Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beskrivning av tok pisin

Kusoffsky, Magnus (2004)
General Linguistics
Abstract (Swedish)
Titeln på denna uppsats är "Beskrivning av tok pisin". Och det är också vad uppsatsen avser att vara, en sammanfattande beskrivning, på svenska, av språket tok pisin, översiktlig och klar utan att för den skull försaka den lingvistiska korrektheten. Texten vänder sig naturligtvis i första hand till den som har en viss skolning i allmän språkvetenskap, men det är min förhoppning att även en lekman som läser uppsatsen ska få en viss behållning av den.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1330392,
 abstract   = {Titeln på denna uppsats är "Beskrivning av tok pisin". Och det är också vad uppsatsen avser att vara, en sammanfattande beskrivning, på svenska, av språket tok pisin, översiktlig och klar utan att för den skull försaka den lingvistiska korrektheten. Texten vänder sig naturligtvis i första hand till den som har en viss skolning i allmän språkvetenskap, men det är min förhoppning att även en lekman som läser uppsatsen ska få en viss behållning av den.},
 author    = {Kusoffsky, Magnus},
 keyword   = {Tok pisin,Austronesiska,Pidginspråk,Grammatik,Nya Guinea,Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics,Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik,Austronesian and Papuan languages and literatures,Austronesiska och papuaspråk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskrivning av tok pisin},
 year     = {2004},
}