Advanced

Mental arbetsbelastning : jämförelse av flygning under enmotorskedet med flygning under tvåmotorskedet

Sülla, Daniel (2005)
School of Aviation
Abstract (Swedish)
Som grund för denna uppsats ligger en tidigare undersökning med titeln Undersökning av mental arbetsbelastning under instrumentflygövningar (Andreas Johnsson, 2004). Denna uppsats utgör en fortsättning på ovan nämnda undersökning. Liksom i Johnssons (2004) undersökning har en subjektiv mätmetod baserad på en niogradig skala använts för att utvärdera svaren på den enkät som använts för att få fram data. I denna uppsats undersöktes samma kurs som i den tidigare undersökningen. Det vill säga studenterna i kurs 03:2 vid Trafikflyghögskolan, Lunds universitet. Uppsatsen bygger på samma frågeformulär som användes i ovanstående undersökning. Undersökningen i detta arbete baseras på flygning i ett tvåmotorigt flygplan jämfört med flygning i ett... (More)
Som grund för denna uppsats ligger en tidigare undersökning med titeln Undersökning av mental arbetsbelastning under instrumentflygövningar (Andreas Johnsson, 2004). Denna uppsats utgör en fortsättning på ovan nämnda undersökning. Liksom i Johnssons (2004) undersökning har en subjektiv mätmetod baserad på en niogradig skala använts för att utvärdera svaren på den enkät som använts för att få fram data. I denna uppsats undersöktes samma kurs som i den tidigare undersökningen. Det vill säga studenterna i kurs 03:2 vid Trafikflyghögskolan, Lunds universitet. Uppsatsen bygger på samma frågeformulär som användes i ovanstående undersökning. Undersökningen i detta arbete baseras på flygning i ett tvåmotorigt flygplan jämfört med flygning i ett enmotorigt flygplan. Ingen av deltagarna i undersökningen har tidigare erfarenhet av att själv flyga ett tvåmotorigt flygplan och man kan då anta att den upplevda mentala arbetsbelastningen bör bli stor. Detta antagande är grundat på att studenterna saknar erfarenhet från tvåmotoriga flygplan, att det tvåmotoriga flygplanet har mer instrument att övervaka och det är ett större flygplan att hantera. Av undersökningen framkom att studenterna ofta upplevde att de hade mer tid över till annat, under flygningen i det tvåmotoriga flygplanet, samt att de mindre ofta kände sig störda av information som inte berörde flygningen. Detta jämfört med flygning i det enmotoriga flygplanet. Vidare framkom att ILS inflygningar upplevdes som mer mentalt arbetsbelastande i det tvåmotoriga flygplanet. Det kan bero på att man varit sämre förbered inför detta pass. Goda förberedelser visar sig göra att studenterna känner att de presterar bättre under sina flygpass. Kanske bör mer tid läggas på att planera sin flygning. Alternativt kan briefingarna se annorlunda ut så studenterna uppmuntras att förbereda sig bättre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sülla, Daniel
supervisor
organization
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
arbetsbelastning, instrumentflygning, flygning, flygövning, Air transport technology, Lufttransportteknik
language
Swedish
id
1332075
date added to LUP
2005-06-23 00:00:00
date last changed
2005-06-23 00:00:00
@misc{1332075,
 abstract   = {Som grund för denna uppsats ligger en tidigare undersökning med titeln Undersökning av mental arbetsbelastning under instrumentflygövningar (Andreas Johnsson, 2004). Denna uppsats utgör en fortsättning på ovan nämnda undersökning. Liksom i Johnssons (2004) undersökning har en subjektiv mätmetod baserad på en niogradig skala använts för att utvärdera svaren på den enkät som använts för att få fram data. I denna uppsats undersöktes samma kurs som i den tidigare undersökningen. Det vill säga studenterna i kurs 03:2 vid Trafikflyghögskolan, Lunds universitet. Uppsatsen bygger på samma frågeformulär som användes i ovanstående undersökning. Undersökningen i detta arbete baseras på flygning i ett tvåmotorigt flygplan jämfört med flygning i ett enmotorigt flygplan. Ingen av deltagarna i undersökningen har tidigare erfarenhet av att själv flyga ett tvåmotorigt flygplan och man kan då anta att den upplevda mentala arbetsbelastningen bör bli stor. Detta antagande är grundat på att studenterna saknar erfarenhet från tvåmotoriga flygplan, att det tvåmotoriga flygplanet har mer instrument att övervaka och det är ett större flygplan att hantera. Av undersökningen framkom att studenterna ofta upplevde att de hade mer tid över till annat, under flygningen i det tvåmotoriga flygplanet, samt att de mindre ofta kände sig störda av information som inte berörde flygningen. Detta jämfört med flygning i det enmotoriga flygplanet. Vidare framkom att ILS inflygningar upplevdes som mer mentalt arbetsbelastande i det tvåmotoriga flygplanet. Det kan bero på att man varit sämre förbered inför detta pass. Goda förberedelser visar sig göra att studenterna känner att de presterar bättre under sina flygpass. Kanske bör mer tid läggas på att planera sin flygning. Alternativt kan briefingarna se annorlunda ut så studenterna uppmuntras att förbereda sig bättre.},
 author    = {Sülla, Daniel},
 keyword   = {arbetsbelastning,instrumentflygning,flygning,flygövning,Air transport technology,Lufttransportteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mental arbetsbelastning : jämförelse av flygning under enmotorskedet med flygning under tvåmotorskedet},
 year     = {2005},
}