Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sårbarhetskartering av bekämpningsmedelsläckage till grundvattnet : tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm

Axelsson, Hanna (2003) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Målsättningen med detta arbete är att ta fram en metod för att kartera och analysera den rumsliga variationen av landskapets sårbarhet för miljögifter, samt att visa hur geografiska informationssystem (GIS) kan underlätta denna rumsliga kartering och analys. Analysen utfördes inom vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm i Hässleholms kommun. Först studerades sårbarheten utifrån markens förutsättningar med hjälp av modellen DRASTIC och sedan studerades var de mest mobila bekämpningsmedlen har använts i förhållande till resultaten från DRASTIC.
Abstract
For many centuries, fresh water has been a matter of course for the population of Sweden. During the last years, the menace to the ground water quality has attracted great attention. Some recent investigations have shown that pesticides are found in many of the municipal ground water supply.
The purpose of this thesis is to find a method of analyzing the spatial variation of how vulnerable the landscape is to pesticides reaching the ground water. For this analysis, a geographical information system was used.
The water protection area, Ignaberga-Hässleholm, was the target of the assessment of vulnerability. The area is located in the municipal of Hässleholm in the south of Sweden. Based on the hydrogeological conditions for the study... (More)
For many centuries, fresh water has been a matter of course for the population of Sweden. During the last years, the menace to the ground water quality has attracted great attention. Some recent investigations have shown that pesticides are found in many of the municipal ground water supply.
The purpose of this thesis is to find a method of analyzing the spatial variation of how vulnerable the landscape is to pesticides reaching the ground water. For this analysis, a geographical information system was used.
The water protection area, Ignaberga-Hässleholm, was the target of the assessment of vulnerability. The area is located in the municipal of Hässleholm in the south of Sweden. Based on the hydrogeological conditions for the study area, the DRASTIC methodology was used for the vulnerability assessment. DRASTIC is a ground water quality model for evaluating the pollution potential of large areas using the hydrogeologic settings of the region. The model employs a numerical ranking system that assigns relative weights to various parameters that help in the evaluation of the relative ground water vulnerability of contamination. The hydrogeological settings that make up the acronym DRASTIC are: Depth to water table, Recharge, Aquifer media, Soil media, Topography, Impact of vadose zone and Conductivity.
To find out how much and what kind of pesticides that are used in the water protection area, a questionnaire was sent out. Each estate, which is located partly or completely within the water protection area, received a questionnaire. The areas with the most mobile pesticides were compared with the most vulnerable areas.
The results from the DRASTIC model are that there actually are some places in the water protected area which are highly vulnerable to pesticide contamination of the ground water. Frequent for these areas are that they are located on a foundation of limestone and the soil is very coarsely grained. The result of the analysis was that about 10% of the pesticides have been used in areas that have a high vulnerability assessment (DRASTIC score more than 200). (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Målsättningen med detta arbete är att ta fram en metod för att kartera och analysera den rumsliga variationen av landskapets sårbarhet för miljögifter, samt att visa hur geografiska informationssystem (GIS) kan underlätta denna rumsliga kartering och analys.

Analysen utfördes inom vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm i Hässleholms kommun. Först studerades sårbarheten utifrån markens förutsättningar med hjälp av modellen DRASTIC och sedan studerades var de mest mobila bekämpningsmedlen har använts i förhållande till resultaten från DRASTIC.

DRASTIC är en viktningsmodell som är utvecklad av National Water Well Association (NWWA) på uppdrag av USAs naturvårdsverk United States Environmental... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Målsättningen med detta arbete är att ta fram en metod för att kartera och analysera den rumsliga variationen av landskapets sårbarhet för miljögifter, samt att visa hur geografiska informationssystem (GIS) kan underlätta denna rumsliga kartering och analys.

Analysen utfördes inom vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm i Hässleholms kommun. Först studerades sårbarheten utifrån markens förutsättningar med hjälp av modellen DRASTIC och sedan studerades var de mest mobila bekämpningsmedlen har använts i förhållande till resultaten från DRASTIC.

