Advanced

Arctic aerosol and long-range transport.

Umegård, Jessica (2001) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Under ett år, från mars 2000 till april 2001, samlades data om arktiska aerosoler in på
mätstationen Zeppelin, Ny-Ålesund, Svalbard. Två instrument användes, en Condensation
Particles Counter och en Differential Mobility Particle Sizer som mätte aerosoler i storleks
intervallet 0.02-0.621 μm. Resultatet har analyserats och utvärderats med hjälp av 10 dagars
baklänges trajektorier för att söka tänkbara källområden för olika karakteristiska luft massor
med avseende på olika typer av aerosol egenskaper
Maximum för partikel antalet inträffade under sommaren medan vintern uppvisade betydligt
lägre koncentrationer. Våren visade på högre aerosol volym och yta än under resten av året.
Lägsta värdena för... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Under ett år, från mars 2000 till april 2001, samlades data om arktiska aerosoler in på
mätstationen Zeppelin, Ny-Ålesund, Svalbard. Två instrument användes, en Condensation
Particles Counter och en Differential Mobility Particle Sizer som mätte aerosoler i storleks
intervallet 0.02-0.621 μm. Resultatet har analyserats och utvärderats med hjälp av 10 dagars
baklänges trajektorier för att söka tänkbara källområden för olika karakteristiska luft massor
med avseende på olika typer av aerosol egenskaper
Maximum för partikel antalet inträffade under sommaren medan vintern uppvisade betydligt
lägre koncentrationer. Våren visade på högre aerosol volym och yta än under resten av året.
Lägsta värdena för dessa parametrar var under vintern. Den uträknade effektiva parametern
som säger något om andelen stora eller små partiklar, visar på låga värden under sommaren.
Detta innebär att vi troligast har många små partiklar under sommaren, medan vi på vintern
har få men i medeltal större partiklar.
Trajektorier för luftmassor på 500 meters höjd visar på ett säsongsbundet mönster beroende
på partikel storlek. Vid tillfällen med större andel stora partiklar och med mer aerosol volym
och yta kommer luften oftare från öst. Dessa förhållanden är vanligast under våren och
vintern. Tillfällen med höga koncentrationer av små aerosoler, vanligtvis förekommande
under sommaren, visade på luftmassor ursprungligen västerifrån. (Less)
Abstract
Aerosols have been measured at the Zeppelin station, at Ny-Ålesund, Svalbard, from March
2000 to April 2001. Two instruments were used, a Condensation Particles Counter and a
Differential Mobility Particle Sizer, which measured total aerosol number density above 0.02
μm as well as the aerosol size distribution between 0.02 μm and 0.621 μm in diameter. The
results have been analyzed with help of 10-day back-trajectories in order to find possible
source areas for the characteristic aerosol types.
The particle number concentration in the Arctic shows distinct annual variation. It is highest
in summer and lowest in winter. The aerosol volume and surface also show a minimum in
winter. The highest aerosol volume and surface was found in... (More)
Aerosols have been measured at the Zeppelin station, at Ny-Ålesund, Svalbard, from March
2000 to April 2001. Two instruments were used, a Condensation Particles Counter and a
Differential Mobility Particle Sizer, which measured total aerosol number density above 0.02
μm as well as the aerosol size distribution between 0.02 μm and 0.621 μm in diameter. The
results have been analyzed with help of 10-day back-trajectories in order to find possible
source areas for the characteristic aerosol types.
The particle number concentration in the Arctic shows distinct annual variation. It is highest
in summer and lowest in winter. The aerosol volume and surface also show a minimum in
winter. The highest aerosol volume and surface was found in spring. A smaller effective
diameter, i.e. a larger fraction of small particles was found in summertime compared to
winter.
The air mass back trajectories calculated for the altitude of 500 m. a.s.l. indicated a seasonal
pattern depending on particle size. Episodes with a higher fraction of large particles and with
high aerosol surface and volume mostly occurred in winter and spring. The air masses during
these episodes are predominantly originating from the east. Frequent occasions with large
number concentrations of small particles are present in the summer. These occasions are
though not associated with large volume or surface. The preferred air mass origin during these
episodes is from west. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Umegård, Jessica
supervisor
organization
alternative title
Långväga transport av arktisk aerosol
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geomorphology, physical geography, health effects, cloud/climate interactions, atmospheric chemistry, arctic, pedology, cartography, climatology, naturgeografi, geomorfologi, marklära, kartografi, klimatologi
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
84
language
English
additional info
Dr. Johan Ström, vid Institute of Applied Environmental Research, University of Stockholm.
id
1332935
date added to LUP
2005-10-26 00:00:00
date last changed
2011-12-05 12:35:45
@misc{1332935,
 abstract   = {Aerosols have been measured at the Zeppelin station, at Ny-Ålesund, Svalbard, from March
2000 to April 2001. Two instruments were used, a Condensation Particles Counter and a
Differential Mobility Particle Sizer, which measured total aerosol number density above 0.02
μm as well as the aerosol size distribution between 0.02 μm and 0.621 μm in diameter. The
results have been analyzed with help of 10-day back-trajectories in order to find possible
source areas for the characteristic aerosol types.
The particle number concentration in the Arctic shows distinct annual variation. It is highest
in summer and lowest in winter. The aerosol volume and surface also show a minimum in
winter. The highest aerosol volume and surface was found in spring. A smaller effective
diameter, i.e. a larger fraction of small particles was found in summertime compared to
winter.
The air mass back trajectories calculated for the altitude of 500 m. a.s.l. indicated a seasonal
pattern depending on particle size. Episodes with a higher fraction of large particles and with
high aerosol surface and volume mostly occurred in winter and spring. The air masses during
these episodes are predominantly originating from the east. Frequent occasions with large
number concentrations of small particles are present in the summer. These occasions are
though not associated with large volume or surface. The preferred air mass origin during these
episodes is from west.},
 author    = {Umegård, Jessica},
 keyword   = {geomorphology,physical geography,health effects,cloud/climate interactions,atmospheric chemistry,arctic,pedology,cartography,climatology,naturgeografi,geomorfologi,marklära,kartografi,klimatologi},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Arctic aerosol and long-range transport.},
 year     = {2001},
}