Advanced

Copenhagen Consensus - om det logiskt etiska sambandet mellan beslutsetik, värdeideal och etisk tradition.

Häggman, Carl-Richard (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utgår från en egen modell för att analysera det etiskt logiska sambandet mellan den normativa studien Copenhagen Consensus värdeideal, beslutsetik och etiska tradition. Modellen visar god överensstämmelse i metod och genomföran-dedelen av projektet, men visar inkonsekvens med avseende på den etiska tradi-tionen. Utifrån denna empiriska slutsats tar uppsatsen ett normativt grepp och kri-tiserar Copenhagen Consensus utifrån den etiskt logiska inkonsekvens som finns. Tillsammans med värdeteoretisk och vetenskapsteoretisk analys av projektet for-muleras kritik som rör främst dess resultat och faktiska frågeställning. Slutsatsen är att på grund av de etiskt logiska inkonsekvenserna samt nationalekonomins ve-tenskaps- och... (More)
Uppsatsen utgår från en egen modell för att analysera det etiskt logiska sambandet mellan den normativa studien Copenhagen Consensus värdeideal, beslutsetik och etiska tradition. Modellen visar god överensstämmelse i metod och genomföran-dedelen av projektet, men visar inkonsekvens med avseende på den etiska tradi-tionen. Utifrån denna empiriska slutsats tar uppsatsen ett normativt grepp och kri-tiserar Copenhagen Consensus utifrån den etiskt logiska inkonsekvens som finns. Tillsammans med värdeteoretisk och vetenskapsteoretisk analys av projektet for-muleras kritik som rör främst dess resultat och faktiska frågeställning. Slutsatsen är att på grund av de etiskt logiska inkonsekvenserna samt nationalekonomins ve-tenskaps- och värdeteoretiska egenskaper lyckas inte Copenhagen Consensus be-svara en relevant frågeställning och ge ett användbart resultat. Projektet besvarar istället en frågeställning som dess grundantaganden och ideal kan hantera men med konsekvensen att det är en fråga som har begränsad etisk relevans för projek-tets målgrupp; politiska beslutsfattare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Häggman, Carl-Richard
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
etisk logik, Copenhagen Consensus, beslutsetik, etisk tradition, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1330687
date added to LUP
2005-06-20 00:00:00
date last changed
2005-06-20 00:00:00
@misc{1330687,
 abstract   = {Uppsatsen utgår från en egen modell för att analysera det etiskt logiska sambandet mellan den normativa studien Copenhagen Consensus värdeideal, beslutsetik och etiska tradition. Modellen visar god överensstämmelse i metod och genomföran-dedelen av projektet, men visar inkonsekvens med avseende på den etiska tradi-tionen. Utifrån denna empiriska slutsats tar uppsatsen ett normativt grepp och kri-tiserar Copenhagen Consensus utifrån den etiskt logiska inkonsekvens som finns. Tillsammans med värdeteoretisk och vetenskapsteoretisk analys av projektet for-muleras kritik som rör främst dess resultat och faktiska frågeställning. Slutsatsen är att på grund av de etiskt logiska inkonsekvenserna samt nationalekonomins ve-tenskaps- och värdeteoretiska egenskaper lyckas inte Copenhagen Consensus be-svara en relevant frågeställning och ge ett användbart resultat. Projektet besvarar istället en frågeställning som dess grundantaganden och ideal kan hantera men med konsekvensen att det är en fråga som har begränsad etisk relevans för projek-tets målgrupp; politiska beslutsfattare.},
 author    = {Häggman, Carl-Richard},
 keyword   = {etisk logik,Copenhagen Consensus,beslutsetik,etisk tradition,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Copenhagen Consensus - om det logiskt etiska sambandet mellan beslutsetik, värdeideal och etisk tradition.},
 year     = {2005},
}