Advanced

Femininitet/maskulinitet och lesbisk identitet. En queerteoretisk studie och berättelseanalys av Tjejerna mot strömmen och Såna som oss.

Fellman, Annelie (2006)
Department of Gender Studies
Abstract
Abstrakt

Denna studie handlar om förhållanden mellan femininitet/maskulinitet och lesbisk identitet med bakgrund av den heteronormativa genusordningen, vilken grundar sig i ett dualistiskt tänkande där kvinnor som feminina respektive män som maskulina attraherar och kompletterar varandra. Studien bygger på berättelseanalys av personliga berättelser skrivna av lesbiska kvinnor ur antologierna Tjejerna mot strömmen och Såna som oss, vilka tolkas utifrån en konstruktivistisk ansats och ett queerteoretiskt perspektiv. På detta sätt synliggör och problematiserar jag konstruktioner av lesbiska självrepresentationer och identitetsskapanden samt de möjligheter och begränsningar som dessa identiteter omringas av med bakgrund av den heteronormativa... (More)
Abstrakt

Denna studie handlar om förhållanden mellan femininitet/maskulinitet och lesbisk identitet med bakgrund av den heteronormativa genusordningen, vilken grundar sig i ett dualistiskt tänkande där kvinnor som feminina respektive män som maskulina attraherar och kompletterar varandra. Studien bygger på berättelseanalys av personliga berättelser skrivna av lesbiska kvinnor ur antologierna Tjejerna mot strömmen och Såna som oss, vilka tolkas utifrån en konstruktivistisk ansats och ett queerteoretiskt perspektiv. På detta sätt synliggör och problematiserar jag konstruktioner av lesbiska självrepresentationer och identitetsskapanden samt de möjligheter och begränsningar som dessa identiteter omringas av med bakgrund av den heteronormativa genusordningen. Utifrån detta kommer jag fram till hur de lesbiska subjektpositionerna öppnar upp för alternativa identiteskonstruktioner och begärskonstruktioner i relation till aspekter av femininitet och maskulinitet. Vidare resulterar analysen i ett framhållande av den osynliggörande tolkningen av lesbisk femininitet i termer av heterosexualitet samt den osynliggörande förståelsen av lesbisk maskulinitet som ett kopierande av manlighet och manlig maskulinitet. Jag förklarar och benämner detta förhållande som att lesbiska identiteter av omgivningen tolkas och bemöts genom ett heteronormativt filter. Fokus för denna studie bygger både på en önskan att medverka till ett ytterligare synliggörande av lesbisk identitet och lesbiskt liv i ett heteronormativt samhälle samt utifrån en ambition att bidra till ett vidare dekonstruerande av heteronormativa föreställningar kring relationen mellan kön, genus och begär.

Nyckelord: femininitet, maskulinitet, lesbisk identitet, queer teori, heteronormativitet, kön, genus, begär, friheter, begränsningar, synlighet, erkännande

Abstract

The focus of this essay lies in relations between femininity/masculinity and lesbian identity in contrast to the heteronormative gender system, which is based on a dualistic understanding of women as feminine and men as masculine that attract and complement each other. The object of study consists of personal stories written by lesbian women in the anthologies Tjejerna mot strömmen and Såna som oss, which are analysed and seen through a queer theoretical perspective. In this essay I make visible and problematize the construction of lesbian identity and representations of the self as well as the possibilities and the limitations that these identities are surrounded by in its relation to the heteronormative gender system. In the analysis I illustrate that the lesbian subject positions open up for alternative constructions of identity and desire in relation to aspects of femininity and masculinity. Another result of the study is about how lesbian femininity is seen and interpreted as a sign of heterosexuality and how lesbian masculinity is understood to be copying maleness and male masculinity. I explain and name this condition that lesbian identities are interpreted through a heteronormative filter. The subject of this study are both discussed through a wish to contribute to a bigger visibility of lesbian identity and lesbian life as well as by the ambition to participate in a wider deconstruction of heteronormative understandings of the relation between sex, gender and desire.

