Advanced

Trafficking - En studie om svårigheterna med transnationellt samarbete

Schale, Carolina and Vogel, Martin (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Trafficking är ett problem som ökat markant under de senaste decennierna i takt med det allt mer globaliserade samhället. Given den transnationella karaktären hos problemet, krävs det ett internationellt samarbete för att komma till en lösning på trafficking. Icke- statliga organisationernas arbete mot problemet är vitalt för att få ett slut på den moderna formen av slavhandel Vi gör en komparativ fallstudie över tre organisationer som, med olika intressen och syn på problemet, föreslår olika åtgärder. Genom denna fallstudie har vi som intention att se till hur dessa organisationers olika formuleringsprocesser snarare bidrar till konflikt än till samarbete. Dessa organisationer ställer vi i relation till FN, som vi menar kan verka som... (More)
Trafficking är ett problem som ökat markant under de senaste decennierna i takt med det allt mer globaliserade samhället. Given den transnationella karaktären hos problemet, krävs det ett internationellt samarbete för att komma till en lösning på trafficking. Icke- statliga organisationernas arbete mot problemet är vitalt för att få ett slut på den moderna formen av slavhandel Vi gör en komparativ fallstudie över tre organisationer som, med olika intressen och syn på problemet, föreslår olika åtgärder. Genom denna fallstudie har vi som intention att se till hur dessa organisationers olika formuleringsprocesser snarare bidrar till konflikt än till samarbete. Dessa organisationer ställer vi i relation till FN, som vi menar kan verka som medlande part och ett instrument för organisationerna att få sina röster hörda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1331352,
 abstract   = {Trafficking är ett problem som ökat markant under de senaste decennierna i takt med det allt mer globaliserade samhället. Given den transnationella karaktären hos problemet, krävs det ett internationellt samarbete för att komma till en lösning på trafficking. Icke- statliga organisationernas arbete mot problemet är vitalt för att få ett slut på den moderna formen av slavhandel Vi gör en komparativ fallstudie över tre organisationer som, med olika intressen och syn på problemet, föreslår olika åtgärder. Genom denna fallstudie har vi som intention att se till hur dessa organisationers olika formuleringsprocesser snarare bidrar till konflikt än till samarbete. Dessa organisationer ställer vi i relation till FN, som vi menar kan verka som medlande part och ett instrument för organisationerna att få sina röster hörda.},
 author    = {Schale, Carolina and Vogel, Martin},
 keyword   = {Trafficking,transnationellt samarbete,GAATW,IOM,CATW,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap,Peace and conflict research, polemology,Freds- och konfliktforskning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trafficking - En studie om svårigheterna med transnationellt samarbete},
 year     = {2005},
}