Advanced

Det hegemoniska förtrycket Ursprungsbefolkningar/nybyggarsamhällen En kritisk diskussion om medborgarskapet

Schmidt, Johanna and Niska, Anna (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Många av världens ursprungsbefolkningar lever i nybyggarsamhällen, där deras situation präglas av en social marginalisering och tyngs av sociala problem. För att kunna ge ett bidrag och ökad förståelse kring denna problematik är studien utformad som en kritisk diskussion kring medborgarskapet. Det statliga medborgarskapet är centralt, eftersom det definierar vilka individer och kollektiv som inkluderas respektive exkluderas i en politisk gemenskaps specifika rättigheter och skyldigheter. Trots ett inkluderande i det formella medborgarskapet, har ursprungsbefolkningarna dock haft svårigheter att ta del utav dessa rättigheter. Medborgarskapet vilar på en konstruktion som utformats efter det hegemoniska nybyggar-kollektivets värderingar.... (More)
Många av världens ursprungsbefolkningar lever i nybyggarsamhällen, där deras situation präglas av en social marginalisering och tyngs av sociala problem. För att kunna ge ett bidrag och ökad förståelse kring denna problematik är studien utformad som en kritisk diskussion kring medborgarskapet. Det statliga medborgarskapet är centralt, eftersom det definierar vilka individer och kollektiv som inkluderas respektive exkluderas i en politisk gemenskaps specifika rättigheter och skyldigheter. Trots ett inkluderande i det formella medborgarskapet, har ursprungsbefolkningarna dock haft svårigheter att ta del utav dessa rättigheter. Medborgarskapet vilar på en konstruktion som utformats efter det hegemoniska nybyggar-kollektivets värderingar. Studien argumenterar för att detta kan ses som en bidragande orsak till ursprungsbefolkningarnas svårigheter att ta del utav medborgarskapets olika rättigheter och skyldigheter, vilket i sin tur är en utav många bidragande orsaker till fortsatt marginalisering och sociala problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1328500,
 abstract   = {Många av världens ursprungsbefolkningar lever i nybyggarsamhällen, där deras situation präglas av en social marginalisering och tyngs av sociala problem. För att kunna ge ett bidrag och ökad förståelse kring denna problematik är studien utformad som en kritisk diskussion kring medborgarskapet. Det statliga medborgarskapet är centralt, eftersom det definierar vilka individer och kollektiv som inkluderas respektive exkluderas i en politisk gemenskaps specifika rättigheter och skyldigheter. Trots ett inkluderande i det formella medborgarskapet, har ursprungsbefolkningarna dock haft svårigheter att ta del utav dessa rättigheter. Medborgarskapet vilar på en konstruktion som utformats efter det hegemoniska nybyggar-kollektivets värderingar. Studien argumenterar för att detta kan ses som en bidragande orsak till ursprungsbefolkningarnas svårigheter att ta del utav medborgarskapets olika rättigheter och skyldigheter, vilket i sin tur är en utav många bidragande orsaker till fortsatt marginalisering och sociala problem.},
 author    = {Schmidt, Johanna and Niska, Anna},
 keyword   = {Ursprungsbefolkningar,Social marginalisering,Medborgarskap,Kritisk diskussion,Konstruktion,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det hegemoniska förtrycket Ursprungsbefolkningar/nybyggarsamhällen En kritisk diskussion om medborgarskapet},
 year     = {2006},
}