Advanced

Prosodisk transfer av ordaccenter från svenska till engelska : akustisk analys av hur förstaspråksdialekter påverkar andraspråket

Löwgren, Karolina (2005)
General Linguistics
Abstract
[Ingen sammanfattning]
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1330384,
 abstract   = {[Ingen sammanfattning]},
 author    = {Löwgren, Karolina},
 keyword   = {Svenska språket, dialekter,Andrapråksinlärning, engelska,Interferens,Kontrastiv analys,Prosodi,Prosodisk transfer,Förstaspråksdialekter,Andraspråk,Brytning,Language learning,Språkinlärning,Phonetics, phonology,Fonetik, fonologi,Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics,Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prosodisk transfer av ordaccenter från svenska till engelska : akustisk analys av hur förstaspråksdialekter påverkar andraspråket},
 year     = {2005},
}