Advanced

"Vill mycket men hinner inte" : en studie om hur det senaste årets omstruktureringar och nedskärningar har påverkat vårdarna på kriminalanstalten i Kristianstad/Vä

Siversson, Charlotte (2005)
Sociology
Abstract (Swedish)
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad/Vä har under det senaste året drabbats av omfattande besparingskrav. Detta har i sin tur inneburit genomgripande omstruktureringar och förändringar i verksamheten, framförallt i form av nerskärningar i personalstyrkan. Syftet med studien är att synliggöra och analysera konsekvenserna av det gångna årets besparingsåtgärder. Utifrån detta syfte har jag också formulerat min frågeställning: Hur har vårdarnas arbete och inställning till arbetet påverkats till följd av de nedskärningar och omstruktureringar som, under det senaste året, ägt rum på kriminalvårdsanstalten i Kristianstad/Vä? I min studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Mitt empiriska material bygger på svar från fem ostrukturerade... (More)
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad/Vä har under det senaste året drabbats av omfattande besparingskrav. Detta har i sin tur inneburit genomgripande omstruktureringar och förändringar i verksamheten, framförallt i form av nerskärningar i personalstyrkan. Syftet med studien är att synliggöra och analysera konsekvenserna av det gångna årets besparingsåtgärder. Utifrån detta syfte har jag också formulerat min frågeställning: Hur har vårdarnas arbete och inställning till arbetet påverkats till följd av de nedskärningar och omstruktureringar som, under det senaste året, ägt rum på kriminalvårdsanstalten i Kristianstad/Vä? I min studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Mitt empiriska material bygger på svar från fem ostrukturerade respondentintervjuer samt informantintervjuer med anstaltens kriminalvårdsinspektör. Det senaste årets förändringar på anstalten har, för vårdarnas del, främst medfört att de dagliga rutinuppgifter har ökat till följd av att kontakten med de intagna har minskat. Tidsbristen utgör vårdarnas främsta arbetsbelastning. Trots försämrade arbetsförhållanden upplever jag att stämningen bland personalen och vårdarnas inställning till arbetet överlag är förvånansvärt bra. Merparten utav respondenterna medgav att de trivs mycket bra på anstalten. Endast ett fåtal vårdare visade sig vara mycket negativa till sina nuvarande arbetsförhållanden och menar att deras arbetssituation har försämrats avsevärt det senaste året. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Siversson, Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kriminalvården, personalnerskärningar, kvarvarande personal, tidsbrist, stress, arbetsinställning, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi
language
Swedish
id
1329678
date added to LUP
2006-03-06 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1329678,
 abstract   = {Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad/Vä har under det senaste året drabbats av omfattande besparingskrav. Detta har i sin tur inneburit genomgripande omstruktureringar och förändringar i verksamheten, framförallt i form av nerskärningar i personalstyrkan. Syftet med studien är att synliggöra och analysera konsekvenserna av det gångna årets besparingsåtgärder. Utifrån detta syfte har jag också formulerat min frågeställning: Hur har vårdarnas arbete och inställning till arbetet påverkats till följd av de nedskärningar och omstruktureringar som, under det senaste året, ägt rum på kriminalvårdsanstalten i Kristianstad/Vä? I min studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Mitt empiriska material bygger på svar från fem ostrukturerade respondentintervjuer samt informantintervjuer med anstaltens kriminalvårdsinspektör. Det senaste årets förändringar på anstalten har, för vårdarnas del, främst medfört att de dagliga rutinuppgifter har ökat till följd av att kontakten med de intagna har minskat. Tidsbristen utgör vårdarnas främsta arbetsbelastning. Trots försämrade arbetsförhållanden upplever jag att stämningen bland personalen och vårdarnas inställning till arbetet överlag är förvånansvärt bra. Merparten utav respondenterna medgav att de trivs mycket bra på anstalten. Endast ett fåtal vårdare visade sig vara mycket negativa till sina nuvarande arbetsförhållanden och menar att deras arbetssituation har försämrats avsevärt det senaste året.},
 author    = {Siversson, Charlotte},
 keyword   = {Kriminalvården,personalnerskärningar,kvarvarande personal,tidsbrist,stress,arbetsinställning,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vill mycket men hinner inte" : en studie om hur det senaste årets omstruktureringar och nedskärningar har påverkat vårdarna på kriminalanstalten i Kristianstad/Vä},
 year     = {2005},
}