juuso, Daniel (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Med denna studie avser vi att identifiera vilka hinder som finns i demokratise-ringsprocessen. För att göra detta använder vi oss utav en historisk-sociologisk te-ori, presenterad utav Rueschemeyer, Stephens, Stephens (1992). Teorin bygger på antagandet att det är maktrelationen mellan samhällets klasser som styr förutsätt-ningarna för en demokratisk utveckling, där en stark markägande elit samt en svag underklass utgör negativa faktorer. För att pröva teorin gör vi en fallstudie över Guatemala. Denna grundar sig på en jämförelse av demokratiseringsprocessen över tid, från tidigt 90-tal fram till idag. Genom studien utav de förhållanden som styrt utvecklingen, kommer vi fram till att just dessa klasstrukturer har en tydligt negativ... (More)
Med denna studie avser vi att identifiera vilka hinder som finns i demokratise-ringsprocessen. För att göra detta använder vi oss utav en historisk-sociologisk te-ori, presenterad utav Rueschemeyer, Stephens, Stephens (1992). Teorin bygger på antagandet att det är maktrelationen mellan samhällets klasser som styr förutsätt-ningarna för en demokratisk utveckling, där en stark markägande elit samt en svag underklass utgör negativa faktorer. För att pröva teorin gör vi en fallstudie över Guatemala. Denna grundar sig på en jämförelse av demokratiseringsprocessen över tid, från tidigt 90-tal fram till idag. Genom studien utav de förhållanden som styrt utvecklingen, kommer vi fram till att just dessa klasstrukturer har en tydligt negativ inverkan på landets möjligheter. Vidare finner vi dock att de faktorer som presenteras i teorin inte ger en tillfredställande förklaring, utan anser det nödvän-digt att modernisera teorin genom att ta hänsyn till andra faktorer så som etnicitet, kön och kriminalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Christin and Juuso, Daniel
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Political and administrative sciences, Samhällsvetenskaper, Social sciences, Plantageekonomi, Guatemala, Demokratisering, Klasser, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1328172
date added to LUP
2006-02-10
date last changed
2009-03-30 14:58:08
@misc{1328172,
 abstract   = {Med denna studie avser vi att identifiera vilka hinder som finns i demokratise-ringsprocessen. För att göra detta använder vi oss utav en historisk-sociologisk te-ori, presenterad utav Rueschemeyer, Stephens, Stephens (1992). Teorin bygger på antagandet att det är maktrelationen mellan samhällets klasser som styr förutsätt-ningarna för en demokratisk utveckling, där en stark markägande elit samt en svag underklass utgör negativa faktorer. För att pröva teorin gör vi en fallstudie över Guatemala. Denna grundar sig på en jämförelse av demokratiseringsprocessen över tid, från tidigt 90-tal fram till idag. Genom studien utav de förhållanden som styrt utvecklingen, kommer vi fram till att just dessa klasstrukturer har en tydligt negativ inverkan på landets möjligheter. Vidare finner vi dock att de faktorer som presenteras i teorin inte ger en tillfredställande förklaring, utan anser det nödvän-digt att modernisera teorin genom att ta hänsyn till andra faktorer så som etnicitet, kön och kriminalitet.},
 author    = {Holm, Christin and Juuso, Daniel},
 keyword   = {Political and administrative sciences,Samhällsvetenskaper,Social sciences,Plantageekonomi,Guatemala,Demokratisering,Klasser,Statsvetenskap,förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skörda demokrati -Är maktfördelningen mellan samhällsklasserna det främsta hindret för Guatemalas demokratiseringsprocess?},
 year     = {2006},
}