Advanced

Porto Alegre, Kerala och dagens deltagardemokratiska debatt - en illustrerande studie om deltagardemokrati i tredje världen

Bengtsson, Zofie and Bredberg, Johanna (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Deltagardemokratiskt utövande kan ta sin form på olika sätt och begreppet är därför mångfacetterat. Globaliseringen har gjort att intresset för deltagande på lokal och regional nivå vuxit. Så har även den deltagardemokratiska debatten. Den dominerande debatten tenderar att fokusera på hur deltagardemokrati utövas i västvärlden. Med detta enkelspåriga fokus, finns det risk, menar vi, att andra länders deltagardemokratiska former utesluts.

För att påvisa denna exkludering, används empiri från två fall i tredje världen där deltagardemokratiska inslag införts, Porto Alegre och Kerala. I debatten identifierar vi fyra centrala aspekter som inte överensstämmer med empirin från fallstudierna: deltagande, kvalitet på beslut, kvalitet på... (More)
Deltagardemokratiskt utövande kan ta sin form på olika sätt och begreppet är därför mångfacetterat. Globaliseringen har gjort att intresset för deltagande på lokal och regional nivå vuxit. Så har även den deltagardemokratiska debatten. Den dominerande debatten tenderar att fokusera på hur deltagardemokrati utövas i västvärlden. Med detta enkelspåriga fokus, finns det risk, menar vi, att andra länders deltagardemokratiska former utesluts.

För att påvisa denna exkludering, används empiri från två fall i tredje världen där deltagardemokratiska inslag införts, Porto Alegre och Kerala. I debatten identifierar vi fyra centrala aspekter som inte överensstämmer med empirin från fallstudierna: deltagande, kvalitet på beslut, kvalitet på deltagarprocessen och jämlikhetsaspekten. I det avslutandet kapitlet diskuterar och analyserar vi orsakerna till att debatten och empirin skiljer sig. Ambition är således att ifrågasätta och bredda den dominerande debatten. Slutligen argumenterar vi för att deltagardemokratin kan generera positiva medborgerliga och demokratiska resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Zofie and Bredberg, Johanna
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Deltagardemokrati, Porto Alegre, Kerala, decentralisering, medborgare, Social sciences, Samhällsvetenskaper
language
Swedish
id
1332598
date added to LUP
2005-01-09 00:00:00
date last changed
2005-02-14 00:00:00
@misc{1332598,
 abstract   = {Deltagardemokratiskt utövande kan ta sin form på olika sätt och begreppet är därför mångfacetterat. Globaliseringen har gjort att intresset för deltagande på lokal och regional nivå vuxit. Så har även den deltagardemokratiska debatten. Den dominerande debatten tenderar att fokusera på hur deltagardemokrati utövas i västvärlden. Med detta enkelspåriga fokus, finns det risk, menar vi, att andra länders deltagardemokratiska former utesluts.

För att påvisa denna exkludering, används empiri från två fall i tredje världen där deltagardemokratiska inslag införts, Porto Alegre och Kerala. I debatten identifierar vi fyra centrala aspekter som inte överensstämmer med empirin från fallstudierna: deltagande, kvalitet på beslut, kvalitet på deltagarprocessen och jämlikhetsaspekten. I det avslutandet kapitlet diskuterar och analyserar vi orsakerna till att debatten och empirin skiljer sig. Ambition är således att ifrågasätta och bredda den dominerande debatten. Slutligen argumenterar vi för att deltagardemokratin kan generera positiva medborgerliga och demokratiska resultat.},
 author    = {Bengtsson, Zofie and Bredberg, Johanna},
 keyword   = {Deltagardemokrati,Porto Alegre,Kerala,decentralisering,medborgare,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Porto Alegre, Kerala och dagens deltagardemokratiska debatt - en illustrerande studie om deltagardemokrati i tredje världen},
 year     = {2005},
}