DRASTIC är en viktningsmodell som är utvecklad av National Water Well Association (NWWA) på uppdrag av USAs naturvårdsverk United States Environmental Protection Agency (USEPA). I modellen viktas information från följande sju parametrar ihop: djupet till grundvattennivån (D), grundvattenbildning (R), akviferens material (A), jordmån (S), topografi (T), den omättade zonens material under jordmånen (I) och hydraulisk konduktivitet (C). Varje parameter klassas in i intervall och poängsätts mellan ett och tio.

Fördelarna med att använda sig av ett GIS för att utföra en sårbarhetskartering är många. Då samtliga sju parametrar i DRASTIC har en rumslig utbredning underlättas arbetet av att de kan analyseras och klassas in digitalt. I ett GIS sker även uppdatering enkelt då ny information kommer tillkommer.

Resultatet av DRASTIC för vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm tyder på att det förekommer platser som har hög sårbarhet för att ett bekämpningsmedel skall kunna nå ner till grundvattennivån om det sprids i detta område. Gemensamt för områdena med hög sårbarhet är att de till stor del är belägna på karstkalkstensberggrund samt att jordmånsmaterialet är grovt. En jämförelse mellan var de mest mobila bekämpningsmedlen har applicerats och sårbarhetskartan över området, gav resultatet att 10% av bekämpningsmedlen har använts på områden där sårbarheten är hög (DRASTIC-index över 200). Vid framtagning av vilka ämnen som var mest mobila användes GUS-index (groundwater ubiquety score) och jämförelsen gjordes med hjälp av en korstabell. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Hanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
naturgeografi, climatology, cartography, pedology, geographical information systems, leakage, kartografi, southern Sweden, ground water, hydrogeology, pesticides, geomorphology, physical geography, geomorfologi, marklära, klimatologi
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
95
language
Swedish
additional info
Jan Rannek, Miljöinspektör vid Hässleholms Kommun.
id
1333043
date added to LUP
2005-10-24 00:00:00
date last changed
2011-12-07 11:13:22
@misc{1333043,
 abstract   = {For many centuries, fresh water has been a matter of course for the population of Sweden. During the last years, the menace to the ground water quality has attracted great attention. Some recent investigations have shown that pesticides are found in many of the municipal ground water supply.
The purpose of this thesis is to find a method of analyzing the spatial variation of how vulnerable the landscape is to pesticides reaching the ground water. For this analysis, a geographical information system was used.
The water protection area, Ignaberga-Hässleholm, was the target of the assessment of vulnerability. The area is located in the municipal of Hässleholm in the south of Sweden. Based on the hydrogeological conditions for the study area, the DRASTIC methodology was used for the vulnerability assessment. DRASTIC is a ground water quality model for evaluating the pollution potential of large areas using the hydrogeologic settings of the region. The model employs a numerical ranking system that assigns relative weights to various parameters that help in the evaluation of the relative ground water vulnerability of contamination. The hydrogeological settings that make up the acronym DRASTIC are: Depth to water table, Recharge, Aquifer media, Soil media, Topography, Impact of vadose zone and Conductivity.
To find out how much and what kind of pesticides that are used in the water protection area, a questionnaire was sent out. Each estate, which is located partly or completely within the water protection area, received a questionnaire. The areas with the most mobile pesticides were compared with the most vulnerable areas.
The results from the DRASTIC model are that there actually are some places in the water protected area which are highly vulnerable to pesticide contamination of the ground water. Frequent for these areas are that they are located on a foundation of limestone and the soil is very coarsely grained. The result of the analysis was that about 10% of the pesticides have been used in areas that have a high vulnerability assessment (DRASTIC score more than 200).},
 author    = {Axelsson, Hanna},
 keyword   = {naturgeografi,climatology,cartography,pedology,geographical information systems,leakage,kartografi,southern Sweden,ground water,hydrogeology,pesticides,geomorphology,physical geography,geomorfologi,marklära,klimatologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Sårbarhetskartering av bekämpningsmedelsläckage till grundvattnet : tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm},
 year     = {2003},
}