Key words: femininity, masculinity, lesbian identity, queer theory, heteronormativity, sex, gender, desire, liberties, limitations, visibility, recognition (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fellman, Annelie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
manlighet, kvinnlighet, identitet, queerteori, heteronormativitet, frihet, begär, Gender studies, Genusvetenskap
language
Swedish
id
1329703
date added to LUP
2006-03-08
date last changed
2006-03-08
@misc{1329703,
 abstract   = {Abstrakt

Denna studie handlar om förhållanden mellan femininitet/maskulinitet och lesbisk identitet med bakgrund av den heteronormativa genusordningen, vilken grundar sig i ett dualistiskt tänkande där kvinnor som feminina respektive män som maskulina attraherar och kompletterar varandra. Studien bygger på berättelseanalys av personliga berättelser skrivna av lesbiska kvinnor ur antologierna Tjejerna mot strömmen och Såna som oss, vilka tolkas utifrån en konstruktivistisk ansats och ett queerteoretiskt perspektiv. På detta sätt synliggör och problematiserar jag konstruktioner av lesbiska självrepresentationer och identitetsskapanden samt de möjligheter och begränsningar som dessa identiteter omringas av med bakgrund av den heteronormativa genusordningen. Utifrån detta kommer jag fram till hur de lesbiska subjektpositionerna öppnar upp för alternativa identiteskonstruktioner och begärskonstruktioner i relation till aspekter av femininitet och maskulinitet. Vidare resulterar analysen i ett framhållande av den osynliggörande tolkningen av lesbisk femininitet i termer av heterosexualitet samt den osynliggörande förståelsen av lesbisk maskulinitet som ett kopierande av manlighet och manlig maskulinitet. Jag förklarar och benämner detta förhållande som att lesbiska identiteter av omgivningen tolkas och bemöts genom ett heteronormativt filter. Fokus för denna studie bygger både på en önskan att medverka till ett ytterligare synliggörande av lesbisk identitet och lesbiskt liv i ett heteronormativt samhälle samt utifrån en ambition att bidra till ett vidare dekonstruerande av heteronormativa föreställningar kring relationen mellan kön, genus och begär.

Nyckelord: femininitet, maskulinitet, lesbisk identitet, queer teori, heteronormativitet, kön, genus, begär, friheter, begränsningar, synlighet, erkännande

Abstract

The focus of this essay lies in relations between femininity/masculinity and lesbian identity in contrast to the heteronormative gender system, which is based on a dualistic understanding of women as feminine and men as masculine that attract and complement each other. The object of study consists of personal stories written by lesbian women in the anthologies Tjejerna mot strömmen and Såna som oss, which are analysed and seen through a queer theoretical perspective. In this essay I make visible and problematize the construction of lesbian identity and representations of the self as well as the possibilities and the limitations that these identities are surrounded by in its relation to the heteronormative gender system. In the analysis I illustrate that the lesbian subject positions open up for alternative constructions of identity and desire in relation to aspects of femininity and masculinity. Another result of the study is about how lesbian femininity is seen and interpreted as a sign of heterosexuality and how lesbian masculinity is understood to be copying maleness and male masculinity. I explain and name this condition that lesbian identities are interpreted through a heteronormative filter. The subject of this study are both discussed through a wish to contribute to a bigger visibility of lesbian identity and lesbian life as well as by the ambition to participate in a wider deconstruction of heteronormative understandings of the relation between sex, gender and desire.

Key words: femininity, masculinity, lesbian identity, queer theory, heteronormativity, sex, gender, desire, liberties, limitations, visibility, recognition},
 author    = {Fellman, Annelie},
 keyword   = {manlighet,kvinnlighet,identitet,queerteori,heteronormativitet,frihet,begär,Gender studies,Genusvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Femininitet/maskulinitet och lesbisk identitet. En queerteoretisk studie och berättelseanalys av Tjejerna mot strömmen och Såna som oss.},
 year     = {2006},
}