Advanced

Att vara eller icke vara? En studie om hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet

Ben Amara, Nadia (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Det finns idag många i Sverige som bär på mer än ett kulturellt och etniskt ursprung. Syftet med denna studie är att ta reda på hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet. För uppsatsen har fem kvinnor respektive fem män vars föräldrar kommer från olika kulturer intervjuats. Alla intervjupersonerna är uppvuxna i Sverige och har starka band till landet.

De teoretiska utgångspunkterna består bland annat av erkännandeteorier, kulturanalyser samt identitetsstudier. Jag har för analysen använt mig av kvalitativa metoder såsom diskursanalys och textanalys. Dessutom har jag även gjort en komparativ analys mellan de intervjuade kvinnorna och männen för att se om genus inverkar på identitetsskapandet.

Det finns mönster som pekar... (More)
Det finns idag många i Sverige som bär på mer än ett kulturellt och etniskt ursprung. Syftet med denna studie är att ta reda på hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet. För uppsatsen har fem kvinnor respektive fem män vars föräldrar kommer från olika kulturer intervjuats. Alla intervjupersonerna är uppvuxna i Sverige och har starka band till landet.

De teoretiska utgångspunkterna består bland annat av erkännandeteorier, kulturanalyser samt identitetsstudier. Jag har för analysen använt mig av kvalitativa metoder såsom diskursanalys och textanalys. Dessutom har jag även gjort en komparativ analys mellan de intervjuade kvinnorna och männen för att se om genus inverkar på identitetsskapandet.

Det finns mönster som pekar på att unga med dubbel etnisk, kulturell bakgrund skapar sin identitet utifrån att samtliga av intervjupersonerna starkt identifierar sig med Sverige och uppfattar sig själva som svenskar. Det finns även hos samtliga intervjupersoner mer än den svenska kulturen som har påverkat identitetsprocessen och som har spelat en väsentlig roll i denna process. Samtliga intervjupersoner är idag i vuxen ålder tillfredsställda med sitt dubbla kulturella bagage och ser det som en tillgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ben Amara, Nadia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
identitetsskapande, erkännande, kultur, etnicitet, mångkulturell, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1328972
date added to LUP
2006-04-06
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1328972,
 abstract   = {Det finns idag många i Sverige som bär på mer än ett kulturellt och etniskt ursprung. Syftet med denna studie är att ta reda på hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet. För uppsatsen har fem kvinnor respektive fem män vars föräldrar kommer från olika kulturer intervjuats. Alla intervjupersonerna är uppvuxna i Sverige och har starka band till landet.

De teoretiska utgångspunkterna består bland annat av erkännandeteorier, kulturanalyser samt identitetsstudier. Jag har för analysen använt mig av kvalitativa metoder såsom diskursanalys och textanalys. Dessutom har jag även gjort en komparativ analys mellan de intervjuade kvinnorna och männen för att se om genus inverkar på identitetsskapandet.

Det finns mönster som pekar på att unga med dubbel etnisk, kulturell bakgrund skapar sin identitet utifrån att samtliga av intervjupersonerna starkt identifierar sig med Sverige och uppfattar sig själva som svenskar. Det finns även hos samtliga intervjupersoner mer än den svenska kulturen som har påverkat identitetsprocessen och som har spelat en väsentlig roll i denna process. Samtliga intervjupersoner är idag i vuxen ålder tillfredsställda med sitt dubbla kulturella bagage och ser det som en tillgång.},
 author    = {Ben Amara, Nadia},
 keyword   = {identitetsskapande,erkännande,kultur,etnicitet,mångkulturell,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vara eller icke vara? En studie om hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet},
 year     = {2006},
}