Advanced

Eventföretaget Borgen som arena för social identitetsutveckling: en kvalitativ studie av deltagarnas upplevelse av eventföretaget Borgens aktiviteter

Lindin, Andreas and Svensson, Jessica (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
I detta arbete ligger fokus på upplevelseutbildning, mer specifikt de äventyrliga aktiviteter som erbjuds vid företaget ?Naturlig Utveckling? vid Borgen och dess betydelse för deltagarnas sociala identitetsutveckling.

Fritiden står idag för ett begrepp som kopplas samman med utveckling. Företag har skapat ett allt större intresse för människors fria tid, då forskning visar att arbete och fritid påverkar varandra och utgör en helhet i människors sociala liv.

Syftet med den här undersökningen är att med kvalitativa metoder belysa om ett eventföretag som Borgen med dess aktiviteter bidrar till social identitetsutveckling bland deltagarna. I arbetet utgår vi från begrepp som identitetsutveckling, rolltagande, giltighetsanspråk samt rörelser... (More)
I detta arbete ligger fokus på upplevelseutbildning, mer specifikt de äventyrliga aktiviteter som erbjuds vid företaget ?Naturlig Utveckling? vid Borgen och dess betydelse för deltagarnas sociala identitetsutveckling.

Fritiden står idag för ett begrepp som kopplas samman med utveckling. Företag har skapat ett allt större intresse för människors fria tid, då forskning visar att arbete och fritid påverkar varandra och utgör en helhet i människors sociala liv.

Syftet med den här undersökningen är att med kvalitativa metoder belysa om ett eventföretag som Borgen med dess aktiviteter bidrar till social identitetsutveckling bland deltagarna. I arbetet utgår vi från begrepp som identitetsutveckling, rolltagande, giltighetsanspråk samt rörelser mellan olika livssfärer. Arbetet är kvalitativt till sin art och bygger på kvalitativa undersökningar med intervjuer och observationer som huvudsakliga analysinstrument.

Teoretiker som vi valt att lyfta fram är framförallt George-Herbert Mead (1995), Erving Goffman (2000) och Jürgen Habermas (1996). När det gäller Mead utgår vi främst från aspekter som behandlar manipulation. Goffman har vi valt med tanke på hans teori om det dramaturgiska perspektivet. Slutligen har vi valt Habermas, särskilt hans teori om det kommunikativa handlandet med inriktning på system- och livsvärld. Vårt materialet visar att social identitetsutveckling sker i Borgens aktiviteter i så måtto att de aktiviteter som bedrivs i Borgens regi står för en form av identitetsskapande eller rolltagande. Borgens aktiviteter är pedagogiskt upplagda och bidrar till att deltagarna slappnar av och öppnar sina sinnen för omgivande och nya influenser. I vårt teori- och analysavsnitt visar vi på sambandet mellan fritid och arbete, där lärandet och utvecklingen som sker på fritiden används i arbetslivet och vice versa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindin, Andreas and Svensson, Jessica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eventföretag, identitet, upplevelseaktiviteter, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1329736
date added to LUP
2006-03-01 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1329736,
 abstract   = {I detta arbete ligger fokus på upplevelseutbildning, mer specifikt de äventyrliga aktiviteter som erbjuds vid företaget ?Naturlig Utveckling? vid Borgen och dess betydelse för deltagarnas sociala identitetsutveckling.

Fritiden står idag för ett begrepp som kopplas samman med utveckling. Företag har skapat ett allt större intresse för människors fria tid, då forskning visar att arbete och fritid påverkar varandra och utgör en helhet i människors sociala liv.

Syftet med den här undersökningen är att med kvalitativa metoder belysa om ett eventföretag som Borgen med dess aktiviteter bidrar till social identitetsutveckling bland deltagarna. I arbetet utgår vi från begrepp som identitetsutveckling, rolltagande, giltighetsanspråk samt rörelser mellan olika livssfärer. Arbetet är kvalitativt till sin art och bygger på kvalitativa undersökningar med intervjuer och observationer som huvudsakliga analysinstrument.

Teoretiker som vi valt att lyfta fram är framförallt George-Herbert Mead (1995), Erving Goffman (2000) och Jürgen Habermas (1996). När det gäller Mead utgår vi främst från aspekter som behandlar manipulation. Goffman har vi valt med tanke på hans teori om det dramaturgiska perspektivet. Slutligen har vi valt Habermas, särskilt hans teori om det kommunikativa handlandet med inriktning på system- och livsvärld. Vårt materialet visar att social identitetsutveckling sker i Borgens aktiviteter i så måtto att de aktiviteter som bedrivs i Borgens regi står för en form av identitetsskapande eller rolltagande. Borgens aktiviteter är pedagogiskt upplagda och bidrar till att deltagarna slappnar av och öppnar sina sinnen för omgivande och nya influenser. I vårt teori- och analysavsnitt visar vi på sambandet mellan fritid och arbete, där lärandet och utvecklingen som sker på fritiden används i arbetslivet och vice versa.},
 author    = {Lindin, Andreas and Svensson, Jessica},
 keyword   = {eventföretag,identitet,upplevelseaktiviteter,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Eventföretaget Borgen som arena för social identitetsutveckling: en kvalitativ studie av deltagarnas upplevelse av eventföretaget Borgens aktiviteter},
 year     = {2004},
}