Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Climate conditions required for re-glaciation of cirques in Rassepautasjtjåkka massif, northern Sweden

Johansson, Margareta (2000) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Since the mid 1970s the general retreating trend for glacier in Scandinavian have ceased and
some glaciers have even started to advance. This is due to a more maritime influence on the
climate, which means increased precipitation in winter and lower summer temperature. A more
maritime climate can be said to be favourable for glacier growth. Under such climate conditions
is it possible that new glaciers are forming? The aim of this project is to assess the climate
conditions that are needed to initiate a glacier in empty cirques in a small mountain massif, the
Rassepautasjtjåkka massif, northern Sweden. The study area is of interest since the cirques are
located just below the glaciation limit. Since there are no moraines or other... (More)
Since the mid 1970s the general retreating trend for glacier in Scandinavian have ceased and
some glaciers have even started to advance. This is due to a more maritime influence on the
climate, which means increased precipitation in winter and lower summer temperature. A more
maritime climate can be said to be favourable for glacier growth. Under such climate conditions
is it possible that new glaciers are forming? The aim of this project is to assess the climate
conditions that are needed to initiate a glacier in empty cirques in a small mountain massif, the
Rassepautasjtjåkka massif, northern Sweden. The study area is of interest since the cirques are
located just below the glaciation limit. Since there are no moraines or other signs of glaciation in
the area it is still uncertain when the cirques were formed. Using a gridbased temperature index
ablation model, that takes into account the topographic effects on melt, the melt during the
summer was calculated and the snow that remains at the end of the melt season is what can
constitute the ground to a new glacier. Weather data has been collected in the cirques every third
hour for the last eight years and this was used as input to the model. The summer mean
temperature needs to be lowered between –2 °C and –3 °C from the current climate before snow
will remain after a melt season. An increased initial snow cover of today between 100-150%
(under otherwise equal conditions) will have the same effect i. e remaining snow at the end of the
melt season. When increasing the initial snow cover with 50% and lower the summer mean
temperature by –2 °C, snow will be left in the cirques after a melt season. The climate conditions
that are required to create a re-glaciation are not met by conditions evaluated from proxy-data
from the Holocene. Therefore it can be concluded that glacier has not existed in the
Rassepautasjtjåkka massif during the Holocene and that the origin of the cirques extends further
back than the Holocene. According to future climate scenarios that predict increased temperature
and increased precipitation glaciers will not form in the cirques in the future spanned by the
predictions. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Rassepautasjtjåkka är ett litet bergsmassiv beläget i norra Lappland. I massivet återfinns fyra stora nischer strax under glaciationsgränsen. Dessa nischer har en gång blivit uteroderade av glaciärer, men idag återfinns endast perenna snölegor i området. Skillnaden mellan en glaciär och en perenn snölega är att en glaciär har intern rörelse. En tjocklek på cirka 20-30 m brukar vara tillräcklig för att snölegan ska få intern deformation och därmed klassas som en glaciär.

Rassepautasjtjåkka ligger endast 25 km från Kebnekaisemassivet, där glaciärer de senaste årtiondena har haft en positiv massbalans, d.v.s. de har växt. Sedan 1992 har en meteorologisk station samlat in klimatdata från nischerna.... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Rassepautasjtjåkka är ett litet bergsmassiv beläget i norra Lappland. I massivet återfinns fyra stora nischer strax under glaciationsgränsen. Dessa nischer har en gång blivit uteroderade av glaciärer, men idag återfinns endast perenna snölegor i området. Skillnaden mellan en glaciär och en perenn snölega är att en glaciär har intern rörelse. En tjocklek på cirka 20-30 m brukar vara tillräcklig för att snölegan ska få intern deformation och därmed klassas som en glaciär.

Rassepautasjtjåkka ligger endast 25 km från Kebnekaisemassivet, där glaciärer de senaste årtiondena har haft en positiv massbalans, d.v.s. de har växt. Sedan 1992 har en meteorologisk station samlat in klimatdata från nischerna. Klimatet i denna del av Sverige har blivit mer maritimt. Ett mer maritimt klimat med ökad nederbörd på vintern och minskad sommartemperatur, kan sägas gynna glaciärtillväxt. Under dessa förhållanden kan det då vara möjligt att nya glaciärer bildas? Syftet med studien är att bestämma under vilka klimatförhållanden som glaciärer åter kan bildas i nischerna.

