Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av genus/kön i samhällsplanering med hänseende på miljökonsekvensanalyser

Börebäck, Kristina (2004)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att studera betydelsen av genus/kön i samhällsplanering med hänseende på arbete med miljökonsekvensanalyser. I studien speglas framställningar av varianter i begreppen natur, kultur och miljö samt hur de behandlas i relation till genus/kön. Varianter på begreppen ställer jag i förhållande till att arbeta med miljökonsekvens analysbeskrivningar (MKB). Vidare tar jag upp hur arbete med MKB kan påverkas av genus/kön i Sverige 2003. Startpunkten i studien är en intervjuundersökning på ett konsultföretag som genomför miljökonsekvensanalyser. Intervjuerna har som syfte att ge exempel på varianter av hur miljökonsulter upplever att deras ställningstagande i miljökonsekvensanalyserna påverkas av faktorer som är knutna... (More)
Syftet med denna uppsats är att studera betydelsen av genus/kön i samhällsplanering med hänseende på arbete med miljökonsekvensanalyser. I studien speglas framställningar av varianter i begreppen natur, kultur och miljö samt hur de behandlas i relation till genus/kön. Varianter på begreppen ställer jag i förhållande till att arbeta med miljökonsekvens analysbeskrivningar (MKB). Vidare tar jag upp hur arbete med MKB kan påverkas av genus/kön i Sverige 2003. Startpunkten i studien är en intervjuundersökning på ett konsultföretag som genomför miljökonsekvensanalyser. Intervjuerna har som syfte att ge exempel på varianter av hur miljökonsulter upplever att deras ställningstagande i miljökonsekvensanalyserna påverkas av faktorer som är knutna till genus/könsmärkta föreställningar i förhållande till dem själva och deras omvärld. Resultatet ger belägg för att genus och kön påverkar föreställningarna om begreppen natur, kultur och miljö vilket i sin tur påverkar det arbete med miljökonsekvensanalyser som informanterna genomför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Börebäck, Kristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöfrågor, miljön, MKB, genus, fenomenografi, samhällsplanering, Gender studies, Genusvetenskap
language
Swedish
id
1334134
date added to LUP
2004-02-05 00:00:00
date last changed
2004-06-28 00:00:00
@misc{1334134,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att studera betydelsen av genus/kön i samhällsplanering med hänseende på arbete med miljökonsekvensanalyser. I studien speglas framställningar av varianter i begreppen natur, kultur och miljö samt hur de behandlas i relation till genus/kön. Varianter på begreppen ställer jag i förhållande till att arbeta med miljökonsekvens analysbeskrivningar (MKB). Vidare tar jag upp hur arbete med MKB kan påverkas av genus/kön i Sverige 2003. Startpunkten i studien är en intervjuundersökning på ett konsultföretag som genomför miljökonsekvensanalyser. Intervjuerna har som syfte att ge exempel på varianter av hur miljökonsulter upplever att deras ställningstagande i miljökonsekvensanalyserna påverkas av faktorer som är knutna till genus/könsmärkta föreställningar i förhållande till dem själva och deras omvärld. Resultatet ger belägg för att genus och kön påverkar föreställningarna om begreppen natur, kultur och miljö vilket i sin tur påverkar det arbete med miljökonsekvensanalyser som informanterna genomför.},
 author    = {Börebäck, Kristina},
 keyword   = {miljöfrågor,miljön,MKB,genus,fenomenografi,samhällsplanering,Gender studies,Genusvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av genus/kön i samhällsplanering med hänseende på miljökonsekvensanalyser},
 year     = {2004},
}