Advanced

Organisation och Åtkomst av Filer : En Explorativ Studie av Datoranvändare ur ett Psykologiskt Perspektiv

Rydenfält, Christofer (2005)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att få bättre förståelse för hur datoranvändare organiserar filer och att få ökad förståelse för vilka vägar datoranvändare väljer för att komma åt filer i ett datorsystem designat efter skrivbordsmetaforen. Resultatet tolkas utifrån aktivitetsteori och distribuerad kognition samt tidigare forskning. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med 18 datoranvändare i den ordinarie arbetsmiljön. Utöver att svara på frågor fick de också visa och förklara hur de organiserat sina filer samt hur de gick tillväga när de använde dem.

Resultatet pekar på en betydande ökning i användning av datorns skrivbord jämfört med tidigare studier. Två typer av lagrad information kunde identifieras, temporär och långvarig. Ur resultatet... (More)
Syftet med denna studie var att få bättre förståelse för hur datoranvändare organiserar filer och att få ökad förståelse för vilka vägar datoranvändare väljer för att komma åt filer i ett datorsystem designat efter skrivbordsmetaforen. Resultatet tolkas utifrån aktivitetsteori och distribuerad kognition samt tidigare forskning. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med 18 datoranvändare i den ordinarie arbetsmiljön. Utöver att svara på frågor fick de också visa och förklara hur de organiserat sina filer samt hur de gick tillväga när de använde dem.

Resultatet pekar på en betydande ökning i användning av datorns skrivbord jämfört med tidigare studier. Två typer av lagrad information kunde identifieras, temporär och långvarig. Ur resultatet framgår också att aktivitetsbaserade dokumenthanteringssystem fungerar dåligt eftersom kontexten för aktiviteten är allt för komplex. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydenfält, Christofer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dokumenthantering, människa-dator-interaktion, activity theory, distributed cognition, human-computer interaction, desktop metaphor, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1333123
date added to LUP
2005-04-13 00:00:00
date last changed
2005-04-13 00:00:00
@misc{1333123,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att få bättre förståelse för hur datoranvändare organiserar filer och att få ökad förståelse för vilka vägar datoranvändare väljer för att komma åt filer i ett datorsystem designat efter skrivbordsmetaforen. Resultatet tolkas utifrån aktivitetsteori och distribuerad kognition samt tidigare forskning. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med 18 datoranvändare i den ordinarie arbetsmiljön. Utöver att svara på frågor fick de också visa och förklara hur de organiserat sina filer samt hur de gick tillväga när de använde dem.

Resultatet pekar på en betydande ökning i användning av datorns skrivbord jämfört med tidigare studier. Två typer av lagrad information kunde identifieras, temporär och långvarig. Ur resultatet framgår också att aktivitetsbaserade dokumenthanteringssystem fungerar dåligt eftersom kontexten för aktiviteten är allt för komplex.},
 author    = {Rydenfält, Christofer},
 keyword   = {dokumenthantering,människa-dator-interaktion,activity theory,distributed cognition,human-computer interaction,desktop metaphor,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisation och Åtkomst av Filer : En Explorativ Studie av Datoranvändare ur ett Psykologiskt Perspektiv},
 year     = {2005},
}