Advanced

Fredsduvan En studie om kvinnors politiska deltagande i fredsbyggandet av Rwanda

Golmann, Joelle; Knowles, Eva and Nilsson, Michaela (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
1994 drabbades Rwanda av ett folkmord vars omfattning betecknas som ett av de mest brutala i vår moderna tid. Drygt tio år senare innehar rwandiska kvinnor den högsta parlamentariska representationen i världen och har därmed gått om Sverige. I denna studie är det just kvinnors politiska deltagande som undersöks. Det analysverktyg som används i studien består av: Post-konfliktteori, Transversal politics, Critical Mass, Essentialism, Gender Mainstreaming och kvinnors empowerment. Med hjälp av dessa förklaras relevansen av, och bakgrunden till, fyra faktorer som har möjliggjort och bidragit till kvinnors politiska deltagande i Rwandas freds- och återuppbyggnad efter kriget. Dessa faktorer är civilsamhället, demografin, kvinnosynen och... (More)
1994 drabbades Rwanda av ett folkmord vars omfattning betecknas som ett av de mest brutala i vår moderna tid. Drygt tio år senare innehar rwandiska kvinnor den högsta parlamentariska representationen i världen och har därmed gått om Sverige. I denna studie är det just kvinnors politiska deltagande som undersöks. Det analysverktyg som används i studien består av: Post-konfliktteori, Transversal politics, Critical Mass, Essentialism, Gender Mainstreaming och kvinnors empowerment. Med hjälp av dessa förklaras relevansen av, och bakgrunden till, fyra faktorer som har möjliggjort och bidragit till kvinnors politiska deltagande i Rwandas freds- och återuppbyggnad efter kriget. Dessa faktorer är civilsamhället, demografin, kvinnosynen och internationella aktörer. Slutsatsen som dras av studien är att fallet Rwanda i kontexten av ett samhälle i upplösning, kombinerat med demografiska förändringar, ett engagerat civilsamhälle, internationella aktörers inverkan och en syn på kvinnor som fredliga, har underlättat och möjliggjort för ett ökat politiskt kvinnodeltagande. Därtill gäller det att dessa möjligheter tillvaratas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1328240,
 abstract   = {1994 drabbades Rwanda av ett folkmord vars omfattning betecknas som ett av de mest brutala i vår moderna tid. Drygt tio år senare innehar rwandiska kvinnor den högsta parlamentariska representationen i världen och har därmed gått om Sverige. I denna studie är det just kvinnors politiska deltagande som undersöks. Det analysverktyg som används i studien består av: Post-konfliktteori, Transversal politics, Critical Mass, Essentialism, Gender Mainstreaming och kvinnors empowerment. Med hjälp av dessa förklaras relevansen av, och bakgrunden till, fyra faktorer som har möjliggjort och bidragit till kvinnors politiska deltagande i Rwandas freds- och återuppbyggnad efter kriget. Dessa faktorer är civilsamhället, demografin, kvinnosynen och internationella aktörer. Slutsatsen som dras av studien är att fallet Rwanda i kontexten av ett samhälle i upplösning, kombinerat med demografiska förändringar, ett engagerat civilsamhälle, internationella aktörers inverkan och en syn på kvinnor som fredliga, har underlättat och möjliggjort för ett ökat politiskt kvinnodeltagande. Därtill gäller det att dessa möjligheter tillvaratas.},
 author    = {Golmann, Joelle and Knowles, Eva and Nilsson, Michaela},
 keyword   = {Rwandas freds- och återuppbyggnad,,politiskt kvinnodeltagande,,demografi,,kvinnosyn,,internationella aktörer.,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fredsduvan En studie om kvinnors politiska deltagande i fredsbyggandet av Rwanda},
 year     = {2005},
}