Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Heterosexuell normativitet & socialt arbete : om relationen mellan normativa strukturer och social förändring

Johansson, Monica (2003)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är dels att undersöka om utbildningen och forskningen inom socialt arbete kan betecknas som heteronormativ och dels att föra en mer teoretisk diskussion kring om en förändring av denna utbildning och forskning kan göra socialt arbete till en möjlig förändringspraktik. Detta genom introduktion av teorier kring heteronormativitet. På grund av uppsatsens dubbla syften har texten delats upp i tre olika delar. En del redogör för teoribildning kring heterosexuell normativitet respektive socialt arbete, en undersöker om forskning och utbildning kan betraktas som heteronormativ och en diskuterar kring teorier om heteronormativitet och social förändring.

I både forskning och utbildning utesluts ett problematiserande av... (More)
Uppsatsens syfte är dels att undersöka om utbildningen och forskningen inom socialt arbete kan betecknas som heteronormativ och dels att föra en mer teoretisk diskussion kring om en förändring av denna utbildning och forskning kan göra socialt arbete till en möjlig förändringspraktik. Detta genom introduktion av teorier kring heteronormativitet. På grund av uppsatsens dubbla syften har texten delats upp i tre olika delar. En del redogör för teoribildning kring heterosexuell normativitet respektive socialt arbete, en undersöker om forskning och utbildning kan betraktas som heteronormativ och en diskuterar kring teorier om heteronormativitet och social förändring.

I både forskning och utbildning utesluts ett problematiserande av heterosexuell normativitet. I kurslitteratur på socionomutbildningar har jag funnit att homo- och bisexuella antingen osynliggörs eller patologiseras. Att diskutera kring socialt arbete som en möjlig

förändringspraktik, innebär här att initiera en dialog mellan socialt arbete och teorier kring heteronormativitet. Dels behandlas hur socialt arbete kan ses som en del i skapandet av en heteronormativ diskurs, och dels hur det kan vara en möjlig arena för förändring. Dessutom diskuteras hur och varför teoribildning kring heteronormativitet skulle kunna användas i utbildning, för att möjliggöra förändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Monica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
heterosexualitet, sexualitet, socialt arbete, universitetsutbildning, forskning, homosexualitet, bisexualitet, teori, Gender studies, Genusvetenskap
language
Swedish
id
1334171
date added to LUP
2003-01-19 00:00:00
date last changed
2004-05-03 00:00:00
@misc{1334171,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är dels att undersöka om utbildningen och forskningen inom socialt arbete kan betecknas som heteronormativ och dels att föra en mer teoretisk diskussion kring om en förändring av denna utbildning och forskning kan göra socialt arbete till en möjlig förändringspraktik. Detta genom introduktion av teorier kring heteronormativitet. På grund av uppsatsens dubbla syften har texten delats upp i tre olika delar. En del redogör för teoribildning kring heterosexuell normativitet respektive socialt arbete, en undersöker om forskning och utbildning kan betraktas som heteronormativ och en diskuterar kring teorier om heteronormativitet och social förändring.

I både forskning och utbildning utesluts ett problematiserande av heterosexuell normativitet. I kurslitteratur på socionomutbildningar har jag funnit att homo- och bisexuella antingen osynliggörs eller patologiseras. Att diskutera kring socialt arbete som en möjlig

förändringspraktik, innebär här att initiera en dialog mellan socialt arbete och teorier kring heteronormativitet. Dels behandlas hur socialt arbete kan ses som en del i skapandet av en heteronormativ diskurs, och dels hur det kan vara en möjlig arena för förändring. Dessutom diskuteras hur och varför teoribildning kring heteronormativitet skulle kunna användas i utbildning, för att möjliggöra förändring.},
 author    = {Johansson, Monica},
 keyword   = {heterosexualitet,sexualitet,socialt arbete,universitetsutbildning,forskning,homosexualitet,bisexualitet,teori,Gender studies,Genusvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Heterosexuell normativitet & socialt arbete : om relationen mellan normativa strukturer och social förändring},
 year     = {2003},
}