Advanced

Därför blev hemsidan min fristad...: en empirisk studie av relationen mellan det personliga och det politiska på svenska privata feministiska hemsidor.

Alvunger, Josefine (2004)
Department of Gender Studies
Abstract
Abstract

Inom forskningen kring personliga hemsidor på Internet har fokus främst riktats mot identitetskonstruktion, hur jaget presenteras och de psykologiska och sociologiska orsakerna som ligger bakom. Min studie tar ett steg ifrån detta och integrerar studiet av den personliga hemsidan med studiet av den politiska hemsidan. Jag undersöker relationen mellan det personliga och det politiska på svenska privata feministiska hemsidor. Jag har intervjuat fyra skapare och analyserat sju hemsidor. Sammantaget utgör min studie en empirisk neddykning i de svenska privata feministiska hemsidor som finns tillgängliga på Internet anno höst 2003 och vår 2004. Min slutsats är att det personliga påverkar hemsidans utseende och innehåll då både teknisk... (More)
Abstract

Inom forskningen kring personliga hemsidor på Internet har fokus främst riktats mot identitetskonstruktion, hur jaget presenteras och de psykologiska och sociologiska orsakerna som ligger bakom. Min studie tar ett steg ifrån detta och integrerar studiet av den personliga hemsidan med studiet av den politiska hemsidan. Jag undersöker relationen mellan det personliga och det politiska på svenska privata feministiska hemsidor. Jag har intervjuat fyra skapare och analyserat sju hemsidor. Sammantaget utgör min studie en empirisk neddykning i de svenska privata feministiska hemsidor som finns tillgängliga på Internet anno höst 2003 och vår 2004. Min slutsats är att det personliga påverkar hemsidans utseende och innehåll då både teknisk och feministisk kunskap är nödvändigt för att föra fram det politiska budskapet på sidorna. Dock framställs inte de personliga erfarenheterna som politiskt viktiga och det finns ingen självklar koppling mellan privat och politiskt. Informanternas berättelser skiljer sig kraftigt åt vad gäller aspekter som anonymitet och självrepresentation, vad Internet som verktyg för politisk aktion innebär och förutsättningar för arbetet med sidan såsom tid, ekonomi och engagemang.

Nyckelord: skapare, hemsida, Internet, feminism, personlig, politisk.

Research about personal web sites has mainly focused on psychological and sociological aspects of identity construction and self-representation. My study shifts the focus to study web sites that are both personal and political. I analyse the relation between the personal and the political on Swedish personal feminist web sites. I have interviewed four creators and analysed seven web sites. All in all my study takes an empirical plunge into the Swedish personal feminist web sites that are available on the Internet fall 2003 and spring 2004. My conclusion is that the personal affects the appearance and content of the web site, as technical and feminist knowledge is necessary to present the political message. However, the personal experiences are not presented as politically important and there are no obvious connection between private and political presented on the site. The stories of the informants vary greatly concerning aspects of anonymity and self-presentation, the meaning of the Internet as a tool for political action and the conditions for working with the site as time, economy and commitment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alvunger, Josefine
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
internet, privat sektor, privatsfär, politik, Gender studies, Genusvetenskap
language
Swedish
id
1329707
date added to LUP
2006-03-08 00:00:00
date last changed
2006-03-08 00:00:00
@misc{1329707,
 abstract   = {Abstract

Inom forskningen kring personliga hemsidor på Internet har fokus främst riktats mot identitetskonstruktion, hur jaget presenteras och de psykologiska och sociologiska orsakerna som ligger bakom. Min studie tar ett steg ifrån detta och integrerar studiet av den personliga hemsidan med studiet av den politiska hemsidan. Jag undersöker relationen mellan det personliga och det politiska på svenska privata feministiska hemsidor. Jag har intervjuat fyra skapare och analyserat sju hemsidor. Sammantaget utgör min studie en empirisk neddykning i de svenska privata feministiska hemsidor som finns tillgängliga på Internet anno höst 2003 och vår 2004. Min slutsats är att det personliga påverkar hemsidans utseende och innehåll då både teknisk och feministisk kunskap är nödvändigt för att föra fram det politiska budskapet på sidorna. Dock framställs inte de personliga erfarenheterna som politiskt viktiga och det finns ingen självklar koppling mellan privat och politiskt. Informanternas berättelser skiljer sig kraftigt åt vad gäller aspekter som anonymitet och självrepresentation, vad Internet som verktyg för politisk aktion innebär och förutsättningar för arbetet med sidan såsom tid, ekonomi och engagemang.

Nyckelord: skapare, hemsida, Internet, feminism, personlig, politisk.

Research about personal web sites has mainly focused on psychological and sociological aspects of identity construction and self-representation. My study shifts the focus to study web sites that are both personal and political. I analyse the relation between the personal and the political on Swedish personal feminist web sites. I have interviewed four creators and analysed seven web sites. All in all my study takes an empirical plunge into the Swedish personal feminist web sites that are available on the Internet fall 2003 and spring 2004. My conclusion is that the personal affects the appearance and content of the web site, as technical and feminist knowledge is necessary to present the political message. However, the personal experiences are not presented as politically important and there are no obvious connection between private and political presented on the site. The stories of the informants vary greatly concerning aspects of anonymity and self-presentation, the meaning of the Internet as a tool for political action and the conditions for working with the site as time, economy and commitment.},
 author    = {Alvunger, Josefine},
 keyword   = {internet,privat sektor,privatsfär,politik,Gender studies,Genusvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Därför blev hemsidan min fristad...: en empirisk studie av relationen mellan det personliga och det politiska på svenska privata feministiska hemsidor.},
 year     = {2004},
}