Advanced

Good Governance: En utvecklingsagenda i Världsbankens regi

Andersson, Elvira Josefin and Hubendick-Nyman, Lisa (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Good governance-begreppet introducerades av Världsbanken på slutet av 1980-talet som riktlinjer för hur en stat på bästa sätt skall organiseras och styras för att nå ekonomisk utveckling. Good governance-idealen innefattar bland annat öppenhet, transparens, rättsäkerhet och effektivitet, som sägs uppnås genom åtgärder som liberalisering och decentralisering. Banken har använt sig av konditionalitet då de ställt krav på anpassning till good governance till de länder som ansökt om utvecklingslån. Tidigare har good governance-kriterierna setts som absolut goda och tillämpbara i alla länder, i enlighet med ett best practice-synsätt. Många har kritiserat denna tillsynes förenklade världssyn och hävdat att agendan är alltför ambitiös och att... (More)
Good governance-begreppet introducerades av Världsbanken på slutet av 1980-talet som riktlinjer för hur en stat på bästa sätt skall organiseras och styras för att nå ekonomisk utveckling. Good governance-idealen innefattar bland annat öppenhet, transparens, rättsäkerhet och effektivitet, som sägs uppnås genom åtgärder som liberalisering och decentralisering. Banken har använt sig av konditionalitet då de ställt krav på anpassning till good governance till de länder som ansökt om utvecklingslån. Tidigare har good governance-kriterierna setts som absolut goda och tillämpbara i alla länder, i enlighet med ett best practice-synsätt. Många har kritiserat denna tillsynes förenklade världssyn och hävdat att agendan är alltför ambitiös och att banken bör ta hänsyn till mottagarländernas specifika kontexter för att nå bästa resultat. Under senare år har Världsbanken genomgått en rad förändringar som tyder på en mer pragmatisk och kontextbunden syn på utveckling. Ett ökat fokus på selektivitet och ownership kan skönjas. Good governance-agendans roll är fortfarande viktig, men för att underlätta för fortsatt reformarbete så behövs en vidare konkretisering av begreppet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Elvira Josefin and Hubendick-Nyman, Lisa
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Good governance, Världsbanken, konditionalitet, ownership, utveckling, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1330635
date added to LUP
2005-06-20 00:00:00
date last changed
2005-06-20 00:00:00
@misc{1330635,
 abstract   = {Good governance-begreppet introducerades av Världsbanken på slutet av 1980-talet som riktlinjer för hur en stat på bästa sätt skall organiseras och styras för att nå ekonomisk utveckling. Good governance-idealen innefattar bland annat öppenhet, transparens, rättsäkerhet och effektivitet, som sägs uppnås genom åtgärder som liberalisering och decentralisering. Banken har använt sig av konditionalitet då de ställt krav på anpassning till good governance till de länder som ansökt om utvecklingslån. Tidigare har good governance-kriterierna setts som absolut goda och tillämpbara i alla länder, i enlighet med ett best practice-synsätt. Många har kritiserat denna tillsynes förenklade världssyn och hävdat att agendan är alltför ambitiös och att banken bör ta hänsyn till mottagarländernas specifika kontexter för att nå bästa resultat. Under senare år har Världsbanken genomgått en rad förändringar som tyder på en mer pragmatisk och kontextbunden syn på utveckling. Ett ökat fokus på selektivitet och ownership kan skönjas. Good governance-agendans roll är fortfarande viktig, men för att underlätta för fortsatt reformarbete så behövs en vidare konkretisering av begreppet.},
 author    = {Andersson, Elvira Josefin and Hubendick-Nyman, Lisa},
 keyword   = {Good governance,Världsbanken,konditionalitet,ownership,utveckling,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Good Governance: En utvecklingsagenda i Världsbankens regi},
 year     = {2005},
}