Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie av kvantitet i gotländska och skånska.

Nilsson, Anneli (2001)
General Linguistics
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie är ett försök att få fram relevant information kring realisering av kvantitet i två svenska dialekter. Föremål för undersökningen är eliciterade enstaviga minimala ord från två talare av gotländska samt två talare av skånska. Materialet, som spelats in av dialektprojektet SweDia 2000, ger möjlighet att i flera dialekter studera kvantitetsfenomenet med hjälp av samordnade, jämförbara ordlistor.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1331590,
 abstract   = {Föreliggande studie är ett försök att få fram relevant information kring realisering av kvantitet i två svenska dialekter. Föremål för undersökningen är eliciterade enstaviga minimala ord från två talare av gotländska samt två talare av skånska. Materialet, som spelats in av dialektprojektet SweDia 2000, ger möjlighet att i flera dialekter studera kvantitetsfenomenet med hjälp av samordnade, jämförbara ordlistor.},
 author    = {Nilsson, Anneli},
 keyword   = {Svenska språket, dialekter, Skåne,Svenska språket, dialekter, Gotland,Skånska,Gotländska,SweDia 2000,Kvantitet (språk),Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics,Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik,Dialectology,Dialektforskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av kvantitet i gotländska och skånska.},
 year     = {2001},
}