Metod
Snö som finns kvar efter en smältperiod kan utgöra grunden till en glaciär. För att kunna beräkna avsmältningen under en säsong användes i denna studie en avsmältningsmodell som tar hänsyn till topografiska effekter såsom skuggeffekter. Modellen är en temperaturindex- modell. För att undersöka vilket klimat som behövs för att återfå glaciärer kan två parametrar ändras i denna modell; sommartemperaturen och hur tjockt snötäcket är i början av säsongen.

Resultat
Till en början ändrades de två parametrarna separat. För att snö skulle stanna kvar efter en smältsäsong krävdes att man sänkte sommartemperaturen med mellan 2 och 3 grader från dagens klimat. En ökning av 100-150 % av snötäckets tjocklek i början av smältsäsongen gav samma resultat. En ändring av båda parametrarna ger en mer realistisk bild. När temperaturen sänktes med 1 grad och snötäckets djup ökades med 100 % återfanns snölegor i alla fyra nischer efter en smältsäsong. En sänkning med 2 grader och en ökning av snötäckets djup med 50 % gav samma resultat.

Resultat
Med hjälp av proxydata från Holocen kan man se om klimatförhållande som krävs för att återfå glaciärer i nischerna har funnits sedan den senaste istiden. Från proxydatan kan dock uteslutas att det funnits glaciärer i nischerna under Holocen. Detta avslöjar även att nischerna har bildats före den Fennoskandiska ismassan bredde ut sig. Enligt framtida klimatscenario kommer nederbörden att öka i norra Sverige med 40 % fram till år 2100, men eftersom temperaturen även kommer att öka finns det inte förutsättningar för att glaciärer bildas inom den närmaste framtiden i nischerna i Rassepautasjtjåkka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Margareta
supervisor
organization
alternative title
Vilket klimatförhållande krävs för att återfå glaciärer i nischer i Rassepautasjtjåkka, norra Sverige?
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
pedology, geomorphology, physical geography, solar radiation, snow melt, climate change, modelling, cartography, climatology, naturgeografi, geomorfologi, marklära, kartografi, klimatologi
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
66
funder
Göran Gustafsson Foundation
language
English
id
1332886
date added to LUP
2005-10-31 00:00:00
date last changed
2011-11-28 13:20:03
@misc{1332886,
 abstract   = {{Since the mid 1970s the general retreating trend for glacier in Scandinavian have ceased and
some glaciers have even started to advance. This is due to a more maritime influence on the
climate, which means increased precipitation in winter and lower summer temperature. A more
maritime climate can be said to be favourable for glacier growth. Under such climate conditions
is it possible that new glaciers are forming? The aim of this project is to assess the climate
conditions that are needed to initiate a glacier in empty cirques in a small mountain massif, the
Rassepautasjtjåkka massif, northern Sweden. The study area is of interest since the cirques are
located just below the glaciation limit. Since there are no moraines or other signs of glaciation in
the area it is still uncertain when the cirques were formed. Using a gridbased temperature index
ablation model, that takes into account the topographic effects on melt, the melt during the
summer was calculated and the snow that remains at the end of the melt season is what can
constitute the ground to a new glacier. Weather data has been collected in the cirques every third
hour for the last eight years and this was used as input to the model. The summer mean
temperature needs to be lowered between –2 °C and –3 °C from the current climate before snow
will remain after a melt season. An increased initial snow cover of today between 100-150%
(under otherwise equal conditions) will have the same effect i. e remaining snow at the end of the
melt season. When increasing the initial snow cover with 50% and lower the summer mean
temperature by –2 °C, snow will be left in the cirques after a melt season. The climate conditions
that are required to create a re-glaciation are not met by conditions evaluated from proxy-data
from the Holocene. Therefore it can be concluded that glacier has not existed in the
Rassepautasjtjåkka massif during the Holocene and that the origin of the cirques extends further
back than the Holocene. According to future climate scenarios that predict increased temperature
and increased precipitation glaciers will not form in the cirques in the future spanned by the
predictions.}},
 author    = {{Johansson, Margareta}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser}},
 title    = {{Climate conditions required for re-glaciation of cirques in Rassepautasjtjåkka massif, northern Sweden}},
 year     = {{2000}},
}