Advanced

Vikten av olikheter eller vikten av en rättvis behandling? En studie om "mångfald" och "jämställdhet" inom Region Skåne.

Johansson, Maria V. (2006)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/bakgrund:

"Mångfald" är ett begrepp som fick fart på 1990-talet och användes först med tanke på den "ras"/etniska mångfalden. "Jämställdhet" mellan könen har en längre historia bakom sig och är fortfarande mer studerat som begrepp. Många företag och organisationer har tagit sig an dessa frågor som viktiga att arbeta med och har skapat handlingsplaner och policys. "Mångfald" innefattar numera ofta en bredare beskrivning då kategorier som sexuell läggning, funktionshinder, religion och även kön m m är inkluderat. Begrepp som dessa uppfattas ofta som ganska självklara och med positiv respons, därför är det intressant att studera hur en arbetsplats verkligen förhåller sig kring dessa frågor.

Syfte:

Syftet med uppsatsen är att... (More)
Problem/bakgrund:

"Mångfald" är ett begrepp som fick fart på 1990-talet och användes först med tanke på den "ras"/etniska mångfalden. "Jämställdhet" mellan könen har en längre historia bakom sig och är fortfarande mer studerat som begrepp. Många företag och organisationer har tagit sig an dessa frågor som viktiga att arbeta med och har skapat handlingsplaner och policys. "Mångfald" innefattar numera ofta en bredare beskrivning då kategorier som sexuell läggning, funktionshinder, religion och även kön m m är inkluderat. Begrepp som dessa uppfattas ofta som ganska självklara och med positiv respons, därför är det intressant att studera hur en arbetsplats verkligen förhåller sig kring dessa frågor.

Syfte:

Syftet med uppsatsen är att studera hur begreppen "mångfald" och "jämställdhet" konstrueras, upplevs och används på en förvaltning inom Region Skåne. Som utgångspunkt finns de skrivna policys som Regionen har satt upp, samt de medarbetare som jag intervjuat. Jag vill analysera både informanternas och Regionens syn på frågorna och hur relationen däremellan förhåller sig.

Upplägg:

Uppsatsen består av först en teoretisk genomgång och en bred bakgrundsbild som tar sitt avsprång i den poststrukturella ansatsen. Därifrån går den vidare till den postkoloniala och den intersektionella teorin via diskursanalys som här används som både teori och metod för att analysera både bakgrundsbilden och det empiriska materialet. Det insamlade materialet består av åtta intervjuer med mellanchefer inom en förvaltning inom Region Skåne.

Slutsatser:

Uppsatsen visar att informanterna säger sig tycka att frågorna är viktiga att arbeta med men de varierar i engagemang och det finns skäl att tro att en politiskt korrekt diskurs styr talet ibland. De policys som skrivits tyder på en utgångspunkt att arbeta med "mångfald" utifrån ett lönsamhetsperspektiv medan "jämställdhets"-arbetet huvudsakligen bedrivs utifrån ett rättvise-perspektiv. Detta bekräftas även av de intervjuade som oftast ställer sig i linje med Regionens uppfattning. Ibland ifrågasätts dock de bakomliggande orsakerna till varför t ex "mångfald" behövs och informanterna kan ofta inte se att de själva personligen, eller deras egna avdelning, skulle vara i behov av att arbeta kring "jämställdhet" eller "mångfald". (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Maria V.
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
mångfald, jämställdhet, intersektionalitet, postkolonialism, diskursanalys, Region Skåne, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1329883
date added to LUP
2006-04-12
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1329883,
 abstract   = {Problem/bakgrund:

"Mångfald" är ett begrepp som fick fart på 1990-talet och användes först med tanke på den "ras"/etniska mångfalden. "Jämställdhet" mellan könen har en längre historia bakom sig och är fortfarande mer studerat som begrepp. Många företag och organisationer har tagit sig an dessa frågor som viktiga att arbeta med och har skapat handlingsplaner och policys. "Mångfald" innefattar numera ofta en bredare beskrivning då kategorier som sexuell läggning, funktionshinder, religion och även kön m m är inkluderat. Begrepp som dessa uppfattas ofta som ganska självklara och med positiv respons, därför är det intressant att studera hur en arbetsplats verkligen förhåller sig kring dessa frågor.

Syfte:

Syftet med uppsatsen är att studera hur begreppen "mångfald" och "jämställdhet" konstrueras, upplevs och används på en förvaltning inom Region Skåne. Som utgångspunkt finns de skrivna policys som Regionen har satt upp, samt de medarbetare som jag intervjuat. Jag vill analysera både informanternas och Regionens syn på frågorna och hur relationen däremellan förhåller sig.

Upplägg:

Uppsatsen består av först en teoretisk genomgång och en bred bakgrundsbild som tar sitt avsprång i den poststrukturella ansatsen. Därifrån går den vidare till den postkoloniala och den intersektionella teorin via diskursanalys som här används som både teori och metod för att analysera både bakgrundsbilden och det empiriska materialet. Det insamlade materialet består av åtta intervjuer med mellanchefer inom en förvaltning inom Region Skåne.

Slutsatser:

Uppsatsen visar att informanterna säger sig tycka att frågorna är viktiga att arbeta med men de varierar i engagemang och det finns skäl att tro att en politiskt korrekt diskurs styr talet ibland. De policys som skrivits tyder på en utgångspunkt att arbeta med "mångfald" utifrån ett lönsamhetsperspektiv medan "jämställdhets"-arbetet huvudsakligen bedrivs utifrån ett rättvise-perspektiv. Detta bekräftas även av de intervjuade som oftast ställer sig i linje med Regionens uppfattning. Ibland ifrågasätts dock de bakomliggande orsakerna till varför t ex "mångfald" behövs och informanterna kan ofta inte se att de själva personligen, eller deras egna avdelning, skulle vara i behov av att arbeta kring "jämställdhet" eller "mångfald".},
 author    = {Johansson, Maria V.},
 keyword   = {mångfald,jämställdhet,intersektionalitet,postkolonialism,diskursanalys,Region Skåne,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vikten av olikheter eller vikten av en rättvis behandling? En studie om "mångfald" och "jämställdhet" inom Region Skåne.},
 year     = {2006},
}