Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Geografiska informationssystem på internet : en webbaserad GIS-applikation för kalknings- och försurningsinformation i Kronobergs län

Hedberg, Maria and Jönsson, Lotten (2003) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete i naturgeografi syftar till att skapa en webbaserad GIS applikation med information om kalkning och försurnings-situationen i Kronobergs län. Målet är även att webbapplikationen skall förmedla kunskap om länets aktuella försurningssituation och rådande kalkningsverksamhets i temporal och geografisk utbredning. Uppsatsen innehåller dessutom dokumentation av olika försurningsprocesser och kalkningsverksamhet, vilket ska publiceras tillsammans med den webbaserade GIS applikationen på internet.
Abstract
GIS on the Internet is a rather new phenomenon, which has evolved from the need of
distributed geographical data. It is also a powerful tool for presenting information on the
Internet. This master thesis aim to create a web based GIS application with information on
lime spreading and the situation concerning acidification in the county of Kronoberg, Sweden.
The web based GIS application will be used by the county administrations in Kronoberg to
inform the public and the municipal authorities of current counteracting acidification activity.
This report includes documentation on acidifying processes and liming activities, which are
publicised together with the web based GIS application. The web based GIS application was
created with... (More)
GIS on the Internet is a rather new phenomenon, which has evolved from the need of
distributed geographical data. It is also a powerful tool for presenting information on the
Internet. This master thesis aim to create a web based GIS application with information on
lime spreading and the situation concerning acidification in the county of Kronoberg, Sweden.
The web based GIS application will be used by the county administrations in Kronoberg to
inform the public and the municipal authorities of current counteracting acidification activity.
This report includes documentation on acidifying processes and liming activities, which are
publicised together with the web based GIS application. The web based GIS application was
created with ArcIMS, a new program in the ESRI family of GIS programs. The program
includes a guided structure, to development of everything from a map to a complete GIS
application, including mapservice and websites. As it was found that ArcIMS lack the ability to
interact with two map layers to analyse the geographical relationship of the objects, an exemple
of an GIS based analysis was handled outside the program. The analysis concerned the impact
of air pollutions on the acidification in the county of Kronoberg. The demands from the
county administrations in Kronoberg, concerning the functionality and geographical content
of the GIS application, prompted us to create a customised application based on the standard
HTML Viewer. The modifications of the GIS application concerned the identification and
search function. The ArcIMS system has a complex structure which demands knowledge of
programming, datasystems and GIS data management, in order to create a customized web
based GIS application. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Geografiska informationssystem på internet är ett relativt nytt fenomen som främst har utvecklats från ett behov att distribuera geografisk data, dvs utbyte av digitala
geografiska data och tillhörande tjänster. Men det är även ett kraftfullt verktyg för att presentera information på internet.

Detta examensarbete i naturgeografi syftar till att skapa en webbaserad GIS-applikation med information om kalkning och försurningssituationen i Kronobergs län. Målet är även att webbapplikationen skall förmedla kunskap om länets aktuella försurningssituation och rådande kalkningsverksamhets i temporal och geografisk utbredning.

Presentation av kalkningsverksamhet i tid och rum är speciellt lämplig som... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Geografiska informationssystem på internet är ett relativt nytt fenomen som främst har utvecklats från ett behov att distribuera geografisk data, dvs utbyte av digitala
geografiska data och tillhörande tjänster. Men det är även ett kraftfullt verktyg för att presentera information på internet.

Detta examensarbete i naturgeografi syftar till att skapa en webbaserad GIS-applikation med information om kalkning och försurningssituationen i Kronobergs län. Målet är även att webbapplikationen skall förmedla kunskap om länets aktuella försurningssituation och rådande kalkningsverksamhets i temporal och geografisk utbredning.

Presentation av kalkningsverksamhet i tid och rum är speciellt lämplig som GIS-applikation på internet, eftersom informationen blir lättillgänglig, kostnadseffektiv samt aktuell genom regelbunden uppdatering. Kalkning är en av de åtgärder som används i Kronobergs län, liksom nationellt för att bekämpa den försurningssituation som råder i Sverige. I de nationella miljömålen är ett av målen att motverka försurning i mark och vatten.

Uppsatsen innehåller dokumentation av olika försurningsprocesser och kalkningsverksamhet, vilket ska publiceras tillsammans med den webbaserade GIS-applikationen på internet. Applikationen är skapad med ArcIMS, ett tillskott i ESRIs GIS programfamilj. ArcIMS innerhåller en guidad struktur som hjälp för att utveckla allt från en karta till en komplett GIS-applikation med karttjänst och webbsidor.

Då det stod klart att ArcIMS saknade funktion för att interagera med två kartlager samtidigt för att analysera geografiska relationer mellan objekt, utformades ett exempel på en GIS analys utanför programmet. Analysen behandlar inverkan av luftföroreningar på försurningen i Kronobergs län.

Utifrån de önskemål och behov från länsstyrelsen i Kronoberg, angående funktionalitet och geografiskt innehåll i GIS applikationen, skapade vi en specialtillverkad applikation baserad på den standardiserade HTML Viewern. Utvecklingen av standard versionen berör främst identifikation och sökfunktionalitet.

Med erfarenhet av programmet ArcIMS kan vi slutligen säga att programmet har en komplex struktur, vilken kräver kunskap i programmering, datasystem och GIS datahantering, för att skapa special tillämpade GIS-applikationer på internet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedberg, Maria and Jönsson, Lotten
supervisor
organization
alternative title
Geographical Information Systems on Internet : a web based GIS application for information on lime spreading and acidification
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
naturgeografi, cartography, climatology, geographic information systems, acidification, county of Kronoberg, geomorfologi, marklära, kartografi, klimatologi, web based application, physical geography, pedology, geomorphology
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
96
language
Swedish
id
1332975
date added to LUP
2005-10-20 00:00:00
date last changed
2011-12-07 11:31:46
@misc{1332975,
 abstract   = {{GIS on the Internet is a rather new phenomenon, which has evolved from the need of
distributed geographical data. It is also a powerful tool for presenting information on the
Internet. This master thesis aim to create a web based GIS application with information on
lime spreading and the situation concerning acidification in the county of Kronoberg, Sweden.
The web based GIS application will be used by the county administrations in Kronoberg to
inform the public and the municipal authorities of current counteracting acidification activity.
This report includes documentation on acidifying processes and liming activities, which are
publicised together with the web based GIS application. The web based GIS application was
created with ArcIMS, a new program in the ESRI family of GIS programs. The program
includes a guided structure, to development of everything from a map to a complete GIS
application, including mapservice and websites. As it was found that ArcIMS lack the ability to
interact with two map layers to analyse the geographical relationship of the objects, an exemple
of an GIS based analysis was handled outside the program. The analysis concerned the impact
of air pollutions on the acidification in the county of Kronoberg. The demands from the
county administrations in Kronoberg, concerning the functionality and geographical content
of the GIS application, prompted us to create a customised application based on the standard
HTML Viewer. The modifications of the GIS application concerned the identification and
search function. The ArcIMS system has a complex structure which demands knowledge of
programming, datasystems and GIS data management, in order to create a customized web
based GIS application.}},
 author    = {{Hedberg, Maria and Jönsson, Lotten}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser}},
 title    = {{Geografiska informationssystem på internet : en webbaserad GIS-applikation för kalknings- och försurningsinformation i Kronobergs län}},
 year     = {{2003}},
}