Advanced

Våld i hederns namn - en fråga om hederskulturens existens: en studie om hanteringen av hedersvåld i Sverige

Wolinder, Maya (2006)
Social Anthropology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syfte är att bidra med en diskussion till det omdebatterade ämnet hedersrelaterat våld. Den debatt som har förts på området analyseras samt granskas utifrån dess inverkan för de insatser som syftar till att motverka våldet. I uppsatsen förekommer tre intervjuer med offentliga aktörer som arbetar för att motverka hedersvåldet i samhället. Min slutsats är att ordet hederskultur fortfarande är relativt bannlyst och att detta haft negativa konsekvenser för hanterandet av problematiken. Min teoretiska hållning utgår från tesen - kultur som ett medel i förändrade livsomständigheter och hur det kan förstärka en hederskultur i exil.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1329301,
 abstract   = {Uppsatsen syfte är att bidra med en diskussion till det omdebatterade ämnet hedersrelaterat våld. Den debatt som har förts på området analyseras samt granskas utifrån dess inverkan för de insatser som syftar till att motverka våldet. I uppsatsen förekommer tre intervjuer med offentliga aktörer som arbetar för att motverka hedersvåldet i samhället. Min slutsats är att ordet hederskultur fortfarande är relativt bannlyst och att detta haft negativa konsekvenser för hanterandet av problematiken. Min teoretiska hållning utgår från tesen - kultur som ett medel i förändrade livsomständigheter och hur det kan förstärka en hederskultur i exil.},
 author    = {Wolinder, Maya},
 keyword   = {kultur,hedersvåld,hederskultur,integration,socialantropologi,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Criminology,Kriminologi,Sociology,Sociologi,Social changes, theory of social work,Sociala förändringar, teorier om socialt arbete,Social psychology,Socialpsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våld i hederns namn - en fråga om hederskulturens existens: en studie om hanteringen av hedersvåld i Sverige},
 year     = {2006},
}