Advanced

Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla

Brage, Tilda (2004) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Det diskuteras idag mycket kring geografisk informationskvalitet och hur viktigt det är
att känna till kvalitén på data. Eftersom det är vanligt att företag och myndigheter byter
data med varandra är det extra viktigt att kvalitén är känd för att kunna avgöra
användbarheten av den. Trots detta saknas det information om hur kvalitetskontroller
har genomförts samt resultaten av dessa. Det enda exemplet på en metodbeskrivning för
kvalitetskontroll av geografisk data finns i standarden ISO 19114, Metoder för
utvärdering av kvalitet. ISO 19114 ingår i ISO 19100-serien som behandlar geografisk
information. 19100-serien är ny och endast en tidigare tillämpning av ISO 19114 finns.
Sisyla är ett... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Det diskuteras idag mycket kring geografisk informationskvalitet och hur viktigt det är
att känna till kvalitén på data. Eftersom det är vanligt att företag och myndigheter byter
data med varandra är det extra viktigt att kvalitén är känd för att kunna avgöra
användbarheten av den. Trots detta saknas det information om hur kvalitetskontroller
har genomförts samt resultaten av dessa. Det enda exemplet på en metodbeskrivning för
kvalitetskontroll av geografisk data finns i standarden ISO 19114, Metoder för
utvärdering av kvalitet. ISO 19114 ingår i ISO 19100-serien som behandlar geografisk
information. 19100-serien är ny och endast en tidigare tillämpning av ISO 19114 finns.
Sisyla är ett samarbetsprojekt mellan Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och
Kalmar län. Projektet syftar till att undersöka områdets servicesituation. En
servicedatabas med uppgifter om såväl kommunal som kommersiell service,
landstingsservice och statlig service finns. Med hjälp av Geografiska
Informationssystem (GIS) kan uppgifterna kopplas till en karta, vilket underlättar både
analyser och presentationer. Databasen innehåller mycket data inlagd av många olika
personer som har använt olika källor. Bland annat därför saknas det kännedom om
databasens kvalitet.
Den övergripande målsättningen med detta examensarbete var att ta fram en generell
metod för att kontrollera datakvaliteten i servicedatabasen Sisyla och därefter
genomföra kvalitetskontrollen. Metoden är anpassad till ISO 19114 så långt som
möjligt. Överensstämmelsen mellan data och verklighet kontrolleras i fält på ett urval av
data utifrån flera aspekter. Dels undersöks om objektet finns i verkligheten, dels om
informationen om objektet är korrekt. Dessutom kontrolleras det geografiska läget. För
att kunna jämföra kvalitén vid olika tidpunkter ger metoden ett kvantitativt mått på
kvalitén i form av ett konfidensintervall över antalet fel i databasen. För att påvisa
eventuella skillnader i kvalitet mellan olika grupper personer som lagt in och redigerat
data används χ2-tester. Metoden är enkel och kräver inga förkunskaper i statistik och
endast grundläggande GIS-kunskaper.
Ett objekt definierades som fel om lägesfelet var minst 100 meter, om någon undersökt
information om objektet var fel eller om objektet saknades i verkligheten. Detta gav att
antalet objekt med fel i databasen var 49,3 % ± 5,6 % med 95 % säkerhet. Resultatet
visade även att data registrerad av kommunerna och Sisyla projektgrupp hade bäst
kvalitet. Data registrerad av den ekonomiska föreningen Regis hade något sämre
kvalitet, medan data direktimporterad från Servicedatabasen (Konsumentverket och
Glesbygdsverket) hade sämst kvalitet. Det gick inte att avgöra inbördes rangordning
mellan kommunerna och Sisyla projektgrupp.
Detta är den första svenska studien där en kvalitetskontroll av en geografisk databas har
genomförts med hjälp av ISO 19100-serien. Även om resultatet från kontrollen kan
verka nedslående, är nu kvalitén kontrollerad och en metod för kvalitetskontroll
framtagen för databasen Sisyla. (Less)
Abstract
Sisyla is a joint project between the counties of Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg
and Kalmar in Sweden. A geographic database has been built with the aim to study the
service situation of the area. The main purpose of this thesis is to find a method to
investigate the quality of the Sisyla database and to apply it. The method is adjusted to
the standard ISO 19114. The agreement between the database and reality was studied in
a test sample. A quantitative measurement of the quality in forms of a confidence
interval of the number of objects with errors in the database is computed. The
differences in quality between groups of people that have been editing the database
were studied with χ2-tests. An object was defined as... (More)
Sisyla is a joint project between the counties of Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg
and Kalmar in Sweden. A geographic database has been built with the aim to study the
service situation of the area. The main purpose of this thesis is to find a method to
investigate the quality of the Sisyla database and to apply it. The method is adjusted to
the standard ISO 19114. The agreement between the database and reality was studied in
a test sample. A quantitative measurement of the quality in forms of a confidence
interval of the number of objects with errors in the database is computed. The
differences in quality between groups of people that have been editing the database
were studied with χ2-tests. An object was defined as incorrect if the spatial error was
100 meters or more, if any of the studied attribute data was incorrect or if the object was
missing in reality. The number of objects with an error in the database was
49.3% ± 5.6% with 95% accuracy. The results also showed that data edited by
municipalities and Sisyla project group had the best quality. Data imported from the
Servicedatabasen had the lowest quality. This is the first Swedish study that has applied
the ISO 19114 standard. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brage, Tilda
supervisor
organization
alternative title
Quality control of the service database Sisyla
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
naturgeografi, climatology, cartography, geographic databases, ISO 19100-series, southern Sweden, physical geography, pedology, geomorphology, geomorfologi, marklära, kartografi, klimatologi
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
105
language
Swedish
additional info
Elvira Olsson, Länsstyrelsen i Kalmar län.
Josefin Lundström, Länsstyrelsen i Skåne län.
id
1333064
date added to LUP
2005-10-11 00:00:00
date last changed
2011-12-12 16:35:48
@misc{1333064,
 abstract   = {Sisyla is a joint project between the counties of Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg
and Kalmar in Sweden. A geographic database has been built with the aim to study the
service situation of the area. The main purpose of this thesis is to find a method to
investigate the quality of the Sisyla database and to apply it. The method is adjusted to
the standard ISO 19114. The agreement between the database and reality was studied in
a test sample. A quantitative measurement of the quality in forms of a confidence
interval of the number of objects with errors in the database is computed. The
differences in quality between groups of people that have been editing the database
were studied with χ2-tests. An object was defined as incorrect if the spatial error was
100 meters or more, if any of the studied attribute data was incorrect or if the object was
missing in reality. The number of objects with an error in the database was
49.3% ± 5.6% with 95% accuracy. The results also showed that data edited by
municipalities and Sisyla project group had the best quality. Data imported from the
Servicedatabasen had the lowest quality. This is the first Swedish study that has applied
the ISO 19114 standard.},
 author    = {Brage, Tilda},
 keyword   = {naturgeografi,climatology,cartography,geographic databases,ISO 19100-series,southern Sweden,physical geography,pedology,geomorphology,geomorfologi,marklära,kartografi,klimatologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla},
 year     = {2004},
}