Advanced

Medborgarsammanslutningarnas vara eller icke vara -en diskursanalys ur ett demokratiperspektiv

Högström, Linnea (2005)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Medborgarsammanslutningar har funnits i Sverige sedan 1800-talet och delas upp i folkrörelser, som är av mer ideell karaktär, och intresseorganisationer som sätter de egna medlemmarnas bästa i första rummet. Medborgerligt deltagande i det politiska systemet motiveras med att demokratin ökar då medborgarna tillåts uttrycka sina åsikter. Det svenska systemet har länge präglats av en hög grad av korporatism där medborgarsammanslutningar i hög grad har inkorporerats inom kommunalt och statligt beslutsfattande. Idag talas det dock allt oftare om att det svenska systemet håller på att förändras, att det pågår en avkorporatisering. Enligt många forskare håller det svenska samhället på att ersättas av en växande pluralism där... (More)
Medborgarsammanslutningar har funnits i Sverige sedan 1800-talet och delas upp i folkrörelser, som är av mer ideell karaktär, och intresseorganisationer som sätter de egna medlemmarnas bästa i första rummet. Medborgerligt deltagande i det politiska systemet motiveras med att demokratin ökar då medborgarna tillåts uttrycka sina åsikter. Det svenska systemet har länge präglats av en hög grad av korporatism där medborgarsammanslutningar i hög grad har inkorporerats inom kommunalt och statligt beslutsfattande. Idag talas det dock allt oftare om att det svenska systemet håller på att förändras, att det pågår en avkorporatisering. Enligt många forskare håller det svenska samhället på att ersättas av en växande pluralism där medborgarsammanslutningarnas starka band till staten löses upp. I uppsatsen genomför jag en kvalitativ analys av den diskurs som förs kring huruvida medborgarsammanslutningar bidrar till eller begränsar den politiska demokratin och huruvida ett pluralistiskt samhälle eller ett korporativt samhälle är mer demokratiskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Högström, Linnea
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Medborgarsammanslutningar, Folkrörelser, intresseorganisationer, demokrati, pluralism, Korporatism, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1333301
date added to LUP
2005-09-09 00:00:00
date last changed
2005-09-09 00:00:00
@misc{1333301,
 abstract   = {Medborgarsammanslutningar har funnits i Sverige sedan 1800-talet och delas upp i folkrörelser, som är av mer ideell karaktär, och intresseorganisationer som sätter de egna medlemmarnas bästa i första rummet. Medborgerligt deltagande i det politiska systemet motiveras med att demokratin ökar då medborgarna tillåts uttrycka sina åsikter. Det svenska systemet har länge präglats av en hög grad av korporatism där medborgarsammanslutningar i hög grad har inkorporerats inom kommunalt och statligt beslutsfattande. Idag talas det dock allt oftare om att det svenska systemet håller på att förändras, att det pågår en avkorporatisering. Enligt många forskare håller det svenska samhället på att ersättas av en växande pluralism där medborgarsammanslutningarnas starka band till staten löses upp. I uppsatsen genomför jag en kvalitativ analys av den diskurs som förs kring huruvida medborgarsammanslutningar bidrar till eller begränsar den politiska demokratin och huruvida ett pluralistiskt samhälle eller ett korporativt samhälle är mer demokratiskt.},
 author    = {Högström, Linnea},
 keyword   = {Medborgarsammanslutningar,Folkrörelser,intresseorganisationer,demokrati,pluralism,Korporatism,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medborgarsammanslutningarnas vara eller icke vara -en diskursanalys ur ett demokratiperspektiv},
 year     = {2005},
}