Advanced

Förarbeten: en undersökning om lagförarbeten, maktdelning och rättssäkerhet

Törringer, Sven (2006)
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Lagförarbeten intar en unik position i Sverige vid en jämförelse med andra rättsystem genom sin starka ställning bland de andra rättskällorna. Sverige är antagligen det land där lagförarbetena åtnjuter starkast ställning i världen. Varför Sverige är så annorlunda är en fråga som det inte har reflekterats över eller diskuterats om i någon större utsträckning i den offentliga debatten. En intressant frågeställning som aktualiseras angående förarbeten är emellertid frågan om maktdelning mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten, dvs. riksdag, regering och domstolarna. Domstolarna är visserligen självständiga i den meningen att ingen annan har rätt att tala om hur de ska döma i det enskilda fallet. Men i förarbetena ges riksdag... (More)
Lagförarbeten intar en unik position i Sverige vid en jämförelse med andra rättsystem genom sin starka ställning bland de andra rättskällorna. Sverige är antagligen det land där lagförarbetena åtnjuter starkast ställning i världen. Varför Sverige är så annorlunda är en fråga som det inte har reflekterats över eller diskuterats om i någon större utsträckning i den offentliga debatten. En intressant frågeställning som aktualiseras angående förarbeten är emellertid frågan om maktdelning mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten, dvs. riksdag, regering och domstolarna. Domstolarna är visserligen självständiga i den meningen att ingen annan har rätt att tala om hur de ska döma i det enskilda fallet. Men i förarbetena ges riksdag och regering en möjlighet att tala om hur de anser att lagen generellt ska tillämpas. Det kan därför vara intressant att se hur dessa generella riktlinjer kan påverka domstolarnas självständighet i det enskilda fallet.

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om dagens användning av lagförarbeten i rättstillämpningen verkligen hotar maktdelningen och rättssäkerheten. I uppsatsen utgår jag från Foucaults teorier om makt och disciplinering vilka jag sedan diskuterar och tillämpar på mina frågeställningar angående lagförarbetena. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törringer, Sven
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättssociologi, Foucault, maktdelning, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1329674
date added to LUP
2006-03-07
date last changed
2006-03-07
@misc{1329674,
 abstract   = {Lagförarbeten intar en unik position i Sverige vid en jämförelse med andra rättsystem genom sin starka ställning bland de andra rättskällorna. Sverige är antagligen det land där lagförarbetena åtnjuter starkast ställning i världen. Varför Sverige är så annorlunda är en fråga som det inte har reflekterats över eller diskuterats om i någon större utsträckning i den offentliga debatten. En intressant frågeställning som aktualiseras angående förarbeten är emellertid frågan om maktdelning mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten, dvs. riksdag, regering och domstolarna. Domstolarna är visserligen självständiga i den meningen att ingen annan har rätt att tala om hur de ska döma i det enskilda fallet. Men i förarbetena ges riksdag och regering en möjlighet att tala om hur de anser att lagen generellt ska tillämpas. Det kan därför vara intressant att se hur dessa generella riktlinjer kan påverka domstolarnas självständighet i det enskilda fallet.

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om dagens användning av lagförarbeten i rättstillämpningen verkligen hotar maktdelningen och rättssäkerheten. I uppsatsen utgår jag från Foucaults teorier om makt och disciplinering vilka jag sedan diskuterar och tillämpar på mina frågeställningar angående lagförarbetena.},
 author    = {Törringer, Sven},
 keyword   = {Rättssociologi,Foucault,maktdelning,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förarbeten: en undersökning om lagförarbeten, maktdelning och rättssäkerhet},
 year     = {2006},
}