Advanced

Bland glastak och läckande rör Jämställdhet inom högskolan, en komparativ studie mellan två institutioner vid Lunds universitet

Ranstam, Per and Larsson, Lars (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Abstract

Varför ser det ut som det gör inom den svenska akademin? Vilka är orsakerna till att män och kvinnor väljer olika utbildningar och karriärvägar inom högskolan? Inom området jämställdhet och högskolan finns många olika teorier kring de faktorer som påverkar könsfördelningen. De vanligaste metaforerna som används är den läckande pipelinen och glastaket som båda beskriver olika typer av jämställdhetsproblem. Vårt mål med den här studien har varit att dels se hur teoribildningen har utvecklats inom området och dels att göra en analys av vilka olika faktorer som påverkar könsfördelningen på två institutioner vid Lunds universitet.

Vi har valt att göra en komparativ studie mellan två institutioner som skiljer sig åt, inte bara... (More)
Abstract

Varför ser det ut som det gör inom den svenska akademin? Vilka är orsakerna till att män och kvinnor väljer olika utbildningar och karriärvägar inom högskolan? Inom området jämställdhet och högskolan finns många olika teorier kring de faktorer som påverkar könsfördelningen. De vanligaste metaforerna som används är den läckande pipelinen och glastaket som båda beskriver olika typer av jämställdhetsproblem. Vårt mål med den här studien har varit att dels se hur teoribildningen har utvecklats inom området och dels att göra en analys av vilka olika faktorer som påverkar könsfördelningen på två institutioner vid Lunds universitet.

Vi har valt att göra en komparativ studie mellan två institutioner som skiljer sig åt, inte bara ämnesmässigt utan framförallt i fördelningen av kvinnor och män på allt från grundutbildningsnivå till de högsta akademiska nivåerna inom institutionen. För att kunna göra vår jämförelse mellan institutionerna har vi dels samlat en del kvantitativ data i form av statistik och dels genomfört intervjuer med de båda institutionsledningarna.

Vårt resultat visar på en rad faktorer som påverkar könsfördelningen. Utifrån de olika teorier som finns presenterade i början av vår studie har vi försökt att klassificera några olika orsaker. Det handlar bland annat om homosocialitet inom organisationerna och om strukturella mönster i det omgivande samhället.

Nyckelord: universitet och högskolesystem, jämställdhet, organisationsstruktur, organisationskultur, homosocialitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ranstam, Per and Larsson, Lars
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
universitet, högskolesystem, jämställdhet, organisationsstruktur organisationskultur, homosocialitet, Social sciences, Samhällsvetenskaper
language
Swedish
id
1332378
date added to LUP
2005-01-05 00:00:00
date last changed
2011-04-13 14:33:25
@misc{1332378,
 abstract   = {Abstract

Varför ser det ut som det gör inom den svenska akademin? Vilka är orsakerna till att män och kvinnor väljer olika utbildningar och karriärvägar inom högskolan? Inom området jämställdhet och högskolan finns många olika teorier kring de faktorer som påverkar könsfördelningen. De vanligaste metaforerna som används är den läckande pipelinen och glastaket som båda beskriver olika typer av jämställdhetsproblem. Vårt mål med den här studien har varit att dels se hur teoribildningen har utvecklats inom området och dels att göra en analys av vilka olika faktorer som påverkar könsfördelningen på två institutioner vid Lunds universitet.

Vi har valt att göra en komparativ studie mellan två institutioner som skiljer sig åt, inte bara ämnesmässigt utan framförallt i fördelningen av kvinnor och män på allt från grundutbildningsnivå till de högsta akademiska nivåerna inom institutionen. För att kunna göra vår jämförelse mellan institutionerna har vi dels samlat en del kvantitativ data i form av statistik och dels genomfört intervjuer med de båda institutionsledningarna.

Vårt resultat visar på en rad faktorer som påverkar könsfördelningen. Utifrån de olika teorier som finns presenterade i början av vår studie har vi försökt att klassificera några olika orsaker. Det handlar bland annat om homosocialitet inom organisationerna och om strukturella mönster i det omgivande samhället.

Nyckelord: universitet och högskolesystem, jämställdhet, organisationsstruktur, organisationskultur, homosocialitet},
 author    = {Ranstam, Per and Larsson, Lars},
 keyword   = {universitet,högskolesystem,jämställdhet,organisationsstruktur organisationskultur,homosocialitet,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bland glastak och läckande rör Jämställdhet inom högskolan, en komparativ studie mellan två institutioner vid Lunds universitet},
 year     = {2005},
}