Advanced

"Det är ju inte fysiskt påfrestande men det är väldigt psykiskt påfrestande..." : En kvalitativ studie om telefonintervjuare på ett marknadsundersökningsföretag med fokus på arbetssituationen och den egna upplevelsen av arbetet

Ohlsson, Johan (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen behandlar arbetssituationen för telefonintervjuare på ett marknadsundersökningsföretag, de lägst stående arbetarna i ett hierarkiskt uppbyggt företag.

Fokus ligger på arbetarnas reflektioner kring sin arbetssituation och på hur företaget är uppbyggt, den fysiska och sociala miljön. Ambitionen är att få en inblick i hur de anställda upplever sitt arbete samt hur arbetssituationen kan påverka dem som individer. Intresset ligger även i att nå svar på frågor som i hur pass hög grad de anställda känner att de kan påverka sin arbetssituation och hur pass delaktiga de känner sig i arbetsprocessen. Den centrala frågeställningen är: Hur ser arbetssituationen ut och varför ser den ut som den gör? Hur ser arbetarens syn på sin... (More)
Den här uppsatsen behandlar arbetssituationen för telefonintervjuare på ett marknadsundersökningsföretag, de lägst stående arbetarna i ett hierarkiskt uppbyggt företag.

Fokus ligger på arbetarnas reflektioner kring sin arbetssituation och på hur företaget är uppbyggt, den fysiska och sociala miljön. Ambitionen är att få en inblick i hur de anställda upplever sitt arbete samt hur arbetssituationen kan påverka dem som individer. Intresset ligger även i att nå svar på frågor som i hur pass hög grad de anställda känner att de kan påverka sin arbetssituation och hur pass delaktiga de känner sig i arbetsprocessen. Den centrala frågeställningen är: Hur ser arbetssituationen ut och varför ser den ut som den gör? Hur ser arbetarens syn på sin arbetssituation ut och hur kan arbetssituationen på företaget påverka individen?

Uppsatsen är kvalitativ till sin natur. Det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer med tre tidigare anställda telefonintervjuare, samt en form av minnesarbeten som innefattar egna minnen och reflektioner, grundade i egna erfarenheter som anställd på företaget. Det teoretiska underlaget består av teorier om alienation, av Marx och med en vidareutveckling genom Seeman, samt av Foucaults teorier om övervakning och disciplinering.

Det empiriska materialet visar på att arbetssituationen består av ett i hög grad styrt och kontrollerat arbetsmoment, där en synlig och ständig övervakning och registrering av arbetets utförande är en del i arbetsprocessen. Vidare visar det på en begränsad möjlighet för arbetaren att kunna påverka sin arbetssituation, att den sociala gemenskapen på företaget är nästintill obefintlig och att arbetet i hög grad betraktas som monotont och otillfredsställande, men även på individuella skillnader i hur man tolkar arbetssituationen och hur man upplever arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmiljö, telemarketing, alienation, arbetslivssociologi, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi
language
Swedish
id
1334279
date added to LUP
2004-11-30 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1334279,
 abstract   = {Den här uppsatsen behandlar arbetssituationen för telefonintervjuare på ett marknadsundersökningsföretag, de lägst stående arbetarna i ett hierarkiskt uppbyggt företag.

Fokus ligger på arbetarnas reflektioner kring sin arbetssituation och på hur företaget är uppbyggt, den fysiska och sociala miljön. Ambitionen är att få en inblick i hur de anställda upplever sitt arbete samt hur arbetssituationen kan påverka dem som individer. Intresset ligger även i att nå svar på frågor som i hur pass hög grad de anställda känner att de kan påverka sin arbetssituation och hur pass delaktiga de känner sig i arbetsprocessen. Den centrala frågeställningen är: Hur ser arbetssituationen ut och varför ser den ut som den gör? Hur ser arbetarens syn på sin arbetssituation ut och hur kan arbetssituationen på företaget påverka individen?

Uppsatsen är kvalitativ till sin natur. Det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer med tre tidigare anställda telefonintervjuare, samt en form av minnesarbeten som innefattar egna minnen och reflektioner, grundade i egna erfarenheter som anställd på företaget. Det teoretiska underlaget består av teorier om alienation, av Marx och med en vidareutveckling genom Seeman, samt av Foucaults teorier om övervakning och disciplinering.

Det empiriska materialet visar på att arbetssituationen består av ett i hög grad styrt och kontrollerat arbetsmoment, där en synlig och ständig övervakning och registrering av arbetets utförande är en del i arbetsprocessen. Vidare visar det på en begränsad möjlighet för arbetaren att kunna påverka sin arbetssituation, att den sociala gemenskapen på företaget är nästintill obefintlig och att arbetet i hög grad betraktas som monotont och otillfredsställande, men även på individuella skillnader i hur man tolkar arbetssituationen och hur man upplever arbetet.},
 author    = {Ohlsson, Johan},
 keyword   = {arbetsmiljö,telemarketing,alienation,arbetslivssociologi,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det är ju inte fysiskt påfrestande men det är väldigt psykiskt påfrestande..." : En kvalitativ studie om telefonintervjuare på ett marknadsundersökningsföretag med fokus på arbetssituationen och den egna upplevelsen av arbetet},
 year     = {2004},
}