Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En jämförande akustisk studie av skånska diftonger på tre orter

Andersson, Hanna (2003)
General Linguistics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har jag undersökt akustiska skillnader och likheter mellan diftongerna på tre skånska orter: Bara, Broby och Tågarp. Skånska bör inte betraktas som en enhetlig dialekt utan snarare som en samling av olika dialekter, dock med en hel del likheter. Dessa skillnader mellan dialekterna skulle kunna innebära att det även varierar hur diftongerna realiseras. Frågan jag ville ha svar på var om diftongerna på dessa orter är så pass olika att de uppvisar mätbara skillnader. Eventuellt är de individuella skillnaderna större än skillnaderna mellan orterna. Jag förväntade mig att orterna i västra Skåne, dvs Bara och Tågarp, skulle ha mer lika diftonger medan vokalerna i Broby skulle diftongeras annorlunda, främst beroende på att... (More)
I denna uppsats har jag undersökt akustiska skillnader och likheter mellan diftongerna på tre skånska orter: Bara, Broby och Tågarp. Skånska bör inte betraktas som en enhetlig dialekt utan snarare som en samling av olika dialekter, dock med en hel del likheter. Dessa skillnader mellan dialekterna skulle kunna innebära att det även varierar hur diftongerna realiseras. Frågan jag ville ha svar på var om diftongerna på dessa orter är så pass olika att de uppvisar mätbara skillnader. Eventuellt är de individuella skillnaderna större än skillnaderna mellan orterna. Jag förväntade mig att orterna i västra Skåne, dvs Bara och Tågarp, skulle ha mer lika diftonger medan vokalerna i Broby skulle diftongeras annorlunda, främst beroende på att dialekterna i västra Skåne låter mer lika varandra. Jag förväntade mig även att graden av diftongering skulle variera mellan orterna, och att de kraftigaste diftongeringarna skulle finnas i Bara eftersom jag upplever att talare från Malmö-området är mer dialektala än andra skåningar, vilket skulle kunna medföra att även deras diftonger är mer påtagliga.

Informanterna bestod av tre personer från respektive ort. Ganska snart stod det klart att de individuella skillnaderna var stora, och att min hypotes endast stämde för ett fåtal av vokalerna. I de flesta fall hade alla orterna relativt lika diftonger. Inte heller var graden av diftongering störst i Bara som jag antagit, utan den var ungefär lika stor på samtliga orter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svenska språket, dialekter, Skåne, Diftonger, Diftongering, Skånska, Bara, Broby, Tågarp, Dialectology, Dialektforskning
language
Swedish
id
1330112
date added to LUP
2005-05-30 00:00:00
date last changed
2005-07-01 00:00:00
@misc{1330112,
 abstract   = {I denna uppsats har jag undersökt akustiska skillnader och likheter mellan diftongerna på tre skånska orter: Bara, Broby och Tågarp. Skånska bör inte betraktas som en enhetlig dialekt utan snarare som en samling av olika dialekter, dock med en hel del likheter. Dessa skillnader mellan dialekterna skulle kunna innebära att det även varierar hur diftongerna realiseras. Frågan jag ville ha svar på var om diftongerna på dessa orter är så pass olika att de uppvisar mätbara skillnader. Eventuellt är de individuella skillnaderna större än skillnaderna mellan orterna. Jag förväntade mig att orterna i västra Skåne, dvs Bara och Tågarp, skulle ha mer lika diftonger medan vokalerna i Broby skulle diftongeras annorlunda, främst beroende på att dialekterna i västra Skåne låter mer lika varandra. Jag förväntade mig även att graden av diftongering skulle variera mellan orterna, och att de kraftigaste diftongeringarna skulle finnas i Bara eftersom jag upplever att talare från Malmö-området är mer dialektala än andra skåningar, vilket skulle kunna medföra att även deras diftonger är mer påtagliga.

Informanterna bestod av tre personer från respektive ort. Ganska snart stod det klart att de individuella skillnaderna var stora, och att min hypotes endast stämde för ett fåtal av vokalerna. I de flesta fall hade alla orterna relativt lika diftonger. Inte heller var graden av diftongering störst i Bara som jag antagit, utan den var ungefär lika stor på samtliga orter.},
 author    = {Andersson, Hanna},
 keyword   = {Svenska språket, dialekter, Skåne,Diftonger,Diftongering,Skånska,Bara,Broby,Tågarp,Dialectology,Dialektforskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En jämförande akustisk studie av skånska diftonger på tre orter},
 year     = {2003},
}