Advanced

Juristen - vår tids politiker? En forskningsöversikt av judikaliseringsdiskursen

Brunsson, Erik and Cegrell, Isa (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats är en forskningsöversikt på användningsområdet för begreppet ?judikalisering?. Trots att termen används relativt ofta i samhällsdebatten finns mycket lite vetenskaplig forskning på området och en välutformad definition lyser med sin frånvaro

Den gängse begreppsförklaringen fokuserar på ökad domstolsmakt och ställer principen om folksuveränitet mot rättsstatens grundsatser. Därmed blir debatten mycket ideologiskt färgad. Att det kan finnas ytterligare tänkvärda aspekter än den klassiska maktdelningsläran lämnas därhän. Vi menar att det kan vara relevant att även uppmärksamma de strukturella förändringar som skett i den offentliga förvaltningen i och med att tjänstemän på ett helt nytt sätt måste förhålla sig till, och... (More)
Föreliggande uppsats är en forskningsöversikt på användningsområdet för begreppet ?judikalisering?. Trots att termen används relativt ofta i samhällsdebatten finns mycket lite vetenskaplig forskning på området och en välutformad definition lyser med sin frånvaro

Den gängse begreppsförklaringen fokuserar på ökad domstolsmakt och ställer principen om folksuveränitet mot rättsstatens grundsatser. Därmed blir debatten mycket ideologiskt färgad. Att det kan finnas ytterligare tänkvärda aspekter än den klassiska maktdelningsläran lämnas därhän. Vi menar att det kan vara relevant att även uppmärksamma de strukturella förändringar som skett i den offentliga förvaltningen i och med att tjänstemän på ett helt nytt sätt måste förhålla sig till, och arbeta med, juridik.

Den här studien följer upp de orsaksförklaringar och konsekvensbeskrivningar som befintlig forskning presenterar för att belysa judikaliseringens mångfacetterade natur. Undersökningen mynnar ut i en generell kritik mot dagens alltför enkelspåriga definition där en särskilt instrumentell syn på juristen presenteras som inte kan förväntas gälla i realiteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brunsson, Erik and Cegrell, Isa
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Judikalisering, Domstolsmakt, Maktdelning, Folksuveränitet, Rättsstat, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1328954
date added to LUP
2006-04-26
date last changed
2006-04-26
@misc{1328954,
 abstract   = {Föreliggande uppsats är en forskningsöversikt på användningsområdet för begreppet ?judikalisering?. Trots att termen används relativt ofta i samhällsdebatten finns mycket lite vetenskaplig forskning på området och en välutformad definition lyser med sin frånvaro

Den gängse begreppsförklaringen fokuserar på ökad domstolsmakt och ställer principen om folksuveränitet mot rättsstatens grundsatser. Därmed blir debatten mycket ideologiskt färgad. Att det kan finnas ytterligare tänkvärda aspekter än den klassiska maktdelningsläran lämnas därhän. Vi menar att det kan vara relevant att även uppmärksamma de strukturella förändringar som skett i den offentliga förvaltningen i och med att tjänstemän på ett helt nytt sätt måste förhålla sig till, och arbeta med, juridik.

Den här studien följer upp de orsaksförklaringar och konsekvensbeskrivningar som befintlig forskning presenterar för att belysa judikaliseringens mångfacetterade natur. Undersökningen mynnar ut i en generell kritik mot dagens alltför enkelspåriga definition där en särskilt instrumentell syn på juristen presenteras som inte kan förväntas gälla i realiteten.},
 author    = {Brunsson, Erik and Cegrell, Isa},
 keyword   = {Judikalisering,Domstolsmakt,Maktdelning,Folksuveränitet,Rättsstat,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Juristen - vår tids politiker? En forskningsöversikt av judikaliseringsdiskursen},
 year     = {2006},
}